Διάκριση της EY για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

0
29

Η HFS Research ανακήρυξε την EY ως τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, στην έκθεσή της, Employee Experience Services 2020 HR Transformation and Strategy.

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ατζέντα ανθρώπινου κεφαλαίου τους, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, διακρίθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχει και την εκτέλεσή τους, τις καινοτόμες προσεγγίσεις που υιοθετεί, καθώς και τη θετική ανταπόκριση που λαμβάνει από τους πελάτες.

Οι οργανισμοί που συμπεριελήφθησαν στην κατάταξη Top 10 της HFS Research, αξιολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια: τη «Φωνή του Πελάτη» (Voice of the Customer), την «Ικανότητα Εκτέλεσης» (Ability to Execute) και τη «Δυνατότητα για Καινοτομία» (Innovation Capability).

Τα πλεονεκτήματα της ΕY, που αναφέρει η έκθεση, περιλαμβάνουν:

– Την ικανότητά της να βοηθά τους πελάτες να σκέφτονται διαφορετικά, να ενσωματώνει τις τρέχουσες κορυφαίες πρακτικές στις υπηρεσίες της και να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό κινδύνων, αλλά και πιθανών ευκαιριών.

– Τη δυνατότητά της να λειτουργεί οριζόντια, μέσω της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους, στοιχείο βασικό για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

– Την περιφερειακή γεωγραφική εστίασή της, η οποία εξασφαλίζει ότι οι κρίσιμες δεξιότητες των επαγγελματιών της είναι ευρέως διαθέσιμες στις επιμέρους αγορές, αξιοποιώντας το δίκτυο και τους πόρους του παγκόσμιου οργανισμού της EY.

– Ένα εσωτερικό τμήμα που εισάγει αποδεδειγμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά, όπως η λύση EY PX360, που αναπτύχθηκε μέσω των πλατφορμών SAP® SuccessFactors και Qualtrics, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντλούν δεδομένα εμπειρίας και επιχειρησιακά δεδομένα από πολλαπλά πληροφοριακά συστήματα, αποκτώντας, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία που απολαμβάνουν, τόσο οι υπάλληλοι, όσο και οι εξωτερικοί τους συνεργάτες.

Πηγή: tilegrafimanews.gr