Γιορτή σήμερα 1 Μαρτίου, εορτολόγιο: Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς

0
78
γιορτή-σήμερα-1-μαρτίου-εορτολόγιο-αγί

Εορτολόγιο: Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη Παράσχος, Πάρης, Πάρις Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα.

1 Μαρτίου: Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς – Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη της επαρχίας Λιβανησίας, της Φοινίκης, την εποχή του Τραϊανού (98 – 117 μ.Χ.). Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην αμαρτία και την ακολασία, παρασύροντας με την εκτυφλωτική της ομορφιά πολλούς άνδρες στη αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως συγκέντρωσε πολλά χρήματα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η χάρη όμως του Θεού ευδόκησε, ώστε να συμβεί η θαυμαστή αλλοίωση και στην ψυχή της Ευδοκίας. Μετά από μία σοβαρή ασθένεια, εγκατέλειψε την πόλη και την αμαρτία της, για να επιστρέψει εκεί ένα χρόνο αργότερα. Επιθυμώντας όμως να παραμείνει άγνωστη, εγκαταστάθηκε στην άκρη της πόλης. Εκεί γνωρίζει κάποιον μοναχό ονόματι Γερμανό και με τις νουθεσίες του μετανοεί.

Στην συνέχεια, αφού είδε οπτασία, προσήλθε στον Επίσκοπο Θεόδοτο και βαπτίσθηκε. Η οπτασία ήταν η εξής: Παρατηρούσε Άγγελο Θεού να οδηγεί αυτήν προς τον ουρανό και άλλους Αγγέλους να τη συγχαίρουν, ενώ την ίδια στιγμή κάποιος μαύρος ούρλιαζε και έλεγε ότι αδικείται πάρα πολύ, επειδή η Ευδοκία έγινε Χριστιανή.

Από τότε αλλάζει η ζωή της, χαρίζει όλη της τη περιουσία στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας και πηγαίνει σε κάποιο μοναστήρι, όπου ζει βίο ασκητικό ως τη στιγμή που τη άρπαξαν οι πρώην εραστές της και την οδήγησαν στο Αυριλιανό για να δικαστεί.

Η Αγία όμως με την προσευχή της, κατόρθωσε να αναστήσει το νεκρό παιδί του βασιλιά και να προσελκύσει και τον ίδιο στο Χριστιανισμό. Αργότερα οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα Διογένη, ο οποίος την άφησε ελεύθερη, αφού η Αγία και πάλι θαυματούργησε. Τελικά αποκεφαλίσθηκε από το Βικέντιο και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Φόβον ἔνθεον, ἀναλαβοῦσα, κόσμου ἔλιπες, τὴν εὐδοξίαν, καὶ τῷ Λόγῳ Εὐδοκία προαέδραμες, οὐ τὸν ζυγὸν τὴ σαρκί σου βαστάσασα, ὑπερφυῶς ἠγωνίσω δι’ αἵματος. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοί Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διό καί μετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Εὐδοκία τό πνεῦμά σου.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς.
Ὁ εὐδοκήσας ἐκ βυθοῦ ἀπωλείας, πρός εὐσεβείας τόν ἀκρότατον ὅρον, ἀναγαγεῖν σε ἔνδοξε ὡς λίθον ἐκλεκτόν, οὗτος καί τόν βίον σου, τῇ ἀθλήσει λαμπρύνας, χάριν ἰαμάτων σοι, Εὐδοκία παρέχει· ὃν ἐκδυσώπει σῴζεσθαι ἡμᾶς, Ὁσιομάρτυς, Ἀγγέλων ἐφάμιλλε.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν.
Φωτισθεῖσα τῇ αἴγλῃ τῇ θεϊκῇ, τὸν τῆς πλάνης κατέλιπες σκοτασμόν, καὶ βίον ἀνέλαβες, μετὰ σώματος ἄϋλον, χαρισμάτων δὲ θείων, πλησθεῖσα τοῦ Πνεύματος, ἐκ ψιλῆς προσρήσεως, νεκροὺς ἐξανέστησας· ὅθεν ἐπὶ τέλει, μαρτυρίου στεφάνῳ, ἐνθέως κεκόσμησαι, καὶ τὸν δόλιον ᾔσχυνας, Εὐδοκία Ἰσάγγελε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

86 π.Χ. – Ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας, επικεφαλής του στρατού της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, μπαίνει στην Αθήνα και καθαιρεί τον τύραννο Αριστίωνα, ο οποίος υποστηρίχθηκε από στρατεύματα του Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Πόντου.
293 – Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός ανακηρύσσουν Καίσαρες τον Κωνστάντιο Χλωρό και τον Γαλέριο ξεκινώντας έτσι την Τετραρχία.
317 – Ο Κρίσπος και ο Κωνσταντίνος Β΄, γιοι του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄, και ο Λικίνιος, γιος του αυτοκράτορα Λικίνιου, γίνονται Καίσαρες.
350 – Ο Βετράνιος αυτοανακηρύσσεται Καίσαρας κατόπιν προτροπής της Κωνσταντίνας, αδελφής του Κωνστάντιου Β΄.
834 – Ο αυτοκράτορας Λουδοβίκος ο Ευσεβής αποκαθίσταται ως ο μοναδικός ηγέτης της Φραγκίας. Μετά την επάνοδό του στο θρόνο, ο μεγαλύτερος γιος του, Λοθάριος Α΄, διαφεύγει στη Βουργουνδία.
1476 – Οι δυνάμεις του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας εμπλέκονται με τον πορτογαλικό στρατό του Αλφόνσου Ε΄ και του πρίγκιπα Ιωάννη στη μάχη του Τόρο.
1562 – Δεκάδες Ουγενότοι σφαγιάζονται από Καθολικούς στο Βασί της Γαλλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των Γαλλικών Θρησκευτικών Πολέμων.
1565 – Ιδρύεται το Ρίο ντε Τζανέιρο.
1633 – Ο Σαμουέλ ντε Σαμπλαίν διεκδικεί τη θέση του διοικητή της Νέας Γαλλίας εξ ονόματος του καρδινάλιου Ρισελιέ.
1692 – Η Σάρα Γκουντ, η Σάρα Όσμπορν και η Τιτούμπα προσάγονται ενώπιον των τοπικών δικαστών στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν γνωστό ως δίκη των μαγισσών του Σάλεμ.
1700 – Η Σουηδία εισάγει το δικό της σουηδικό ημερολόγιο, σε μία προσπάθεια να υιοθετήσει σταδιακά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Επανέρχεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο την ίδια ημερομηνία το 1712 και εισάγει το Γρηγοριανό ημερολόγιο επίσης την ίδια ημερομηνία το 1753.
1796 – Η Βαταβική Δημοκρατία εθνικοποιεί την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών.
1811 – Ο διοικητής της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή Πασάς σκοτώνει τους ηγέτες της δυναστείας των Μαμελούκων.
1815 – Ο Ναπολέων επιστρέφει στη Γαλλία από την εξορία του στην Έλβα.
1845 – Ο Τζον Τάιλερ υπογράφει νομοσχέδιο που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προσαρτήσουν τη Δημοκρατία του Τέξας.
1867 – Η Νεμπράσκα γίνεται η 37η πολιτεία των Η.Π.Α. Το Λάνκαστερ μετονομάζεται σε Λίνκολν και γίνεται πρωτεύουσα της πολιτείας.
1870 – Ολοκληρώνεται μετά από 6 χρόνια μαχών και μετά τον θάνατο του προέδρου της Παραγουάης Φρανσίσκο Σολάνο Λόπεζ, ο Πόλεμος της Τριπλής Συμμαχίας στη Νότια Αμερική.
1872 – Ιδρύεται το Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν, το πρώτο εθνικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1914 – Η Δημοκρατία της Κίνας γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
1923 – Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το γρηγοριανό ημερολόγιο.
1932 – Απάγεται ο γιος του Τσαρλς Λίντμπεργκ.
1932 – Ανακηρύσσεται η ίδρυση της Μαντσουκούο.
1933 – Ο Χίτλερ συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του στη Γερμανία.
1935 – Ξεσπάει στην Ελλάδα στρατιωτικό κίνημα βενιζελικών αξιωματικών.
1936 – Ολοκληρώνεται το φράγμα Χούβερ.
1941 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βουλγαρία υπογράφει το Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα, συντασσόμενη με τις δυνάμεις του Άξονα.
1943 – Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ αφοπλίζουν και συλλαμβάνουν τους αντάρτες της αντιστασιακής Οργάνωσης ΕΣΑΠ, μεταξύ αυτών, τον Γεώργιο Κωστόπουλο και Στέφανο Σαράφη.
1946 – Εθνικοποιείται η Τράπεζα της Αγγλίας.
1947 – Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρχίζει τις χρηματοοικονομικές του πράξεις.
1949 – Ο ινδονησιακός στρατός ανακαταλάμβει για 6 ώρες την πρωτεύουσα Γιογκιακάρτα από τους Ολλανδούς.
1950 – Ψυχρός πόλεμος: Ο Κλάους Φουχς καταδικάζεται για κατασκοπεία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, αποκαλύπτοντας άκρως απόρρητα δεδομένα σχετικά με πυρηνικά όπλα.
1953 – Ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν παθαίνει εγκεφαλικό και καταρρέει. Πεθαίνει τέσσερις ημέρες αργότερα.
1954 – Πορτορικανοί εθνικιστές επιτίθενται στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τραυματίζοντας πέντε αντιπροσώπους.
1956 – Η IATA ολοκληρώνει ένα σχέδιο φωνητικού αλφαβήτου για τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
1962 – Αεροσκάφος της American Airlines συντρίβεται κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.
1966 – Το σοβιετικό ρομποτικό διαστημόπλοιο Βενέρα 3 προσεδαφίζεται στην Αφροδίτη και γίνεται το πρώτο διαστημόπλοιο που προσεδαφίζεται στην επιφάνεια άλλου πλανήτη.
1973 – Ο Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθεται στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Χαρτούμ, με αποτέλεσμα τη δολοφονία τριών δυτικών ομήρων.
1981 – Ο Μπόμπι Σαντς, μέλος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, ξεκινά στη φυλακή απεργία πείνας.
Γεννήσεις
40 – Μαρτιάλης, Ρωμαίος ποιητής
1105 – Αλφόνσος Ζ΄, βασιλιάς της Καστίλης και τού Λεόν
1432 – Ισαβέλλα της Κοΐμπρα, βασίλισσα της Πορτογαλίας
1445 – Σάντρο Μποττιτσέλλι, Ιταλός ζωγράφος
1456 – Βλαδίσλαος Β΄, βασιλιάς της Ουγγαρίας
1683 – Τσανγκιάνγκ Γκιάτσο, 6ος Δαλάι Λάμα
1683 – Καρολίνα του Άνσμπαχ, βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας
1798 – Γρηγόριος ΣΤ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1810 – Φρεντερίκ Σοπέν, Πολωνός συνθέτης
1842 – Νικόλαος Γύζης, Έλληνας ζωγράφος
1870 – Ευγένιος Αντωνιάδης, Έλληνας αστρονόμος
1886 – Όσκαρ Κοκόσκα, Αυστριακός ζωγράφος και ποιητής
1892 – Ρυουνοσούκε Ακουταγκάβα, Ιάπωνας συγγραφέας
1896 – Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης
1903 – Γιώργος Ζογγολόπουλος, Έλληνας γλύπτης
1910 – Ντέιβιντ Νίβεν, Άγγλος ηθοποιός
1911 – Ντον ΝταΓκράντι, Αμερικανός σεναριογράφος
1917 – Ρόμπερτ Λόουελλ, Αμερικανός ποιητής
1922 – Γιτζάκ Ράμπιν, Ισραηλινός πολιτικός
1927 – Τζορτζ Όγκντεν Άμπελ, Αμερικανός αστρονόμος
1929 – Γκεόργκι Μάρκοφ, Βούλγαρος συγγραφέας
1931 – Λαμπέρτο Ντίνι, Ιταλός πολιτικός
1933 – Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Έλληνας πολιτικός
1937 – Κώστας Βαλλιάνος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1938 – Τουπούα Ταμασέσε Τουπουόλα Έφι, πολιτικός από τις Σαμόα
1939 – Τσβέταν Τοντόροφ, Βούλγαρος φιλόσοφος
1949 – Σίντο Μάρτενς, Ολλανδός τραγουδιστής
1954 – Ρον Χάουαρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης
1956 – Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, Λιθουανή πολιτικός
1959 – Νικ Γκρίφιν, Άγγλος πολιτικός
1965 – Μπούκερ Τι, Αμερικανός παλαιστής
1969 – Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ισπανός ηθοποιός
1975 – Βαλεντίνα Μονέττα, τραγουδίστρια από τον Άγιο Μαρίνο
1978 – Τζένσεν Ακλς, Αμερικανός ηθοποιός
1978 – Λίγια Κεμπεντέ, μοντέλο από την Αιθιοπία
1980 – Μπεσκιοϊλού Αντέμ, Τούρκος μουσικός και τραγουδιστής
1983 – Μελέιν Γουόκερ, Τζαμαϊκανή αθλήτρια
1983 – Λουπίτα Νιόνγκο, Κενυάτισσα ηθοποιός
1986 – Μπιγκ Ι Λάνγκστον, Αμερικανός παλαιστής
1987 – Kesha, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
1994 – Τζάστιν Μπίμπερ, Καναδός τραγουδιστής
Θάνατοι
86 π.Χ. – Αριστίων, φιλόσοφος και τύραννος των Αθηνών
965 – Πάπας Λέων Η΄
1233 – Θωμάς Α΄, κόμης της Σαβοΐας
1383 – Αμεδαίος ΣΤ΄, κόμης της Σαβοΐας
1396 – Ιωάννης, δούκας του Γκέρλιτς
1697 – Φραντσέσκο Ρέντι, Ιταλός ιατρός
1792 – Λεοπόλδος Β΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1862 – Νικόλαος Λεωτζάκος, Έλληνας στρατιωτικός και αγωνιστής του 1821
1875 – Τριστάν Κορμπιέρ, Γάλλος ποιητής
1911 – Ιάκωβος Ερρίκος βαν’τ Χοφ, Ολλανδός χημικός
1921 – Νικόλαος Α΄, βασιλιάς του Μαυροβουνίου
1935 – Αθανάσιος Σιώκος, Έλληνας στρατιωτικός
1938 – Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο, Ιταλός συγγραφέας
1940 – Βασίλειος Βασίλιεβιτς Κοϊνάς, Σοβιετικός πιλότος
1964 – Φίλιππος Παπαδόπουλος, Έλληνας κομμουνιστής πολιτικός
1967 – Ανδρέας Ζωιόπουλος, Έλληνας ναυτικός πράκτορας
1980 – Ντίξι Ντιν, Άγγλος ποδοσφαιριστής
1983 – Άρθουρ Κέσλερ, Ούγγρος συγγραφέας
1983 – Χιντέο Κομπαγιάσι, Ιάπωνας συγγραφέας
1988 – Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Έλληνας βιομήχανος
1990 – Ευάγγελος Σταμάτης, Έλληνας φυσικομαθηματικός
1994 – Γεώργιος Δασκαλάκης, Έλληνας καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου
1998 – Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνας βυζαντινολόγος
2004 – Κώστας Μόντης, Κύπριος συγγραφέας
2007 – Μανουέλ Μπέντο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής
2007 – Κολέτ Μπροσέ, Γαλλίδα ηθοποιός
2007 – Σίντνεϊ Γκαν-Μάνρο, πολιτικός από τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες
2012 – Λούτσιο Ντάλλα, Ιταλός τραγουδιστής
2013 – Ανδρέας Άθενς, Αμερικανός επιχειρηματίας
2014 – Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης
2015 – Κρίστιαν Βελπ, Γερμανός καλαθοσφαιριστής
2016 – Γιώργος Τσακανίκας, Έλληνας σφαιροβόλος
2017 – Γιάννης Τσιντσάρης, Έλληνας αρσιβαρίστας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr