Επιδότηση έκπληξη έως 45 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα – ΟΠΕΚΕΠΕ- Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

0
143

Επιδότηση έκπληξη έως 45 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα – ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)– Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ: Ωστόσο, όσον αφορά ειδικότερα τα βοοειδή πλέον θα είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση µόνο τα ζώα άνω των 2 ετών και όχι των 6 µηνών και άνω όπως ίσχυε στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Νέα προσθήκη στα επιλέξιµα ζώα είναι στα πρόβατα το Ορεινό Λήµνου και στα Ιπποειδή τα Ροδόπης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Συγκεκριµένα, το νέο πρόγραµµα θα αφορά:

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των δύο (2) ετών από τις φυλές: Τήνου, Κέας, Κατερίνης, Συκιάς, Ελληνικός Βούβαλος, Ελληνική Βραχυκερατική.

Επιδότηση έκπληξη έως 45 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα - ΟΠΕΚΕΠΕ- Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Θηλυκά πρόβατα ηλικίας άνω του 1 έτους από τις φυλές: Καταφυγίου, Ρουµλουκίου, Ορεινό Ηπείρου, Ικαρίας, Λευκίµης, Κατσικά, Άργους, Ζακύνθου, Φλώρινας-Πελαγονίας, Σαρακατσάνικο, Γλώσσας Σκοπέλου, Κύµης, Αγρινίου, ∆ράµας, Θράκης, Καλαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών, Ορεινό Λήµνου.

Θηλυκές αίγες άνω του 1 έτους της φυλής Σκοπέλου.

Χοιροµητέρες της Ελληνικής Φυλής.

Ιπποειδή άνω των 6 µηνών από τις φυλές: Ηλείας, Πηνείας, Θεσσαλίας, Σκύρου, Πίνδου, Μεσσαρά, Ροδόπης.

Όσον αφορά τώρα τις ενισχύσεις τα ποσά στήριξης, είναι τα παρακάτω:

Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ετών: 394 ευρώ ανά κεφάλι.

Θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους: 449 ευρώ ανά ΜΖΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε 44,9 ευρώ ανά κεφάλι αιγοπροβάτου. Σηµειώνεται εδώ πως ένα ενήλικο πρόβατο αντιστοιχεί πλεόν σε 0,10 ΜΖΚ και όχι 0,15 ΜΖΚ όπως στις περασµένες προκηρύξεις.

Χοιροµητέρες: 616 ευρώ ανά ΜΖΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε 308 ευρώ ανά κεφάλι ζώου.

Ιπποειδή: 629 ευρώ ανά κεφάλι

Στο ύψος ενίσχυσης στους τοµείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαµβάνεται το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής, µε αναλογία ένα αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, που ανέρχεται σε 23,33 ευρώ. Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδηµα ανά ΜΖΚ διατηρούµενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ελήφθησαν.

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκµετάλλευση πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάµενων στην εκµετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκµετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραµµένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ). Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσεών τους, τη γραµµή βάσης της δράσης ήτοι να καταγράφει σε γενεαλογικά βιβλία τα ζώα που ανήκουν σε απειλούµενες µε εξαφάνιση αυτόχθονες φυλές. Επιπροσθέτως να τηρούν τις απαιτήσεις της καλής διαβίωσης των ζώων. Οι δεσµεύσεις θα έχουν 5ετή διάρκεια.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr