ΕΚΤΑΚΤΟ : Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LIVE – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

0
133

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Σηµειώνεται πως από τα 14,7 εκατ. στρέµµατα που δηλώνονται σήµερα στο ΟΣ∆Ε, διαθέσιµα πλέον είναι 18 εκατ., ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως το ζωικό κεφάλαιο της χώρας δικαιολογεί τη χρήση µόλις 11 εκατ. στρεµµάτων κάτι που θα φανεί και µόλις ισχύσει ο νέος κανονισµός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Αυτό σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα στρέµµατα «µένουν» κάβα και δηµιουργούν ένα σπουδαίο δυναµικό ανάπτυξης για τη χώρα καθώς θα είναι διαθέσιµα για νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους µέσω του Εθνικού Αποθέµατος.

ΕΚΤΑΚΤΟ : Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LIVE - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Φυσικά µένει να φανεί και ο τρόπος εφαρµογής του νέου ορισµού µέσα από τις σχετικές αποφάσεις που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣ∆Ε του 2023, µε τους έχοντες γνώση των πραγµάτων πάντως να αναφέρουν στην Agrenda πως πλέον µε αυτόν τον όρο θα πάψει οριστικά η πληρωµή δικαιωµάτων σε βοσκότοπους χωρίς ζώα. Αναλυτικά οι δύο νέοι ορισµοί για τα επιλέξιµα βοσκοτόπια έχουν ως εξής:

-Για τους βοσκότοπους ως διατήρηση νοείται η ελάχιστη βοσκοφόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο (2 αιγοπρόβατα/10 στρ.).

-Ως βοσκότοπος σε παραγωγή θα νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο (5 αιγοπρόβατα/ 10 στρ.).

Φυσικά, οι ίδιες πηγές, λένε πως νέα ΚΑΠ χωρίς διαχειριστικά σχέδια βόσκησης «είναι σαν να κοπανάς σε τοίχο». Καταρχήν, υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην εφαρµογή των δράσεων του νέου πρασινίσµατος από τους κτηνοτρόφους. Πώς ακριβώς, ένας κτηνοτρόφος που του έχει κατανεµηθεί βοσκότοπος χιλιόµετρα µακριά από την εκµετάλλευσή του µε την τεχνική λύση θα ασκήσει σε αυτόν περιβαλλοντικά ορθή πρακτική για να πληρωθεί το έξτρα πριµ, είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσουν οι αρµόδιες αρχές.

Ένα επιπλέον τσεκ η αναδιανεµητική ενίσχυση

Η αναδιανεµητική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους στη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον τσεκ όπως φαίνεται παρακάτω:

Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος το 2026: 17,6 ευρώ το στρέµµα

Αναδιανεµητική ενίσχυση σε βοσκοτόπια: 17,7 ευρώ το στρέµµα. Για τη λήψη της ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να δηλώνει µόνο βοσκότοπο 10-170 στρέµµατα. Αν δηλώνει επιπλέον αροτραίες ή δενδρώδεις καλλιέργειες µπαίνουν επιπλέον φίλτρα. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε στρέµµα αροτραίας καλλιέργειας θα µετράει για 1,55 ισοδύναµα στρέµµατα και κάθε στρέµµα µόνιµης θα µετράει για 4,25 ισοδύναµα στρέµµατα. ∆ηλαδή ένας κτηνοτρόφος µε 100 στρέµµατα βοσκότοπο και 20 στρέµµατα ελιά (δηλαδή 85 ισοδύναµα στρέµµατα) δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική  γιατί ξεπερνάει τα 170 ισοδύναµα στρέµµατα. Αυτή η εξίσωση είναι πολύ χρήσιµο να την γνωρίζουν οι 120.000 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε βοσκοτόπια και άλλες αγρονοµικές περιφέρειες (τα στοιχεία προέρχονται από το στρατηγικό σχέδιο) όταν θα πάνε να κάνουν δήλωση ΟΣ∆Ε το 2023, γιατί έτσι τα χρήµατα που µπορεί να χάσουν είναι σηµαντικά.

ΕΚΤΑΚΤΟ : Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LIVE – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ανοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myΘέρμανση” για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2022-2023

Κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν θα υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος, λειτουργώντας ως Δικαιούχοι/ Υποψήφιοι Δικαιούχοι του επιδόματος ή αν θα δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας λειτουργώντας ως Διαχειριστές-Εκπρόσωποι των ενοίκων της.

Τα βήματα

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι έχουν δικό τους καυστήρα σε πολυκατοικία, ή διαμένουν σε μονοκατοικία είναι τα εξής:

-Επιλέγουν «υποβολή αίτησης» και μετά σύνδεση με τους κωδικούς Taxisnet
-Επιλέγουν «Εκδήλωση ενδιαφέροντος»
-Επιλέγουν του καύσιμο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ)
-Εισάγουν τον αριθμό παροχής ρεύματος
-Επιλέγουν «μονοκατοικίας» ή «πολυκατοικίας»
-Επιλέγουν «ιδιοκτήτης» ή «ένοικος» (συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)
-Εισάγουν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) όπου θα πιστωθεί το επίδομα

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα θέρμανσης τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια .

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

ΕΚΤΑΚΤΟ : Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LIVE - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας και άλλες πηγές.

Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 1 δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 27.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τα ποσά του επιδόματος

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την 9η Δεκεμβρίου 2022 και τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 ευρώ έως και 800 ευρώ ενώ αυτό διπλασιάζεται στα 1600 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Δηλαδή έως 800 ευρώ είναι το ποσό του επιδόματος για κατοίκους στο 90% των περιοχών ενώ για τις πιο ψυχρές περιοχές το επίδομα φτάνει και το ποσό των 1000 ευρώ. Διπλό επίδομα έως και 1.600 ευρώ θα λάβουν φέτος οι νέοι δικαιούχοι που δεν θα χρησιμοποιήσουν φυσικό αέριο αλλά και οι παλαιοί που θα στραφούν στο πετρέλαιο, σε άλλη από τις επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή στην τηλεθέρμανση.
Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί ως εξής:

Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022 θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος στους περσινούς δικαιούχους.
Η επόμενη πληρωμή θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου στους δικαιούχους του επιδόματος που πραγματοποιήσαν τις αγορές τους έως τέλος Ιανουαρίου του 2023,
Ενώ τέλος Απριλίου θα δοθεί το επίδομα για αγορές που έγιναν έως τις 31 Μαρτίου του 2023

Ρωσική ρουλέτα …οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ! Η ΝΕΑ λίστα με τις αυξήσεις για ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Πρωην ΤΕΒΕ- Πότε θα πληρωθεί η ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΕΚΤΑΚΤΟ: Στα 5,20 ευρώ/κιλό το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ BLACK FRIDAY ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – Πόσοι και ποιοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Πηγή: tilegrafimanews.gr