Άφθονο χρήμα στους αγρότες εντός ημερών !! Έρχεται η πληρωμή ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ VOUCHER

0
176

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ: Σε τροχιά πληρωμής της α’ δόσης μπαίνουν οι νέοι αγρότες στις περιφέρειες όπου εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης πράξεων και βρίσκονται στη λίστα δικαιούχων και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε να φροντίσουν να τηρήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις όπως είναι ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι πωλήσεις βάσει Ε3 σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

 • Κεντρική Μακεδονία: 12 Ιουλίου (εκκρεμεί ανάρτηση στο διαδίκτυο)
 • Στερεά Ελλάδα: 12 Ιουλίου
 • Δυτική Μακεδονία: 12 Ιουλίου
 • Θεσσαλία: 13 Ιουλίου
 • Κρήτη: 14 Ιουλίου

Οι πληρωμές για τους ήδη δικαιούχους με βάσει τις παραπάνω αποφάσεις, θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του μήνα. Οι ενστάσεις θα πληρωθούν αργότερα και κατά πάσα πιθανότητα μετά το καλοκαίρι. Σημειώνεται εδώ πως εντός ημερών αναμένεται η δημοσίευση στη diavgeia και των αποφάσεων ένταξης στις περιφέρειες: Αν Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα (έχει υπογραφεί από τις 15 Ιουλίου), Ήπειρος. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρεις (νησιά, Αττική, Πελοπόννησος) ακόμη δεν έχουν βγει καν τα αποτελέσματα διοικητικών ελέγχων.

Ευχάριστο ΝΕΟ για τους κτηνοτρόφους! Το μπόνους στο γάλα δίνει ζωή …!- ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2022

Τώρα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι διορίες και οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία.

Άφθονο χρήμα στους αγρότες εντός ημερών !! Έρχεται η πληρωμή ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ VOUCHER

Εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Εντός χρονικής περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (3 ή 4 έτη) ο δικαιούχος θα πρέπει:

 • 1. Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της Περιφέρειας
 • 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του.
 • 3. Να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

  4. Ο δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο να διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).

  5. Να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στους ελέγχους παρακολούθησης και επίβλεψης υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως λεπτομερώς προβλέπονται στο άρθρο 22 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ.

  6. Να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, για φυτωριακές επιχειρήσεις.

  7. Να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου, για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών.

  8. Το έτος 2023 να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.

  9. Κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.

  10. Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας για τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους.

Μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και για τέσσερα ημερολογιακά έτη ο δικαιούχος θα πρέπει:

 • 1. Να διατηρήσει τον ΚΑΔ στη ΔΟΥ σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.
 • 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • 3. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.
 • 4. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου ο δικαιούχος δύναται να αλλάξει την Περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
 • 5. Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

6. Να διατηρεί την παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ανάλογα με την μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, τουλάχιστον στα παρακάτω επίπεδα:

 • α) Δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (16.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη ή στην Εύβοια, 15.12.2.
 • β) Δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και
 • γ) Δέκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (10.700€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησί με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

7. Να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις κατ’ έτος οι οποίες να εμφανίζουν κύκλο εργασιών για το προηγούμενο έτος ο οποίος να υπερβαίνει το 50% της τυπικής απόδοσης εξόδου.

Επείγουσα ΕΙΔΗΣΗ για τα ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 2022 – Πριμ, ποσά και ενστάσεις ΟΠΕΚΕΠΕ- VOUCHER για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Άφθονο χρήμα στους αγρότες εντός ημερών !! Έρχεται η πληρωμή ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ VOUCHER – Επέκταση και τον Ιούνιο.

Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο το Power Pass χωρίς νέα αίτηση. Το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι το βοήθημα θα χορηγηθεί και για τον Ιούνιο χωρίς οι καταναλωτές να υποβάλλουν νέα αίτηση.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν δεσμευτεί 280 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του μέτρου και ότι, για ορισμένους συμπολίτες μας, εκδόθηκαν εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εντός Ιουνίου 2022 που αφορούν τη χειμερινή περίοδο κατανάλωσης με σημαντική επιβάρυνση, η Κυβέρνηση προχωρά σε επέκταση του μέτρου και για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Με e-mail ενημερώνονται από τα ξημερώματα της Πέμπτης οι δικαιούχοι του Power Pass για την πληρωμή. Η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεκινά από αύριο, Παρασκευή 15 Ιουλίου, ενώ τα ποσά θα αφορούν τους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι η πληρωμή για το επίδομα ρεύματος θα γίνει αύριο ή εάν υπάρξουν προβλήματα στην τελική ευθεία για την εκκαθάριση η καταβολή των χρημάτων (από 18 έως 600 ευρώ) θα γίνει τη Δευτέρα. Τα email που φτάνουν στους δικαιούχους τους καλούν να μπουν στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/, και να ενημερωθούν άμεσα για το πόσα χρήματα θα τους επιστραφούν με το Power Pass.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να μπουν στην ειδική ιστοσελίδα στο gov.gr για να δουν το πόσο που θα λάβουν πίσω από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος.

Άφθονο χρήμα στους αγρότες εντός ημερών !! Έρχεται η πληρωμή ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ VOUCHER

Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778 αιτήσεις, που αφορούν 2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πέραν της κύριας κατοικίας και για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που σπουδάζει στο εσωτερικό.

Από τα 2,5 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, αναρτώνται άμεσα ενημερωτικά εκκαθάρισης για τα περίπου 1,9 εκατ. και τα οποία αναμένεται να πληρωθούν αύριο, Παρασκευή, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ.

Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών.

Η δράση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά ενημερωτικά εκκαθάρισης αναρτώνται σταδιακά από χθες το βράδυ στη σχετική πλατφόρμα του Power Pass, που υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, αποστέλλεται και ενημερωτικό e-mail για την ανάρτησή τους στους δικαιούχους.

Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., με βάση τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (A΄ 105) και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 3365/2022 (ΦΕΚ 2827/Β΄) όπως ισχύει.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778 αιτήσεις, που αφορούν 2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πέραν της κύριας κατοικίας και για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που σπουδάζει στο εσωτερικό. Από τα 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα, αναρτώνται άμεσα ενημερωτικά εκκαθάρισης για τα περίπου 1,9 εκατ. και τα οποία αναμένεται να πληρωθούν αύριο, Παρασκευή, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών. Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς να υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομικής βοήθειας για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, ανέρχεται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ..

Η Κυβέρνηση λαμβάνει, επεκτείνει και διευρύνει μέτρα στήριξης, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και εργαλεία, για να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας».

Fuel Pass 2: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Πηγή: tilegrafimanews.gr