Επείγουσα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη! Φρέσκα ΝΕΑ για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- VOUCHER GOV.GR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

0
224

Περιεχόμενα

Επείγουσα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη! Φρέσκα ΝΕΑ για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣVOUCHER GOV.GR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ: Η πρόσθετη εξαγορά πλασματικού χρόνου και η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αποτελούν δύο «όπλα» για όσους επιθυμούν να βγουν στην σύνταξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, περιγράφει αναλυτικά τις δύο διαδικασίες, όπως θεσμοθετήθηκαν σε πρόσφατο νόμο (ν.4921/2022, άρθρο 53).

Ειδικότερα:

Επείγουσα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη! Φρέσκα ΝΕΑ για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- VOUCHER GOV.GR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Εξαγορά πλασματικών ετών

Όσοι ασφαλισμένοι έως 31 Δεκεμβρίου 2022 συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Η εξαγορά πλασματικού χρόνου γίνεται με εφάπαξ καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, με βάση το ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Δικαιούχοι είναι όλοι οι ασφαλισμένοι σε πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Σωρρευτικά θα πρέπει για τους δικαιούχους να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Να έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022.
– Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους π. Φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ
– Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
– Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
– Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
– Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.
– Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών και προκειμένου να καταστεί ισχυρός ο χρόνος, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Η νομοθεσία προσφέρει εφεξής την δυνατότητα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.  Το μέτρο αυτό αφορά μόνο όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης, ισχύει για ασφαλισμένους πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής για τους δικαιούχους είναι:
– Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
– Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτούς ή 20 μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
– Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Πρέπει  να επισημανθεί ότι για την υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δεν θα παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι σε Υγειονομικές Επιτροπές. Επίσης, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση. Η σχετική αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, μπορεί να υποβληθεί ακόμα και αν κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης διαπιστωθεί ότι υπολείπονται έως 3 έτη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος. Η σχετική διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Η εισφορά που θα πρέπει να καταβληθεί προκύπτει σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.

Επείγουσα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη! Φρέσκα ΝΕΑ για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- VOUCHER GOV.GR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 –

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι για το επίδομα “μαμούθ” έως 1000 ευρώ που θα δοθεί σε 80.000 ανέργους έχουν πάρει ή (προσπαθούν να πάρουν καθώς υπάρχουν τεχνικά προβλήματα) τον αριθμό ΚΑΥΑΣ κάνοντας αίτηση στο voucher.gov.gr.

Εφόσον συγκροτηθεί το Μητρώο των ωφελουμένων ανέργων στις 22 Αυγούστου, τότε θα ανοίξει η πλατφόρμα όπου οι ωφελούμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε φορέα κατάρτισης και να διαλέξουν αντικείμενο

Επείγουσα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη! Φρέσκα ΝΕΑ για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- VOUCHER GOV.GR: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 – Tα ποσά και η πληρωμή

Είδηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλους τους ΑΓΡΟΤΕΣ : Τι αλλάζει στη ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 2023-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΟΓΑ, EFKA, ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ

ΝΕΑ κλήρωση για το voucher 2 των 150 ευρώ -ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ στο asep.gr

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr