Δεκαπενταύγουστο με τα λεφτά στις τσέπες τους θα κάνουν οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ- Πληρωμή Ά δόσης ΟΠΕΚΕΠΕ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ

0
170

Περιεχόμενα

Δεκαπενταύγουστο με τα λεφτά στις τσέπες τους θα κάνουν οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ– Πληρωμή Ά δόσης ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA (efka.gov.gr), ΔΕΚΟ, ΝΑΤ – Οι απαραίτητες πληροφορίες.

NEWS: Την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης 225 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΑΤ ώστε να σταλούν οι παρτίδες πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιμένουν οι περιφέρειες της χώρες για να προχωρήσει η καταβολή της α’ δόσης Νέων Αγροτών σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς πλέον είναι όλα έτοιμα και τυπικά σε οχτώ περιφέρειες για να προχωρήσει η πληρωμή.

Πακέτο για …τους ΑΓΡΟΤΕΣ !! ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ – VOUCHER – GOV.GR : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 150 ευρώ !!!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Από εκεί και πέρα ο χρόνος της πίστωσης θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ποσό να προβλέπεται περίπου στα 225 εκατ. ευρώ για 9.710 δικαιούχους που είναι το 70% του ποσού των 319 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί για τις ανάγκες των 8 περιφερειών που θα πληρώσουν πρώτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στόχος είναι να έχει γίνει η πληρωμή μέσα στο ερχόμενο 10ήμερο.

Παράλληλα μέσα στην εβδομάδα λήγει η διορία για τις ενστάσεις σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας και χρειάζεται προσοχή οι ενδιαφερόμενοι να μην χάσουν τις προθεσμίες.

Συγκεκριμένα, στις παρακάτω περιφέρειες έχουν δικαίωµα ένστασης οι ενδιαφερόµενοι εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία απόφασης ένταξης η οποία έχει ως εξής:

Στερεά Ελλάδα: 12 Ιουλίου

 • ∆υτική Μακεδονία: 12 Ιουλίου
 • ∆υτική Ελλάδα: 13 Ιουλίου
 • Θεσσαλία: 13 Ιουλίου
 • Κρήτη: 14 Ιουλίου
 • Κεντρική Μακεδονία: 14 Ιουλίου
 • Ήπειρος: 19 Ιουλίου

Δεκαπενταύγουστο με τα λεφτά στις τσέπες τους θα κάνουν οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ- Πληρωμή Ά δόσης ΟΠΕΚΕΠΕ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 19 Ιουλίου

Οι ενστάσεις θα πληρωθούν αργότερα και κατά πάσα πιθανότητα µετά τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρεις (νησιά, Πελοπόννησος) πρώτα πρέπει να εκδοθούν τα αποτελέσµατα διοικητικών ελέγχων, κάτι το οποίο έκανε η Αττική στις 19 Ιουλίου. Οπότε αναµένεται σύντοµα και η απόφαση ένταξης ώστε να ξεκινήσουν και σε αυτήν την περιφέρεια οι ενστάσεις. Σηµειώνεται τέλος πως η δέσµευση για πραγµατοποίηση κύκλου εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο, ξεκινάνε από το έτος 2023. Οι κρίσιµες ηµεροµηνίες για τις δεσµεύσεις των Νέων Αγροτών αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Τώρα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι διορίες και οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης οι τζίροι

Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία.

Εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

 • Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης
 • Να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Εντός χρονικής περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (3 ή 4 έτη) ο δικαιούχος θα πρέπει:

Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της Περιφέρειας
Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του.

Να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

 • 4. Ο δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο να διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).
 • 5. Να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στους ελέγχους παρακολούθησης και επίβλεψης υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως λεπτομερώς προβλέπονται στο άρθρο 22 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ.
 • 6. Να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, για φυτωριακές επιχειρήσεις.
 • 7. Να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου, για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών.
 • 8. Το έτος 2023 να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.
 • 9. Κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.
 • 10. Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας για τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους.

«Τουρισμός για Όλους»: Έφτασε η ώρα για τα 200.000 vouchers

Δεκαπενταύγουστο με τα λεφτά στις τσέπες τους θα κάνουν οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ- Πληρωμή Ά δόσης ΟΠΕΚΕΠΕ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ – Μπαίνουν στους λογαριασμούς τα χρήματα!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ: Mε τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019) με τίτλο –Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις– καθορίζονται νέες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων.

Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

 • -Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
 • -Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.

Με … διαταγή ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΕΟ επίδομα βενζίνης- ΝΕΟ Fuel Pass voucher στο GOV.GR – ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 EFKA, ΟΓΑ, ΝΑΤ

Με βάση το Νόμο 4611/2019, αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής:

 • -Την Τετάρτη 27 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από τοΙΚΑ(ika.gr), τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
 • -ΤηνΠέμπτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από τοΙΚΑ(ika.gr), τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ - Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Αυγούστου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

 • Ο ΟΑΕΕ(oaee.grθα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Ο ΟΓΑ(oga.grθα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Το ΝΑΤ(nat.grκαι ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου
 • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τηνΠαρασκευή 29 Ιουλίου

Δεκαπενταύγουστο με τα λεφτά στις τσέπες τους θα κάνουν οι ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ- Πληρωμή Ά δόσης ΟΠΕΚΕΠΕ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ-Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Ήρθε … το θαύμα ! Οι πρώτοι συνταξιούχοι που θα δουν αύξηση μετά από 6 χρόνια στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΕΚΟ, EFKA, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr