Διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΕ – ΠΕΔ – ΕΕΤΑΑ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

0
89

ΕΣΠΑ: Ο ρόλος που έχουν πλέον οι Δήμοι στις διαδικασίες υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 απασχόλησε το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)…

και τους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), των Επιτροπών της ΚΕΔΕ και την Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στον διακριτό και ουσιαστικό ρόλο που έχουν πλέον οι Δήμοι μετά την ψήφιση του νόμου 4914/2022 που αφορά στις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων.

Σημείωσε ότι ο μέχρι σήμερα μηδενικός ρόλος των Δήμων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με συλλογική προσπάθεια της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, άλλαξε και πλέον το πάγιο αίτημα για συμμετοχή τους θεσμοθετήθηκε, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία καθώς και ότι χρειάζονται να γίνουν και άλλα βήματα για να διευρυνθεί, ουσιαστικά, η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΣΠΑ και δήμαρχος Αιγιαλείας Δ. Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στις εξής τέσσερις σημαντικότερες προβλέψεις του νόμου:

Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και συμμετοχή των ΠΕΔ στην εξειδίκευση των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Συνεργασία της ΚΕΔΕ με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του εκάστοτε αρμόδιου υπουργείου που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δυνατότητα για πρώτη φορά στο ΕΣΠΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει πόρους από το «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων» που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), όπου συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι Δήμοι και η οποία διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων του Περιφερειακού Προγράμματος, το συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε ότι οι σχετικές προβλέψεις του νόμου δε σημαίνει ότι αυτόματα θα πραγματοποιηθούν. Γι’ αυτό τονίστηκε η ανάγκη προετοιμασίας από την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ αλλά και σχετική συνεννόηση της ΚΕΔΕ με τους πολιτικούς προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και κυρίως με τον γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr