ΕΛΕΟΣ!!!… με τον ΟΠΕΚΕΠΕ !! ΕΚΤΑΚΤΟ !!! Με 100.000 κωδικούς το ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – Απο τις 2 τη νύχτα της 25Μαιου οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ !

0
124

Ένα μπάχαλο… στον ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)!! ΕΚΤΑΚΤΟ !!! Με 100.000 κωδικούς το ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – Από τις 2 τη νύχτα της 25Μαιου οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ !

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: Οι πληροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υποστηρικτικό του Οργανισμού μηχανισμό να έχει εντατικοποιήσει  τις προσπάθειες ώστε τα επόμενα 24ωρα να αρχίσει να λειτουργεί η εφαρμογή και να μπορεί να γίνει η σύνδεση από τα Κέντρα Υποδοχής, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η προετοιμασία των δηλώσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ !!! ΟΠΕΚΕΠΕ- Μέχρι 15 ευρώ το στρέμμα στις δενδρώσεις- ΕΚΛΟΓΕΣ 2023- ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ!!

Είναι σαφές ότι στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις δεύτερες εκλογές, το θέμα των δηλώσεων θα αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τους νοσταλγούς της παλιάς κατάστασης αλλά και από το χώρο της αντιπολίτευσης, γι’ αυτό οι ιθύνοντες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη δοθούν δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχει συντονισμός για την εκκαθάριση κάθε εκκρεμότητας στα θέματα των πληρωμών, με προτεραιότητα τις περιπτώσεις ενιαίας ενίσχυσης 2022 των μεταβιβάσεων συμπεριλαμβανομένων, τα υπόλοιπα τη δεύτερη δόση των βιολογικών και τη συνδεδεμένη των βοοειδών.

 Σε πρώτη φάση το ΟΣΔΕ   για τη λήψη κωδικού με ανοικτή προθεσμία

Η διαδικασία που αναµένεται να ακολουθήσουν οι παραγωγοί µέσω του κυβερνητικού νέφους gov.gr, χωρίζεται σε δύο σκέλη, µε το πρώτο να αφορά στη λήψη ατοµικού προσωπικού κωδικού. Ως προς αυτό, οι υπηρεσιακοί του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζουν ότι η διαδικασία αυτή, δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία.

Αρχικά το υπουργείο είχε ανακοινώσει πως οι παραγωγοί θα χρειαστεί να εκδώσουν κωδικό µέχρι τις 24 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή εφαρµογή θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι την ανακοίνωση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε για το 2023 θα είναι ανοικτή για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αιτήσεων των παραγωγών. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρότες µόνοι τους ή µέσω των ΚΥ∆ θα µπορούν µέχρι τις 21 Αυγούστου:

  •  είτε να τροποποιούν τα στοιχεία της προ συµπληρωµένης αίτησης ΟΣ∆Ε 2023 που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιµάσει και είναι διαθέσιµη στο gov.gr µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του 2023 (µεταβολές),
  •   είτε να καταχωρούν εξ υπαρχής όλα τα απαραίτητα τα στοιχεία της αίτησης ΟΣ∆Ε 2023.

Οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023 θα παραµένουν στην αρχή πρόχειρες και θα οριστικοποιούνται και θα λαµβάνουν πρωτόκολλο όταν οι αγρότες αποφασίζουν ότι έχουν περιλάβει όλα τα στοιχεία για την λήψη άµεσων ενισχύσεων 2023, µε βάση τα δικαιώµατα τις επιλέξιµες εκτάσεις και τα ζώα. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 θα περιέχονται στην εγκύκλιο για το ΟΣ∆Ε του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σηµειώνεται πάντως, ότι η τήρηση των αιρεσιµοτήτων σε συνδυασµό µε τα τοµεακά και επιχειρησιακά προγράµµατα απαιτούν και περαιτέρω αλλαγές στην αίτηση που θα συµπληρωθούν µε την έκδοση και των υπολοίπων ειδικών αποφάσεων εφαρµογής.

Η ψηφιακή εφαρµογή για το 2023 επιτρέπει, όπως έγινε και το 2022, στους αγρότες να µπορούν υποβάλουν µόνοι τους την ∆ήλωση ΟΣ∆Ε χωρίς κόστος. Για τις περιπτώσεις που θα αναζητήσουν υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε και για το 2023 θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Υποβολής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που είχαν πιστοποιηθεί το 2022. Εκτός πρόσβασης θα µείνουν τα ΚΥ∆ που υπήρξαν ευρήµατα ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την σωστή λειτουργία τους.

Ένα μπάχαλο… στον ΟΠΕΚΕΠΕ !! ΕΚΤΑΚΤΟ !!! Με 100.000 κωδικούς το ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – Απο τις 2 τη νύχτα της 25Μαιου οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ !-Μέχρι 21 Αυγούστου

Όλες οι αιτήσεις των αγροτών που υποβληθούν το 2023, θα παρακολουθούνται µέσω monitoring και θα επιτρέπονται οι µεταβολές και οι διορθώσεις σφαλµάτων ή αναντιστοιχιών µέχρι πριν την πληρωµή της προκαταβολής. Με βάση αυτά τα νέα δεδοµένα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 21 Αυγούστου 2023, και τον επόµενο µήνα και µέχρι 21 Σεπτεµβρίου 2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις, για να υπάρξει επαρκής χρόνος ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους για την πρώτη πληρωµή της προκαταβολής.

Σηµειώνεται ότι πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρµογή στο gov.gr µπορούν να έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε βάση τους κωδικούς TAXIS.

«Τον συντονισµό της υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συχνή επικοινωνία και συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τις Οργανώσεις των Αγροτών- ΕΘΕΑΣ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Ένα μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ !! ΕΚΤΑΚΤΟ !!! Με 100.000 κωδικούς το ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – Απο τις 2 τη νύχτα της 25Μαιου οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ! Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ(oaee.gr)ΟΓΑ(oga.gr)ΝΑΤ(nat.gr)ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

  • Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ(ika.gr), ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
  • Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ(ika.gr), ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑτους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ LIVE!! 38.500 διαθέσιμες θέσεις σε 13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ!! Από τα 48 στα 27 ευρώ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΟΣΔΕ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ!!!


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr