ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΦΚΑ! Ήρθε η ρύθμιση 48 δόσεων !!!ΟΠΕΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΟΣΗ 2022 Α21 επίδομα τέκνων – ΚΕΑ, Επίδομα αγρότισσας

0
105

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)! Ήρθε η ρύθμιση 48 δόσεων !!!ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΟΣΗ 2022 Α21 επίδομα τέκνων – ΚΕΑ, Επίδομα αγρότισσας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

NEWS: Τη δυνατότητα πληρωμής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς σε έως και 48 δόσεις προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που τέθηκε σε διαβούλευση. Συγχρόνως, διακόπτονται οι ποινικές διώξεις για όσους ρυθμίζουν τα χρέη και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων.

Έκτακτο ανακοινωθέν ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ : Πως θα πάρετε την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ στο vouchers.gov.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Η καθυστέρηση αύξησης των δόσεων αποπληρωμής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, ώστε να εξομοιωθούν με την πάγια ρύθμιση που ισχύει για τα χρέη προς την Εφορία, είχε ως συνέπεια να αυξηθούν δραματικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έφτασαν σε 43,4 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η νέα πάγια ρύθμιση που θα ισχύσει για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:
Σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή
Σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Για την υπαγωγή στη νέα πάγια ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση:

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.
Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

Οι όροι και τα οφέλη

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι:

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,
Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και
Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Οι προσαυξήσεις
Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Όμως, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, 15%.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Παύση διώξεων
Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη.

Η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.
Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης, δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης.
Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν, για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.
Επίσης, αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Εκτός της μείωσης του χρόνου της παραγραφής από 20 σε 10 χρόνια μένουν τα χρέη ύψους 43,43 δισ. ευρώ, προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν βεβαιωθεί από το ΚΕΑΟ. Αυτό προκύπτει από τη διάταξη του σχετικού νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση, σε συνδυασμό με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Έτσι, με τις μεθοδεύσεις αυτές μένουν έξω από το «κούρεμα» της παραγραφής όλα τα χρέη που υπάγονται στο ΚΕΑΟ και το ύψος τους, την 30η Ιουνίου 2022 είχε εκτοξευτεί σε 43,43 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ. αρ.1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματική η σχετική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που προέβλεπε την παραγραφή των χρεών στην 20ετία και όρισε στη 10ετία τον χρόνο παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Η απόφαση αφορά όλες τις οφειλές, προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ καλύπτει τόσο για τις αξιώσεις του τέως ΙΚΑ, όσο και των λοιπών ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.
Κατόπιν το υπουργείο Εργασίας έπρεπε να προσαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία στη δικαστική απόφαση, αλλά χρησιμοποιεί μια πολύ διασταλτική ερμηνεία.

Ενώ εργατολόγοι τονίζουν ότι η παραγραφή πρέπει να είναι οριζόντια για τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί, προ δεκαετίας, το υπουργείο Εργασίας προσθέτει διάταξη η οποία περιορίζει το εύρος της απόφασης του ΣτΕ. Ειδικότερα, το άρθρο 95 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, για την «Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» προβλέπει συγκεκριμένα:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί του καθορισμού των περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή εννοία, προς τον ασφαλισμένο».
Δηλαδή, εάν ένα χρέος προς το ΙΚΑ ή το ΤΕΒΕ, ηλικίας 20 ετών, έχει περάσει στο ΚΕΑΟ και έχει βεβαιωθεί από το ΚΕΑΟ πριν από π.χ. 2 χρόνια, δεν παραγράφεται, άμεσα, αλλά θα παραγραφεί σε 10 χρόνια μετά τη βεβαίωση από το ΚΕΑΟ.


Όλα είναι βεβαιωμένα!

