Γιορτή σήμερα 10 Φεβρουαρίου, εορτολόγιο: Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

0
88
γιορτή-σήμερα-10-φεβρουαρίου-εορτολόγι

Εορτολόγιο: Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη Χαρίλαος, Χάρης Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα.

10 Φεβρουαρίου: Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας – Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερεύς στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 – 211 μ.Χ.). Όταν το έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέλυσε απηνή διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Όμως ο Άγιος όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά αντίθετα ομολόγησε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον Χριστό και δήλωσε με παρρησία ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται να αρνηθεί την πίστη της Εκκλησίας. Τότε η σκοτισμένη και σαρκική ψυχή του Λουκιανού επέτεινε την οργή της και διέταξε να αρχίσουν τα φρικώδη βασανιστήρια στο γέροντα ιερέα. Πρώτα τον γύμνωσαν και ο ίδιος ο Λουκιανός, παίρνοντας το ξίφος του προσπάθησε να πληγώσει το σώμα του Αγίου. Όμως αποκόπηκαν τα χέρια του και έμειναν κρεμασμένα στο σώμα του Ιερομάρτυρα και μόνο ύστερα από προσευχή του Αγίου συγκολλήθηκαν αυτά πάλι στο σώμα και ο ηγεμόνας κατέστη υγιής. Βλέποντας αυτό το θαύμα του Αγίου πολλοί από τους δημίους πίστεψαν στον αληθινό Θεό.

Με το ζόφο στο νου και με τη θηριωδία στην καρδιά, ο έπαρχος έδωσε εντολή να διαπομπεύσουν τον Άγιο και να τον σύρουν διά μέσου της πόλεως με χαλινάρι. Τέλος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου, ο οποίος με το μαρτύριό του έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας σε ηλικία 113 ετών.

Περί των Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Η μοναχή Θεοτέκνη Αγιοστεφανίτισσα στο Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους (1995 μ.Χ.), καταχωρεί πληροφορίες σχετικά με την τιμία Κάρα του Αγίου, η οποία φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Κάρα του Αγίου δωρήθηκε στη Μονή από τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Βλαδισλάβο, το 1412 – 1413 μ.Χ., μαζί με δύο κτήματα στο Μετόχι Μπουτόϊ. Για την εποχή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το πολύτιμο αυτό κειμήλιο στη Βλαχία, δεν σώθηκαν πληροφορίες. Επίσης, τμήματα της τιμίας κάρας του Αγίου Χαραλάμπους φυλάσσονται και στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό της κωμοπόλεως Θεσπιών της Βοιωτίας.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πιστούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες· ὅθεν τιμῶμεν τὴν θείαν σου ἄθλησιν.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Θησαυρὸν πολύτιμον ἡ Ἐκκλησία, τὴν σὴν κάραν κέκτηται, Ἱερομάρτυς Ἀθλητά, τροπαιοφόρε Χαράλαμπε, διὸ καὶ χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.

Μεγαλυνάριον
Τὸν ἐν Ἀθλοφόροις ἱερουργόν, καὶ ἐν ἱερεῦσιν, ἱερώτατον Ἀθλητήν, τῶν θαυμάτων ῥεῖθρα, πηγάζοντα τῷ κόσμῳ, τὸν μέγαν Χαραλάμπην, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ὁ Οἶκος
Τὸν στερρὸν ὁπλίτην, καὶ Χριστοῦ στρατιώτην καὶ μέγαν ἐν Μάρτυσι, Χαραλάμπη τὸν πανένδοξον, συνελθόντες εὐφημήσωμεν· ὑπὲρ Χριστοῦ γὰρ καὶ τῆς ἀληθείας λαμπρῶς ἠγωνίσατο, καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τρανῶς ἀνεκήρυξε, τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησε, βασιλέα παρανομώτατον ἤλεγξε, καὶ τὴν κάραν ἐτμήθη, χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος· διὸ καὶ τὸν στέφανον εἴληφε παρὰ τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, καὶ συμπολίτης Ἀγγέλων ἐγένετο. Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων, τούτου τὴν πάντιμον κάραν κατασπαζομένη, καὶ εὐφημίαις καταστέφουσα, καὶ πολλῶν δεινῶν καὶ νόσων ἀπαλλαττομένη, χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας, λύχνος ἄσβεστος τῆς οἰκουμένης, Ἀθλοφόρε ἀνεδείχθης Χαράλαμπες, καὶ ἀναλάμψας ἡλίου φαιδρότερον, τὴν τῶν εἰδώλων ἐλαύνεις σκοτόμαιναν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1258 – Η Βαγδάτη καταλαμβάνεται από τους Μογγόλους και το Χαλιφάτο των Αββασιδών καταστρέφεται.
1306 – Ο Ροβέρτος Μπρους δολοφονεί στο Νταμφρίς τον Ιωάννη Κόμυν πυροδοτώντας την επανάσταση της Σκωτίας για την ανεξαρτησία της.
1567 – Ο λόρδος Ντάρνλεϊ, δεύτερος σύζυγος της Μαρίας Α΄ της Σκωτίας, βρίσκεται στραγγαλισμένος στο Εδιμβούργο.
1763 – Γαλλοϊνδιανικός Πόλεμος: Η Συνθήκη των Παρισίων δίνει τέλος στον πόλεμο και η Γαλλία παραχωρεί την επαρχία του Κεμπέκ στη Μεγάλη Βρετανία.
1814 – Ναπολεόντειοι Πόλεμοι: Οι Γάλλοι νικούν τους Ρώσους και τους Πρώσους στη μάχη του Σαμπομπέρ.
1840 – Η βασίλισσα Βικτωρία παντρεύεται τον πρίγκιπα Αλβέρτο της Σαξονίας-Κόμπουργκ & Γκότα.
1846 – Α΄ Πόλεμος Άγγλων και Σιχ: Μάχη του Σομπραόν. Οι Βρετανοί νικούν τους Σιχ στην τελευταία μάχη του πολέμου.
1906 – Το HMS Dreadnought, το πρώτο από μία επαναστατική νέα γενιά πολεμικών πλοίων, βαπτίζεται και καθελκύεται από το βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου.
1936 – Β΄ Ιταλο-Αιθιοπικός Πόλεμος: Αρχίζει η μάχη του Άμπα Αραντάμ μεταξύ των ιταλικών στρατευμάτων και των Αιθιόπων υπερασπιστών.
1939 – Ισπανικός Εμφύλιος: Οι Εθνικιστές ολοκληρώνουν την κατάληψη της Καταλονίας και κλείνουν τα σύνορα με τη Γαλλία.
1940 – Η Σοβιετική Ένωση ξεκινά μαζικές απελάσεις Πολωνών πολιτών από την κατεχόμενη ανατολική Πολωνία στη Σιβηρία.
1943 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Προσπαθώντας να προκαλέσει την άρση της πολιορκίας του Λένινγκραντ, ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός δεσμεύει γερμανικά στρατεύματα και Ισπανούς εθελοντές στη μάχη του Κράσνι Μπορ.
1947 – Υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης της Ιταλίας με τις συμμαχικές δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα.
1956 – Συστήνεται το Ίδρυμα Ευγενίδου.
1962 – Ο αιχμάλωτος Αμερικανός πιλότος του κατασκοπευτικού αεροσκάφους U2 Γκάρι Πάουερς ανταλάσσεται με τον Σοβιετικό κατάσκοπο Ρούντολφ Άμπελ.
1962 – Ανοίγει η πρώτη ατομική έκθεση του Ρόι Λίχτενσταϊν.
1972 – Το Ρας αλ-Καϊμά προσχωρεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που απαρτίζεται πλέον από 7 εμιράτα.
1996 – Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι.
Γεννήσεις
1772 – Λυκούργος Λογοθέτης, Έλληνας αγωνιστής
1776 – Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός
1791 – Φραντσέσκο Χάγιεζ, Ιταλός ζωγράφος
1825 – Τζέιμς Γουάλας Μπλακ, Αμερικανός φωτογράφος
1890 – Μπορίς Παστερνάκ, Ρώσος συγγραφέας
1894 – Χάρολντ Μακμίλαν, Άγγλος πολιτικός
1896 – Τζων Χάρντινγκ, Βρετανός στρατιωτικός
1897 – Τζούντιθ Άντερσον, Αυστραλή ηθοποιός
1898 – Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής
1902 – Γουόλτερ Χάουζερ Μπράταιην, Αμερικανός φυσικός
1903 – Ματίας Ζίντελαρ, Αυστριακός ποδοσφαιριστής
1905 – Τσικ Γουέμπ, Αμερικανός μουσικός
1910 – Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός
1913 – Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
1919 – Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Έλληνας πολιτικός
1920 – Χοσέ Μανουέλ Καστανιόν, Ισπανός συγγραφέας
1926 – Κώστας Μουντάκης, Έλληνας μουσικός
1929 – Χάλγκεϊρ Μπρέντεν, Νορβηγός χιονοδρόμος
1935 – Θεόδωρος Αντωνίου, Έλληνας συνθέτης
1935 – Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας πολιτικός
1939 – Τζένη Βάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1940 – Μαίρη Ραντ, Αγγλίδα αθλήτρια
1950 – Μαρκ Σπιτς, Αμερικανός κολυμβητής
1952 – Λι Σιεν Λουνγκ, Σιγκαπουριανός πολιτικός
1956 – Ενέλε Σοποάγκα, πρωθυπουργός του Τουβαλού
1961 – Αλεξάντερ Πέιν, Αμερικανός σκηνοθέτης
1962 – Κλιφ Μπάρτον, Αμερικανός μπασίστας (Metallica)
1964 – Χάρης Γρηγορόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1967 – Λόρα Ντερν, Αμερικανίδα ηθοποιός
1967 – Κατερίνα Λέχου, Ελληνίδα ηθοποιός
1974 – Ελίζαμπεθ Μπανκς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1982 – Τζάστιν Γκάτλιν, Αμερικανός αθλητής
1983 – Νίκος Αναδιώτης, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο
1986 – Ραδαμέλ Φαλκάο, Κολομβιανός ποδοσφαιριστής
1991 – Έμμα Ρόμπερτς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1991 – Κόνι Μεταξά, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός
1997 – Κλόι Γκρέις Μορέτζ, Αμερικανίδα ηθοποιός
Θάνατοι
1162 – Βαλδουίνος Γ΄, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ
1280 – Μαργαρίτα Β΄, κόμισσα της Φλάνδρας
1307 – Αυτοκράτορας Τσενζόνγκ των Γιουάν
1452 – Σβιτριγκάιλα, μέγας δούκας της Λιθουανίας
1660 – Γιούντιτ Λέιστερ, Ολλανδή ζωγράφος
1722 – Βαρθολομαίος Ρόμπερτς, Ουαλός πειρατής
1755 – Μοντεσκιέ, Γάλλος συγγραφέας
1772 – Ιωσήφ Βεντσεσλάβος Α΄, πρίγκιπας του Λίχτενσταϊν
1837 – Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν, Ρώσος συγγραφέας
1878 – Κλοντ Μπερνάρ, Γάλλος φυσιολόγος
1879 – Ονορέ Ντωμιέ, Γάλλος ζωγράφος, εικονογράφος και γλύπτης
1891 – Σοφία Κοβαλέφσκαγια, Ρωσίδα μαθηματικός
1913 – Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, Έλληνας ολυμπιονίκης
1917 – Τζον Γουίλιαμ Γουότερχαουζ, Βρετανός ζωγράφος
1918 – Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, Οθωμανός σουλτάνος
1923 – Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν, Γερμανός φυσικός
1939 – Πάπας Πίος ΙΑ΄
1944 – Ευγένιος Αντωνιάδης, Έλληνας αστρονόμος
1950 – Μαρσέλ Μος, Γάλλος κοινωνιολόγος
1956 – Εμμανουήλ Τσουδερός, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός
1974 – Φώτιος Κατσιάμπας, Έλληνας πολιτικός
1975 – Νίκος Καββαδίας, Έλληνας συγγραφέας
1979 – Έντβαρντ Καρντέλι, Γιουγκοσλάβος κομμουνιστής
1986 – Μπράιαν Αχέρν, Άγγλος ηθοποιός
1998 – Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1999 – Πέτρος Παναγιωταράκος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
2002 – Τζακ Άμποττ, Αμερικανός εγκληματίας και συγγραφέας
2003 – Κερτ Χένιγκ, Αμερικανός παλαιστής
2005 – Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας
2007 – Μπρούνο Ρούφο, Ιταλός μοτοσικλετιστής
2014 – Σίρλεϊ Τεμπλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια
2017 – Πιέτ Κάιζερ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr