Διοίκηση ΕΡΤ: Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας

0
30

Μια διαφορετική διάσταση στην τροποποίηση του οργανογράμματος της ΕΡΤ, δίνει η διοίκηση της εταρείας ύστερα από σχετικό δημοσίευμα της στήλης. Σε επιστολή της προς τους εργαζόμενους μετά από δημοσιεύματα καταγράφει συνοπτικά τις “οριακές αλλαγές” που προοθούνται. Η κωδικοποίηση τους, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΡΤ είναι η εξής:

: 1. Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Εμπορικού Δικαίου & Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο ζητήματα εμπορικού δικαίου και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

2. Δημιουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων Αθλητικού Περιεχομένου στη ΓΔ Προγράμματος με αντικείμενο τη διαχείριση, και παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων αθλητικού περιεχομένου, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της ΕΡΤ Α.Ε. που τις υλοποιούν.

3. Δημιουργία Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης Προγράμματος στη ΓΔ Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με αντικείμενο την επιλογή των προς διάθεση προγραμμάτων έναντι ανταλλάγματος σε συνεργασία με τη ΓΔ Προγράμματος ή άλλες ΓΔ, αναλόγως του περιεχομένου του προς διάθεση προγράμματος.

4. Δημιουργία Τμήματος Παρακολούθησης και Αναβάθμισης Ακίνητης Περιουσίας στη Διεύθυνση Δομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Τομέα Τεχνολογίας της ΓΔ Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, με αντικείμενο την πλήρη καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση της ακίνητης περιουσίας (ιδιοκτησιακό καθεστώς, διερεύνηση νομιμότητας κτιριακών υποδομών, συντονισμός σχεδιαστικής αποτύπωσης ακινήτων, κα).

5. Δημιουργία Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας στη Διεύθυνση Πληροφορικής (IT) της ΓΔ Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, με αντικείμενο την καθημερινή παρακολούθηση – με χρήση κατάλληλων συστημάτων και σε συνεργασία με εξωτερικές υπηρεσίες – της ασφάλειας των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.

6. Μεταφορά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τις Υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Τομέα Τεχνολογίας της ΓΔ Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων.

7. Στο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δύναται να συγκροτηθεί Ομάδα Έργου μη αποκλειστικών καθηκόντων, με αντικείμενο τις εκτός και εντός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Πηγή: tilegrafimanews.gr