Σε ότι αφορά στα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΦΚΑ που έχει συγκεντρώσει το ΚΕΑΟ, το ύψος τους ανέρχεται σε 43,43 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, τα περισσότερα, ήτοι 23,86 δισ. ευρώ, είναι χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2011 και πίσω, που σημαίνει ότι έχει παρέλθει η 10ετία και θα μπορούσαν να παραγραφούν με βάση την απόφαση του ΣτΕ.
Όμως, δεν παραγράφονται, επειδή βεβαιώθηκαν από το ΚΕΑΟ τα τελευταία χρόνια.
Άλλωστε μέχρι τον Ιούνιο 2022 το ΚΕΑΟ έχει αποστείλει συνολικά 2.049.444 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες, τα χρέη των οποίων ΔΕΝ θα παραγραφούν στην 10ετία, αλλά με τη συμπλήρωση 10 ετών από την ημερομηνία της βεβαίωσης από το ΚΕΑΟ.
Στο πλαίσιο όλων αυτών, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ που μπορούν να παραγραφούν είναι μόνο κάποια «ξεχασμένα» τα οποία δεν έχουν περάσει ακόμα στις λίστες του ΚΕΑΟ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΦΚΑ! Ήρθε η ρύθμιση 48 δόσεων !!!ΟΠΕΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΟΣΗ 2022 Α21 επίδομα τέκνων – ΚΕΑ, Επίδομα αγρότισσας – Γεμίζουν οι λογαριασμοί!

Στα 14 ανέρχονται τα επιδόματα που θα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου.

Έκτακτο ανακοινωθέν ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ : Πως θα πάρετε την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ στο vouchers.gov.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Συνολικά, θα καταβληθεί ποσό 181.586.569 ευρώ σε 735.256 δικαιούχους. Από το σύνολο των προγραμματισμένων παροχών, ξεχωρίζουν το επίδομα στέγασης με 272.606 δικαιούχους, καθώς και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με 225.699 δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 • -Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 272.606  – 32.820.737 ευρώ
 • -Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 225.699 –48.139.332 ευρώ
 • -Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι174.135 –73.179.493 ευρώ
 • -Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 802  – 299.897 ευρώ
 • -Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι  6.021– 212.165  ευρώ
 • -Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.170 –  5.826.803 ευρώ
 • -Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.965 –  5.834.174 ευρώ
 • -Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 194 – 154.091 ευρώ
 • -Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.800  –  11.861.590 ευρώ
 • -0ρεινών Μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 4.943 -2.504.700 ευρώ
 • -Κόκκινα δάνεια – συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 2.756 – 225.338 ευρώ
 • -Πρόγραμμα Γέφυρα Α’ κατοικίας – συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 692  –289.955 ευρώ
 • -Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 – 5.000 ευρώ
 • -Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 468 –233.294 ευρώ
 • Τα 14 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν έως 31/10/2022- ΚΕΑ, Α21 Επίδομα παιδιού, ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Ποσά και δικαιούχοι!

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε πληρωμές 658 εκατ. ευρώπρος τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 17/10 – 18/10 πληρώθηκαν 533.956 άτομα για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού ΕΔΩΕΚΤΑΚΤΟ ΕΦΚΑ! Ήρθε η ρύθμιση 48 δόσεων !!!ΟΠΕΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΟΣΗ 2022 Α21 επίδομα τέκνων - ΚΕΑ, Επίδομα αγρότισσας

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ!

Πολλοί είναι οι δικαιούχοι που περιμένουν την πληρωμή για την επιταγή ακρίβειας. Η επίσημη ημερομηνία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, όμως σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα και περίπου στις 20 Δεκεμβρίου, όπως και οι συντάξεις Ιανουαρίου.
Χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι που περιμένουν την επιταγή ακρίβειας ενόψει των Χριστουγέννων.

Η οδηγία της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, συγκεκριμένα η εντολή που έχει δοθεί είναι πώς όλες οι πληρωμές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο – τρεις μέρες πριν από τις Άγιες Ημέρες και τα Χριστούγεννα.

Οι ομάδες δικαιούχων είναι: οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η έξτρα δόση του επιδόματος παιδιού και τα ΑμεΑ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΠΕΚΕΠΕ : Τι ανακοινώθηκε για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟ : Μέχρι 1000 στρέμματα ανά ΑΦΜ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ με 70% ΟΠΕΚΕΠΕ – Εβδομάδα ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr