ΑΓΡΟΤΙΚΑ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ , ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ !!!

0
45

ΑΓΡΟΤΙΚΑ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ , ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)!!!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ: ∆εδοµένες είναι οι αλλαγές στα Βιολογικά (µετατροπή), οι οποίες θα ανταµείψουν όσους έκαναν υποµονή, ενώ αναµένονται διαφοροποιήσεις και στα ποσά µέτρων που δεν είχαν µεγάλη πέραση την περασµένη περίοδο όπως για παράδειγµα η Άγρια Ορνιθοπανίδα (10% ασυγκόµιστη παραγωγή).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Μένει να φανεί πώς οι αλλαγές θα αγγίξουν το Κοµφούζιο (νέες εντάξεις), την εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες αλλά και το νέο µέτρο για τη διατήρηση ποικιλιών που προβλεπει ήδη γενναία πριµ.

Το γεγονός αυτό ίσως φέρει τους πρώτους… πίνακες επιλαχόντων σε ορισµένα Μέτρα αφενός λόγω αύξησης ανταγωνισµού που θα προκαλέσει το δέλεαρ της επιδότησης. Και, αφετέρου, λόγω της πίτας των κονδυλίων που µένει ίδια σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα ποσά. Βέβαια εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη πως στην περασµένη προγραµµατική περίοδο επιλαχόντες υπήρξαν µόνο σε δύο αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, τα Βιολογικά και την Απονιτροποίηση. Η Απονιτροποίηση καταργείται, ενώ η Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία θα «χάσει» υποψήφιους δικαιούχους λόγω της ένταξής τους στο φετινό eco-scheme. Αναλυτικά τα ποσά που ισχύουν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η δροµολογούµενη αναθεώρηση:

Προστασία ορνιθοπανίδας (10% ασυγκόµιστη παραγωγή): Καλαµπόκι 22,4 ευρώ το στρέµµα, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή 12,8 ευρώ και χειµερινά σιτηρά 5,5 ευρώ.

Παραδοσιακός ελαιώνας Άµφισσας: 78,2 ευρώ το στρέµµα.

Αµπελώνας Θήρας και Θηρασιάς: 76,5 ευρώ το στρέµµα
Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες: 21 ευρώ το στρέµµα.

Κοµφούζιο (νέες εντάξεις): Ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια: για τα δύο πρώτα έτη 41,4 ευρώ, 48,2 ευρώ για τα τρία επόµενα.

Βαµβάκι: για τα δύο πρώτα έτη 34,6 ευρώ, 39,6 ευρώ για τα τρία επόµενα.

∆αµάσκηνα: για τα δύο πρώτα έτη 53,9 ευρώ, 70,2 ευρώ για τα τρία επόµενα.

Εσπεριδοειδή: για τα δύο πρώτα έτη 57,9 ευρώ, 62,7 ευρώ για τα τρία επόµενα.

Μήλια, αχλάδια, κυδώνια: για τα τρία πρώτα έτη 98,9 ευρώ, 113,7 ευρώ για τα δύο επόµενα.

Σταφύλια οινοποιήσιµα: για τα τρία πρώτα έτη 35,3 ευρώ, 43,9 ευρώ για τα δύο επόµενα.

Σταφύλια επιτραπέζια: για τα τρία πρώτα έτη 66,8 ευρώ, 76 ευρώ για τα δύο επόµενα.

Προστασία τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών: Ψυχανθή 41,4 ευρώ το στρέµµα, λαχανικά 250 ευρώ, καλαµπόκι 72 ευρώ, χειµερινά σιτηρά 43,5 ευρώ, αρωµατικά φυτά 98,9 ευρώ, ελιές 78,2 ευρώ, αµπέλι 69 ευρώ και λοιπές δενδρώδεις 278,9 ευρώ.

Αυτόχθονες φυλές: Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ετών 394 ευρώ ανά κεφάλi, θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους 44,9 ευρώ ανά κεφάλι, χοιροµητέρες 308 ευρώ ανά κεφάλι ζώου, ιπποειδή: 629 ευρώ ανά κεφάλι.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr