Φ. Καραβίας: H Eurobank προχωρά την εξυγίανση του ισολογισμού της

0
33
φ-καραβίας-h-eurobank-προχωρά-την-εξυγίανση-το

Καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη της τάξης των 544 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο 12μηνο του 2020 η Eurobank, καταφέρνοντας να απορροφήσει πλήρως όλες τις αναταράξεις από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Μάλιστα, η κερδοφορία του 2020 ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 2019, όταν είχε διαμορφωθεί σε 257 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ. και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε κατά 15,2% και περιορίστηκε μόλις στο 14% στα τέλη του προηγούμενου έτους έναντι 29,2% στα τέλη του 2019. Σε απόλυτους αριθμούς, τα NPEs συρρικνώθηκαν κατά 7,3 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 5,7 δισ. ευρώ.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις, ενισχύθηκε κατά 660 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος του 2020 και περιλαμβάνει 400 εκ. ευρώ πρόσθετο απόθεμα προβλέψεων εν αναμονή της επίπτωσης της πανδημίας. Σημαντική βελτίωση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες εμφάνισε και ο δείκτης των NPEs ως ποσοστό των προβλέψεων και των κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 (σε 63% από 92% το 2019).

Όσον αφορά τη διαχείριση των NPEs για το 2021, η διοίκηση της τράπεζας προγραμματίζει νέα τιτλοποίηση, συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία «Mexico». Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14,0% σε 6,7%.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, ο δείκτης των NPEs αναμένεται να καθοριστεί σε περίπου 9,0% στο τέλος του 2021, ο ο οποίος -σε κάθε περίπτωση- είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

«Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου 3,3δισ.
Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθείστο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.
Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 865 εκ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.
Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνηταυψηλής απόδοσης.

Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.Στηρίξαμε την οικονομία στη διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα.

Ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών μας.

Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε 6,4δισ. το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών.

Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή.

Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας για την εξαιρετική επίδοσή του κάτω από ακραίες συνθήκες.

Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank.Καθώς είναι κρίσιμο αυτή να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, επιταχύνουμε την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας.

Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της».

Δείτε επίσης

Πηγή: tilegrafimanews.gr