Αυτές οι ειδήσεις κάνουν τους αγρότες … ταύρους !! Όλη η αλήθεια για την πληρωμή α’ δόσης Νέων Αγροτών ΟΠΕΚΕΠΕ – VOUCHER gov.gr 2022

0
353

Περιεχόμενα

Αυτές οι ειδήσεις κάνουν τους αγρότες … ταύρους !! Όλη η αλήθεια για την πληρωμή α’ δόσης Νέων Αγροτών ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) – VOUCHER gov.gr  2022 – Οι τελευταίες πληροφορίες!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ: Την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης 223 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να σταλούν οι παρτίδες πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιµένουν οι περιφέρειες της χώρας για να προχωρήσει η καταβολή της α’ δόσης Νέων Αγροτών καθώς πλέον είναι όλα έτοιµα και τυπικά σε οχτώ περιφέρειες για να προχωρήσει η πίστωση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Το ποσό υπολογίζεται στα 223.373.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση (70%) από το συνολικό ποσό των 319.105.000 ευρώ για 8.462 σε οχτώ Περιφέρειες της χώρας. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε υπάρξει κάποια εξέλιξη παρά τις επαναλαµβανόµενες δεσµεύσεις της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για πληρωµή έως τα τέλη Ιουλίου. Ως εκ τούτου η αγωνία των παραγωγών παρατείνεται, µε την πίστωση να µεταφέρεται για πριν τον ∆εκαπενταύγουστο.

Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσµατα διοικητικού ελέγχου στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Ιόνια Νησιά:

Τα λάθη που πρέπει να προσέχετε !! Αίτηση για το VOUCHER με 1000 ευρώ -Που και πότε κάνετε- GOV.gr – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022

Αττική: Εκδόθηκε η απόφαση στις 15 Ιουλίου και περιλαµβάνει πίνακα 129 δικαιούχων µε συνολικό ποσό 4,687 εκατ. ευρώ. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι είναι 8 (χρωστάνε δικαιολογητικά) και οι απορριπτόµενοι 22.
Πελοπόννησος: Εκδόθηκε η απόφαση στις 27 Ιουλίου και περιλαµβάνει πίνακα 1.101 δικαιούχων µε συνολικό ποσό δηµόσιας δαπάνης τα 40.657.500 ευρώ. Επίσης διαθέτει πίνακα 252 εν δυνάµει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση δικαιολογητικών σε διάστηµα ενός µήνα. Τέλος προβλέπονται και 433 επιλαχόντες, ενώ απορρίπτονται 71.

Αυτές οι ειδήσεις κάνουν τους αγρότες … ταύρους !! Όλη η αλήθεια για την πληρωμή α’ δόσης Νέων Αγροτών ΟΠΕΚΕΠΕ - VOUCHER gov.gr 2022

Ιόνια Νησιά: Εκδόθηκε η απόφαση στις 27 Ιουλίου και περιλαµβάνει πίνακα 150 δικαιούχων µε συνολικό ποσό 5.752.500 ευρώ. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι είναι 6 (χρωστάνε δικαιολογητικά) και οι απορριπτόµενοι 30.
Στις παραπάνω τρεις περιφέρειες ακόµη δεν έχουν ξεκινήσει οι ενστάσεις, ωστόσο τρέχει η διορία του ενός µήνα για την προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών (διακοπή εξωγεωργικής εργασίας και ιδιοκτησίας) από την ηµεροµηνία της έκδοσης των αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου. Οι ενστάσεις θα ξεκινήσουν µόλις εκδοθεί η «Απόφαση ένταξης πράξης». Η πληρωµή των παραπάνω δικαιούχων δροµολογείται το πιθανότερο για τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεµβρίου. Μένουν πλέον να εκδόσουν τα αποτελέσµατα διοικητικού ελέγχου οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που είναι και οι τελευταίες που δεν έχουν δηµοσιεύσει σχετική λίστα.

Λήξη της προθεσµίας για ενστάσεις

Σηµειώνεται εδώ ότι η διορία για την υποβολή ενστάσεων (15 ηµερολογιακές ηµέρες από την απόφαση ένταξης) έληξε στις Περιφέρειες που έχουν εκδόσει αποφάσεις ένταξης εκτός από την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (λήγει στις 3 Αυγούστου). Ήδη στη ∆υτική Μακεδονία έχει γίνει η σύσταση της 3µελούς επιτροπής για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων. Μία διαδικασία που αναµένεται µε ενδιαφέρον καθώς εκτός των άλλων θα καθορίσει και τη µοίρα των αιτήσεων µε καλλιέργειες χαµηλής κάλυψης.

Όσοι κερδίσουν τις ενστάσεις και οι εν δυνάµει δικαιούχοι θα καλυφθούν από το 10% της ∆ηµόσιας ∆απάνης που έχει δεσµευτεί για το σκοπό αυτό. Τα χρήµατα όµως δεν θα φτάσουν για όλους, οπότε θα υπάρξουν και επιλαχόντες. Στο ερώτηµα τώρα για το αν θα προβλεφθούν επιπλέον πιστώσεις για τις περιφέρειες µε επιλαχόντες, σύµφωνα µε απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στύλιο κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχµέτ «υπάρχουν περιφέρειες όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Θα δούµε και από εκεί τι θα περισσέψει».

Ο μήνας της Παναγίας φέρνει λεφτά στους ΑΓΡΟΤΕΣ ! Σε λίγες ημέρες η επιστροφή πετρελαίου ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ OGA, EFKA

Αυτές οι ειδήσεις κάνουν τους αγρότες … ταύρους !! Όλη η αλήθεια για την πληρωμή α’ δόσης Νέων Αγροτών ΟΠΕΚΕΠΕ – VOUCHER gov.gr 2022 – Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους άνεργους για το voucher των 1000 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι άνεργοι (ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή: Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet.

Επισυνάπτει:

1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση),

2) Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, και

3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο, κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Επισυνάπτει πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, εάν το κατέχει.

Διαφυλάσσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, που αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Fuel Pass 2: Ανοίγει τη Δευτέρα (1/8) η πλατφόρμα


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr