Γιορτή σήμερα 15 Φεβρουαρίου, εορτολόγιο: Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

0
119
γιορτή-σήμερα-15-φεβρουαρίου-εορτολόγι

Εορτολόγιο: Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα.
15 Φεβρουαρίου: Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος – Ο Άγιος Ονήσιμος, ένας από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, ήταν δούλος στο σπίτι του Ρωμαίου άρχοντα Φιλήμονος, ο οποίος καταγόταν από την Φρυγία και έγινε Χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο.

Ο Ονήσιμος έφυγε κρυφά από τον κύριό του και μετέβη στη Ρώμη σε επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου. Έτσι αφιερώθηκε στη Διακονία της Εκκλησίας και των Χριστιανών.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο Παύλος τον απέστειλε πίσω στον Φιλήμονα με επιστολή του, στην οποία ανέφερε για τον Άγιο Ονήσιμο τα ακόλουθα:

«Τέτοιος που είμαι, εγώ ο Παύλος ο ηλικιωμένος, και τώρα φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ για το παιδί μου, τον Ονήσιμο, ο οποίος άλλοτε σου ήταν άχρηστος, τώρα όμως είναι χρήσιμος και σε εσένα και σε εμένα.

Σου τον αποστέλλω πάλι και συ δέξου αυτόν που είναι η καρδιά μου. Θα ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, για να με υπηρετεί, αντί σου, στην φυλακή που είμαι χάριν του Ευαγγελίου, αλλά δεν ήθελα να κάνω τίποτε χωρίς την δική σου συγκατάθεση, για να μην γίνει η αγαθή σου πράξη αναγκαστικά αλλά με την θέλησή σου.

Ίσως γι’ αυτό αποχωρίσθηκε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις παντοτινά, όχι πλέον σαν δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, σαν αδελφό αγαπητό, ιδιαίτερα για μένα, πόσο μάλλον για σένα και σαν άνθρωπο και σαν Χριστιανό. Εάν λοιπόν, με θεωρείς φίλο, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ».

Ο Απόστολος Ονήσιμος επανέκαμψε στη Ρώμη προς τον Απόστολο Παύλο και τον διακονούσε. Μετά το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου συνελήφθη υπό του επάρχου Ρώμης Τερτύλου και εξορίσθηκε στους Ποτιόλους της Ιταλίας. Όμως ο Ονήσιμος συνέχισε με ζήλο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Όταν ο έπαρχος Τέρτυλος επισκέφθηκε τον τόπο εξορίας του και πληροφορήθηκε τη χριστιανική του δράση, διέταξε να συλληφθεί ο Άγιος και να βασανισθεί. Τον κτύπησαν αλύπητα και με ραβδισμούς του έσπασαν τα σκέλη. Στο τέλος, μετά από φρικώδεις βασάνους, ο Άγιος Ονήσιμος μαρτύρησε και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανό του παρέλαβε και ενταφίασε μια πλούσια αλλά ευσεβής Ρωμαία Χριστιανή.

Ναός προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ονησίμου είχε ανεγερθεί κατά τον 10ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Aπόστολος Oνήσιμος εορτάζεται και στις 22 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς Ἐρήμου πολίτης.
Ταὶς ἀκτίσι τοῦ Παύλου φωτισθεῖς τὴν διάνοιαν, ὤφθης ὑπηρέτης τοῦ Λόγου καὶ Ἀπόστολος ἔνθεος καὶ ὄνησιν ἐβράβευσας ζωῆς, Ὀνήσιμε θεράπων τοῦ Χριστοῦ, διὰ λόγων καὶ θαυμάτων θεοπρεπῶν, τοὶς πίστει ἐκβοώσι σοι, δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι φαιδρῶς, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε ἅγιε Ὀνήσιμε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀκτίς ἐξέλαμψας, τῇ οἰκουμένῃ, ταῖς βολαῖς λαμπόμενος, ἡλίου μάκαρ παμφαοῦς, Παύλου τοῦ κόσμον φωτίσαντος· διό σε πάντες, τιμῶμεν Ὀνήσιμε.

Ὁ Οἶκος
Σὲ ὑπὸ Παύλου τοῦ σοφοῦ, τῆς σάλπιγγος τῆς θείας, τῇ πίστει προσαχθέντα, καὶ λόγῳ φωτισθέντα τῆς ἀληθείας μυστικῶς, καὶ μαρτυρηθέντα ἐπ’ ἐργασίᾳ ἀρετῆς, καὶ πίστεως στερρότητι, τὶς ἐγκωμιάσαι ἰσχύσει, ὡς ὄντως κατ’ ἀξίαν, ἢ τοὺς πόνους εὐφημῆσαι, ἐν οἷς στερρῶς ἔπαυσας τὴν πλάνην; Χρισθεὶς γὰρ Ἱερεὺς ἐν Πνεύματι θείῳ, ἐκ δουλείας κοσμικῆς, καὶ Ἀποστόλων κήρυγμα λαβών, μετέσχες καὶ τῶν στεφάνων· διὸ σε πάντες τιμῶμεν Ὀνήσιμε.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Ἐκ δουλείας τῆς πλάνης ἀπαλλαγείς, ἀπελεύθερος ὤφθης ἐν τῷ Θεῷ, αὐτοῦ δοῦλος γνήσιος, χρηματίσας ἐν χάριτι, κοινωνὸς δεσμῶν δέ, τοῦ Παύλου γενόμενος, διὰ Χριστὸν ἐκτάνθης, ἀδίκως Ἀπόστολε· ὅθεν ἠξιώθης, μαρτυρήσας νομίμως, τῆς ἄνω λαμπρότητος, Ἱεράρχα Ὀνήσιμε· διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

706 – Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β´ εκτελεί δημοσίως τους προκατόχους του, Λεόντιο και Τιβέριο Γ΄, στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.
1113 – Ο Πάπας Πασχάλης Β΄ εκδίδει παπική βούλα με την οποία επικυρώνει την ίδρυση του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη.
1493 – Ο Χριστόφορος Κολόμβος γράφει μία ανοιχτή επιστολή (η οποία διανεμήθηκε ευρέως κατά την επιστροφή του στην Πορτογαλία), όπου περιγράφει τις ανακαλύψεις του και τα όσα αναπάντεχα συνάντησε στο Νέο Κόσμο.
1637 – Ο Φερδινάνδος Γ΄ γίνεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1690 – Ο πρίγκιπας της Μολδαβίας Κωνσταντίνος Β΄ Καντιμήρης υπογράφει στο Σιμπίου μυστική συμφωνία με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που προβλέπει ότι η Μολδαβία θα στηρίξει τις ενέργειες του Οίκου των Αψβούργων εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
1764 – Ιδρύεται η πόλη Σαιντ Λούις στο Μιζούρι των Η.Π.Α.
1798 – Ανακηρύσσεται η Ρωμαϊκή Δημοκρατία μετά την εισβολή του Λουί Αλεξάντρ Μπερτιέ, στρατηγού του Ναπολέοντα, στην πόλη της Ρώμης πέντε ημέρες νωρίτερα.
1835 – Η Σερβία υιοθετεί το πρώτο της Σύνταγμα.
1891 – Ιδρύεται η ΑΪΚ Στοκχόλμης.
1898 – Το θωρηκτό Maine εκρήγνυται και βυθίζεται στο λιμάνι της Αβάνας στην Κούβα, γεγονός που θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κηρύξουν τον πόλεμο στην Ισπανία.
1901 – Ιδρύεται ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Αλιάνσα Λίμα στη Λίμα του Περού.
1921 – Το Βασίλειο της Ρουμανίας ιδρύει την πρεσβεία του στο Ελσίνκι.
1933 – Πραγματοποιείται στο Μαϊάμι απόπειρα δολοφονίας του εκλεγέντα προέδρου των Η.Π.Α. Φραγκλίνου Ρούζβελτ, αλλά αντ’ αυτού πυροβολείται ο δήμαρχος του Σικάγου, ο οποίος θα υποκύψει στα τραύματά του στις 6 Μαρτίου του 1933.
1942 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πτώση της Σιγκαπούρης. Μετά από επίθεση των ιαπωνικών δυνάμεων, οι Βρετανοί παραδίδονται. Περίπου 80.000 Ινδοί, Βρετανοί και Αυστραλοί στρατιώτες γίνονται αιχμάλωτοι πολέμου, η μεγαλύτερη παράδοση διοικούμενου σπό Βρετανούς στρατιωτικού προσωπικού στην ιστορία.
1945 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρίτη ημέρα βομβαρδισμού της Δρέσδης.
1946 – Εγκαινιάζεται επίσημα ο ENIAC, ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης, στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια (Πενσυλβάνια).
1952 – Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου θάβεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Παλάτι του Γουίνδσωρ.
1961 – Συντρίβεται στο Βέλγιο η πτήση 548 της Sabena, σκοτώνοντας 75 άτομα, συμπεριλαμβανομένης και ολόκληρης της αμερικανικής ομάδας καλλιτεχνικού πατινάζ μαζί με αρκετούς προπονητές και μέλη της οικογένειάς τους.
1965 – Το κόκκινο και λευκό σχέδιο με το φύλλο σφενδάμου υιοθετείται ως η νέα σημαία του Καναδά.
1972 – Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χορηγούν για πρώτη φορά ομοσπονδιακή προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις ηχογραφήσεις.
1989 – Σοβιετικός πόλεμος στο Αφγανιστάν: Η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει επίσημα ότι όλα τα στρατεύματά της αποχώρησαν από το Αφγανιστάν.
1991 – Οι ηγέτες της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας υπογράφουν τη συμφωνία Βίσεγκραντ, εγκαθιδρύοντας συνεργασία για να προχωρήσουν σε συστήματα ελεύθερης αγοράς.
2005 – Εγκαινιάζεται η δημοφιλής ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο YouTube.
Γεννήσεις
1368 – Σιγισμόνδος, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1557 – Αλφόνσο Φοντανέλλι, Ιταλός συνθέτης
1564 – Γαλιλαίος Γαλιλέι, Ιταλός αστρονόμος και φυσικός
1571 – Μίχαελ Πρετόριους, Γερμανός συνθέτης
1710 – Λουδοβίκος ΙΕ΄, βασιλιάς της Γαλλίας
1739 – Σαρλ Ανρί Σανσόν, Γάλλος δήμιος
1748 – Τζέρεμι Μπένθαμ, Άγγλος νομικός και φιλόσοφος
1806 – Σόλομον Άντριους, Αμερικανός εφευρέτης
1835 – Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας συγγραφέας
1840 – Τίτος Μαγιορέσκου, Ρουμάνος πολιτικός
1857 – Φεντερίκο Χάλμπχερ, Ιταλός αρχαιολόγος
1858 – Τζον Τζόζεφ Μοντγκόμερι, Αμερικανός εφευρέτης και μηχανικός
1861 – Σαρλ Εντουάρ Γκιγιόμ, Ελβετός φυσικός
1873 – Χανς φον Όιλερ-Τσέλπιν, Γερμανός χημικός
1874 – Έρνεστ Σάκλετον, Ιρλανδός εξερευνητής
1890 – Ρόμπερτ Λάι, Γερμανός ναζί αξιωματούχος
1892 – Τζέιμς Φόρεσταλ, Αμερικανός πολιτικός
1899 – Γκέιλ Σόντεργκααρντ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1910 – Ιρένα Σέντλερ, Πολωνή κοινωνική λειτουργός
1940 – Ισμαήλ Τζεμ, Τούρκος πολιτικός
1941 – Μπάμπης Τσετίνης, Έλληνας τραγουδιστής
1947 – Γιάννης Φλωρινιώτης, Έλληνας τραγουδιστής
1952 – Τόμισλαβ Νίκολιτς, Σέρβος πολιτικός
1954 – Ματ Γκρέινινγκ, Αμερικανός σκιτσογράφος
1970 – Μέγκαν Ντοντς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1974 – Αλεξάντερ Βουρτς, Αυστριακός οδηγός αγώνων
1976 – Γιώργος Καράγκουτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
1980 – Πιότρ Γελφίμοφ, Λευκορώσος τραγουδιστής
1983 – Αντώνης Αρέστη, Κύπριος αθλητής
1984 – Doda, Πολωνή τραγουδίστρια
1991 – Παναγιώτης Ταχτσίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
670 – Οσουί, βασιλιάς της Νορθουμβρίας
706 – Λεόντιος, Βυζαντινός αυτοκράτορας
706 – Τιβέριος Γ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας
1145 – Πάπας Λούκιος Β΄
1152 – Κορράδος Γ΄, βασιλιάς της Γερμανίας
1288 – Ερρίκος Γ΄, μάργραβος του Μάισσεν
1621 – Μίχαελ Πρετόριους, Γερμανός συνθέτης
1637 – Φερδινάνδος Β΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1731 – Μαρία του Λεόν Μπέγιο και Ντελγάδο, Ισπανή μοναχή
1781 – Γκότχολντ Εφραίμ Λέσσινγκ, Γερμανός συγγραφέας και φιλόσοφος
1857 – Μιχαήλ Γκλίνκα, Ρώσος συνθέτης
1887 – Ιωακείμ Δ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1900 – Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος, Έλληνας πολιτικός
1905 – Λιου Ουάλλας, Αμερικανός στρατιωτικός και πολιτικός
1939 – Κουζμά Πετρόφ – Βόντκιν, Ρώσος ζωγράφος
1946 – Μαλίκ Μπουσάτι, Αλβανός πολιτικός
1959 – Όουεν Γουίλανς Ρίτσαρντσον, Άγγλος φυσικός
1965 – Νατ Κινγκ Κόουλ, Αμερικανός τραγουδιστής
1970 – Δημήτριος Λούνδρας, Έλληνας γυμναστής
1970 – Χιου Ντάουντινγκ, Άγγλος στρατιωτικός
1982 – Καλλιόπη Λίγκα, Ελληνίδα ηρωίδα
1988 – Φοίβος Δέλφης, Έλληνας ποιητής
1988 – Ρίτσαρντ Φίλλιπς Φάινμαν, Αμερικανός φυσικός
1998 – Γεώργιος Μυλωνάς, Έλληνας πολιτικός
2003 – Μπάμπης Μαρκάκης, Έλληνας τραγουδιστής
2003 – Φρανσίσκ Ραβονί, πρωθυπουργός της Μαδαγασκάρης
2007 – Ρόμπερτ Άντλερ, Αυστριακός εφευρέτης
2007 – Ρέι Έβανς, Αμερικανός τραγουδοποιός
2008 – Ντόλλυ Γουλανδρή, Ελληνίδα επιχειρηματίας
2009 – Σάββας Αγουρίδης, Έλληνας θεολόγος
2011 – Γιάννης Καραμπεσίνης, Έλληνας συνθέτης

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr