Ενός ανδρός αρχή ο ΟΠΕΚΕΠΕ σκορπά ανησυχία στους αγρότες – Τι συμβαίνει με τις πληρωμές

0
377
ενός-ανδρός-αρχή-ο-οπεκεπε-σκορπά-ανησ

Ενός ανδρός αρχή ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)σκορπά ανησυχία στους αγρότες – Τι συμβαίνει με τις πληρωμές

Ειδήσεις: Ολοι οι Έλληνες αγρότες ξέρουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την πληρωμή και τον έλεγχο των επιδοτήσεων. Λιγότεροι ίσως ξέρουν ότι διαχειρίζεται και μοιράζει περίπου 2,3 δισ. τον χρόνο στους παραγωγούς. Κι ακόμα λιγότεροι ότι, σύμφωνα με τον νόμο, έχει δύο όργανα διοίκησης: Τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Σύμφωνα με τον νόμο… Διότι στην πράξη, ο σημερινός πρόεδρος αντιμετωπίζει το ΔΣ ως
διακοσμητικό όργανο. Αποφασίζει ο ίδιος, χωρίς καν να ενημερώνει τα μέλη του, παρά το
γεγονός ότι διακυβεύεται με την τακτική αυτή η δυνατότητα του Οργανισμού να συλλέξει
τις αιτήσεις των αγροτών και να πληρώσει τις επιδοτήσεις για το τρέχον έτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις πιστοποίησης των ΦΥΓΊΥ και των ΚΥΔ.
Ο πρόεδρος αποφάσισε και διέταξε για τα πάντα, χωρίς να ζητήσει την έγκριση του ΔΣ, και
ακόμα χειρότερα χωρίς καν να ενημερώσει. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες
αυτές είναι του ΔΣ και όχι του προέδρου.

Το ΔΣ και όχι ο πρόεδρος είναι αρμόδιο για την κατάρτιση κανονισμού διαδικασίας
πληρωμών και δαπανών (μετά από έγκριση του ΥΠΑΑΤ), καθώς και για την κατάρτιση
διαδικασίας ελέγχου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο, το ΔΣ είναι το αποφασιστικό όργανο
του Οργανισμού. Ο πρόεδρος εκτελεί και ελέγχει τις αποφάσεις του, ενώ οφείλει να
επιβλέπει τη λειτουργία του Οργανισμού και να ενημερώνει σχετικά το ΔΣ.

Αποτέλεσμα μιας τέτοιας όχι ομαλής κατάστασης είναι οι απόψεις που εγγράφως
υποστήριξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ -δηλαδή ο πρόεδρός του- προς την ΑΕΕΠ στις 22 Φεβρουάριου.
Αναρωτιέται όποιος έχει ελάχιστη έστω γνώση των ζητημάτων αν ο οργανισμός αδυνατεί
να κατανοήσει τον νόμο, ή αν τον παραβιάζει συνειδητά ή ακόμα περισσότερο αν ο ίδιος ο
πρόεδρος καταχράται την εκ του νόμου εξουσία του. Παραθέτουμε μερικά από τα
μαργαριτάρια του:

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίζεται ότι λόγω της ακύρωσης της διακήρυξης του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την προμήθεια λογισμικού υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ζήτησε να του παρέχουν το ίδιο λογισμικό χωρίς αντάλλαγμα(ί) όσοι θα πιστοποιηθούν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως φορείς υποβοήθησης των παραγωγών (Φορείς Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών). Τι σχέση έχει μια τέτοια άποψη με την αλήθεια και τη νομιμότητα; Αν μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν το επίμαχο λογισμικό, γιατί προκήρυξε διαγωνισμό μέσω του οποίου θα επιβαρύνει το Δημόσιο με ποσό 800.000 ευρώ περίπου;

Με τον ίδιο ισχυρισμό, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης παραγωγών από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ως εναλλακτική δυνατότητα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, για την οποία, κανονικά, οφείλει να τηρήσει τη διαδικασία κατάρτισης δημόσια σύμβασης! Δηλαδή, επιδιώκει να οδηγήσει τον υπουργό στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, που θα είναι καταφανώς παράνομες, αφού θα καταστρατηγούν το σύνολο της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Μάλιστα, εμφανίζει προς την ΑΕΠΓΊ ως δεδομένο ότι ο υπουργός θα δεχθεί να διαπράξει μια
τέτοια παρανομία, που συνιστά κατάχρηση εξουσίας. Και σημειωτέον ότι η νομοθεσία για τις
δημόσιες συμβάσεις είναι ευρωπαϊκή και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε από ελληνικό
νόμο, πόσω μάλλον από τα «κόλπα» του κυρίου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζει ότι οδηγείται σε αυτές τις παράνομες μεθοδεύσεις, επειδή «ασκήθηκαν ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά της διακήρυξης». Φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ότι οι διακηρύξεις που εξέδωσε ακυρώθηκαν δύο φορές από την αρχή (την ΑΕΠΠ) στην οποία έχει αναθέσει ο νομοθέτης τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας αυτών των πράξεων και ότι και τα αρμόδια δικαστήρια, μέχρι τώρα, έχουν επιβεβαιώσει την παρανομία, διαπιστώνοντας ότι παραβιάστηκαν οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων.

Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι η καθυστέρηση της προμήθειας του επίμαχου λογισμικού οφείλεται αποκλειστικά στον ίδιο,
που εξέδωσε δύο φορές παράνομες διακηρύξεις και που επιμένει στην προμήθεια του λογισμικού με παράνομο τρόπο.

Γενικό συμπέρασμα: Όλες ανεξαιρέτως οι προμήθειες του Δημοσίου εξυπηρετούν στόχους
δημόσιου συμφέροντος. Το Δημόσιο προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες για να επιτελέσει
τους σκοπούς του κράτους, οι οποίοι είναι όλοι σημαντικοί.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε όλα τα έγγραφα που υποβάλλει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, επαναλαμβάνει την ανάγκη να προμηθευτεί το επίμαχο λογισμικό για να εκτελέσει την αποστολή του, αγνοώντας την υποχρέωσή του να το προμηθευτεί νόμιμα, όπως πράττουν όλες οι αναθέτουσες αρχές.

Φαίνεται να έχει την εντύπωση ότι διαθέτει μια εξουσία που υπερβαίνει τον εθνικό και τον
Ευρωπαίο νομοθέτη και του επιτρέπει να επιδιώκει τον σκοπό του με οποιονδήποτε τρόπο.
Εν προκειμένω, αυτό αποκλείεται να συμβεί, διότι, αφενός, έχουν ήδη παρέμβει τα
δικαστήρια και οι αρμόδιες διοικητικές αρχές και, αφετέρου, μια τέτοια παράνομη
προμήθεια απαιτεί πράξη πιστοποίησης ενός υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ο οποίος θα δεχόταν να καταχραστεί την εξουσία του και να εκδώσει απόφαση που θα
καταστρατηγεί το σύνολο της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Έως πότε θα γίνονται τέτοιου είδους ανεύθυνα παιγνίδια, που το μόνο βέβαιο αποτέλεσμά
τους είναι να μην πιστωθούν εγκαίρως οι αγρότες τις επιδοτήσεις που δικαιούνται; Ποιος θα
πληρώσει «το μάρμαρο» στην περίπτωση αυτή;

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr