Αγροτική ΕΙΔΗΣΗ LIVE!! Ότι περισσεύει απο ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ θα το πάρουν…..!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023!!!

0
43

Αγροτική ΕΙΔΗΣΗ LIVE!! Ότι περισσεύει απο ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) θα το πάρουν…..!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023!!!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΔΙΑΚΟΠΕΣ: Υψηλές πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο να αυξηθεί η επιδότηση υπέρ µικρών αγροτών (αναδιανεµητική) µέσω των κονδυλίων που θα περισσέψουν από νέο πρασίνισµα και συνδεδεµένες, φτάνοντας το µέγιστο ποσό που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

∆ηλαδή να φτάσει σε ποσό ύψους 17,3 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 14,5 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και 22,1 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια.

Οι λόγοι συνοψίζονται στους εξής:

Πρώτον: Για να επιτευχθεί το µέγιστο ποσό στην αναδιανεµητική απαιτούνται µόλις 43,6 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο µπορούν να πάρουν οι αρµόδιες αρχές από τα κονδύλια που θα περισσέψουν από συνδεδεµένες και νέο πρασίνισµα, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της ΚΑΠ (είναι κάτω από το 20% των κονδυλίων από το πρασίνισµα). Επίσης το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να επιστρέψει σε πράσινες δράσεις.

∆εύτερον: Η µεγιστοποίηση της αναδιανεµητικής βοηθά περισσότερο τις µικρές εκµεταλλεύσεις (υπολογίζονται σε 335.000 ΑΦΜ) που είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τις επιταγές των πράσινων δράσεων.

Τρίτον: Η επιδότηση της αναδιανεµητικής πηγαίνει στο επιλέξιµο στρέµµα και όχι στα δικαιώµατα όπου εµφανίζονται σηµαντικές ανισότητες ακόµη.

 Τέταρτον: Το ποσό των 43,6 εκατ. ευρώ αν πάει στη βασική, θα εξασφαλίσει περί το 1 ευρώ το στρέµµα επιπλέον στα δικαιώµατα (στα βοσκοτόπια ακόµη λιγότερο), ενώ στην αναδιανεµητική η αύξηση κυµαίνεται από 3 έως 4,5 ευρώ το στρέµµα. Εδώ δηλαδή υπάρχει η επιλογή πολύ λίγα σε πολλούς, ή περισσότερα σε λιγότερους.

Πέµπτον: Η αύξηση της αναδιανεµητικής ενέχει σηµαντικό µικρότερο διοικητικό φόρτο σε σχέση µε τις αλλαγές στις αξίες των δικαιωµάτων.

Το ζήτηµα εδώ είναι πότε θα µπορέσει να γίνει αυτή η απορρόφηση από τα κονδύλια, το 2023 ή το 2024, κάτι το οποίο µένει να φανεί.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε την εφαρµοστική απόφαση της ΚΑΠ (ΦΕΚ 3072/Β’/2023) οι δικαιούχοι ορίζονται µε βάση τις εκτάσεις που θα δηλώσουν στο φετινό ΟΣ∆Ε (βλ. πίνακα). Το 32,3% των συνολικών επιλέξιµων εκτάσεων της χώρας, θα ενταχθούν στην παρέµβαση της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, δηλαδή 335.870 εκµεταλλεύσεις σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο.

Για την περίπτωση της αύξησης του ποσού της αναδιανεµητικής ενίσχυσης το κείµενο της νέας ΚΑΠ αναφέρει:

«Εκτιµάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την µέση µοναδιαία τιµή θα κυµανθεί σε +25% λόγω πιθανής υπο-απορρόφησης στα οικολογικά σχήµατα και σε άλλες παρεµβάσεις (π.χ. συνδεδεµένες ενισχύσεις), οπότε τα αντίστοιχα ποσά θα µπορούσαν να µεταφερθούν στη βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα και στην αναδιανεµητική ενίσχυση, και -25% λόγω πιθανής αύξησης των δηλούµενων επιλέξιµων εκτάσεων».

Συνολικά 365,24 εκατ. ευρώ θα αλλάξουν χέρια από την κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων

Η κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων στο τέλος του 2026 εκτιµάται
ότι θα προκαλέσει µετακίνηση πόρων βασικής ενίσχυσης µεταξύ των εκµεταλλεύσεων, ύψους 365,24 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 22,2% του συνόλου των ενισχύσεων (1,648 δισ. ευρώ). Οι εκµεταλλεύσεις µικρού Οικονοµικού Μεγέθους, µε Τυπική Αξία Παραγωγής µικρότερη των 16.500 ευρώ, θα υποστούν κυρίως την προαναφερόµενη µείωση των άµεσων ενισχύσεων (ήτοι µείωση 253 εκατ. ευρώ που θα εφαρµοσθεί σε 378.000 εκµεταλλεύσεις), σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Εκτός της ενίσχυσης νεοεισερχόµενων κάτω των 40 όσοι µπήκαν στη γεωργία µε πάνω από 250 στρµ.

Για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης των 7 ευρώ το στρέµµα οι νέοι αγρότες θα πρέπει να διαθέτουν εκµετάλλευση φυσικής έκτασης έως
250 στρέµµατα την ηµεροµηνία πρώτης συµµετοχής στην παρέµβαση. Την περίοδο 2023-2027 για την ενίσχυση νεοεισερχόµενων αγροτών κάτω των 40 ετών θα διατεθούν συνολικά 140.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2,64% των πιστώσεων που διατίθενται για άµεσες αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις και στο 1,87% που διατίθενται και άµεσες ενισχύσεις. Αντιστοιχεί συγκεκριµένα σε 28 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Αγροτική ΕΙΔΗΣΗ LIVE!! Ότι περισσεύει απο ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ θα το πάρουν…..!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023!!!

Ανοιχτή είναι η ειδική πλατφόρμα για τις αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, για την περίοδο 2023 – 2024.

Για πρώτη φορά φέτος, το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Ιουλίου 2023 αντί για 1η Αυγούστου. Η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ «άνοιξε» το πρωί της Τρίτης και θα είναι ανοιχτή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 05/06/2023.

Δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα των αιτήσεων

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ είναι ανοιχτή σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και θα είναι ανοιχτή έως τις 05.06.2023 και ώρα 23:59 για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

  • Σήμερα 02.06.2023 θα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8
  • Στις 03.06.2023 θα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0
  • Στις 04.06.2023 και 05.06.2023 η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων από όλους τους ενδιαφερομένους ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Τα κριτήρια

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Παράδειγμα 1

Οικογένεια με 2 παιδιά που επιλέγει 6 βράδια σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό τον Αύγουστο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 806,40 € (2 δίκλινα Χ 67,20 € /ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική Συμμετοχή: 96 € (2 δίκλινα Χ 8€/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Παράδειγμα 2

Ζευγάρι που επιλέγει 12 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό στη Σάμο τον Σεπτέμβριο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 1.036,80 € (1 δίκλινο Χ 86,40 € /ημέρα Χ 12 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 €

Για τα ακτοπλοϊκά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ ακτοπλοϊκών: 111 € (55,55 € Χ 2 άτομα)

Ιδιωτική Συμμετοχή ακτοπλοϊκών: 55,5 € (27,75 € Χ 2 άτομα)

Συνολικά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Σύνολο επιδότησης ΔΥΠΑ: 1.147,80 €

Σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής: 55,5 €

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το site της ΔΥΠΑ.

Εσκασε πριν λιγο! ΑΣΕΠ !! Τι έρχεται και τι πρέπει να κάνετε για ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ASEP!! ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ!!

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ LIVE!!! Τι ανακοινώθηκε για τους ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ !! ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023-2024

Απανωτές ΕΙΔΗΣΕΙΣ για την τιμή στο ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ- ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ … λύκους εμπόρους ! ΟΠΕΚΕΠΕ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023!!


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr