Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο αρχηγό στο ΚΙΝΑΛ

0
294
αντίστροφη-μέτρηση-για-τον-νέο-αρχηγό
Êüóìïò øçößæåé êáôÜ ôïí Â’ ãýñï ôùí åóùêïììáôéêþí åêëïãþí ôïõ ÊÉÍÁË, óôï åêèåóéáêü êÝíôñï Ðåñéóôåñßïõ, ÊõñéáêÞ 12 Äåêåìâñßïõ 2021. Áðü ôéò 7 ôï ðñùß îåêßíçóå ï äåýôåñïò ãýñïò ãéá ôçí åêëïãÞ íÝïõ áñ÷çãïý óôï ÊÉÍÁË, ìå ôïõò Íßêï ÁíäñïõëÜêç êáé Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ íá äéåêäéêïýí ôçí øÞöï ôùí ðïëéôþí êáé ôçí ðñïåäñßá. Ïé êÜëðåò èá êëåßóïõí óôéò 7 ôï áðüãåõìá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ

Από τις 7 το πρωί ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος για την εκλογή νέου αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Γιώργο Παπανδρέου να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και την προεδρία.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αρμόδια Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ για τις εσωκομματικές εκλογές (ΕΔΕΚΑΠ), δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είχαν ψηφίσει την προηγούμενη Κυριακή, στον α’ γύρο και δεν θα πληρώσουν εκ νέου 3 ευρώ.

«Ζητώ από τους 270.000 Έλληνες δημοκράτες να έρθουν εκ νέου στις κάλπες και να μου δώσουν καθαρή εντολή ανανέωσης, ενότητας κα πολιτικής προοπτικής και εγώ δεσμεύομαι ότι το βράδυ της Κυριακής δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής θα είναι το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη» τόνισε από την Κοζάνη, δύο ημέρες πριν από τον β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάλεσμα για συμμετοχή όλων όσοι προσήλθαν να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο απηύθυνε κα ο Γιώργος Παπανδρέου, ήδη από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών, τονίζοντaς πως θα αποφασίσουν για την τύχη της παράταξης «για τις αξίες της και την προοδευτική της ταυτότητα».

Χωρίς προβλήματα η εκλογική διαδικασία

Εως τις 13:30, είχαν προσέλθει στα εκλογικά τμήματα πάνω από 112.000 ψηφοφόροι, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις θα σπάσει το «φράγμα» των 200.000 ψηφοφόρων.

Σήμερα, όπως αναμενόταν, δεν παρατηρούνται ουρές και καθυστερήσεις στα εκλογικά τμήματα. Και αυτό διότι μόνο όσοι ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα έχουν δικαίωμα ψήφου σήμερα, καθώς ήδη είναι φίλοι ή μέλη του κόμματος.

Τα πρώτα αποτέλεσμα αναμένονται μιάμιση ώρα αφού κλείσουν οι κάλπες.

Η διαδικασία

Τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, είναι τα ίδια της προηγούμενης εβδομάδας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ_ΚΕΝΤΡΑ_2021

Σύμφωνα με οδηγία της ΕΔΕΚΑΠ, της αρμόδιας επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών, o ψηφοφόρος όταν προσέρχεται στο Εκλογικό Τμήμα καταθέτει υποχρεωτικά το ατομικό του στοιχείο ταυτοπροσωπίας , αναζητείται από τον χειριστή tablet στον εκλογικό κατάλογο που διαμορφώθηκε από τους ψηφίσαντες της 5/12/21 και όταν εντοπίζεται, διαπιστεύεται για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Στη συνέχεια, ο γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση ψηφισάντων και θα υπογράφει. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα παραλαμβάνει το στοιχείο της ταυτοπροσωπίας και θα παραδίδει στον ψηφοφόρο το φάκελο και το ψηφοδέλτιο.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr