Γιορτή σήμερα 18 Φεβρουαρίου, εορτολόγιο: Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

0
204
γιορτή-σήμερα-18-φεβρουαρίου-εορτολόγι

Εορτολόγιο: Αγαπητός Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος.
18 Φεβρουαρίου: Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης – O Άγιος Λέων υπήρξε από τούς μεγαλύτερους υπερασπιστές και προμάχους της ορθόδοξης πίστης.

Έζησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Μαρκιανού και Πουλχερίας. Διακρινόταν για την μεγάλη θεολογική του κατάρτιση, το ήθος του χαρακτήρα του, την αγνότητα του βίου του. Διετέλεσε επίσκοπος της πρεσβυτέρας Ρώμης.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή του στις εργασίες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, όταν απέστειλε τέσσερις αντιπροσώπους, ως και επιστολή στην οποία με πλήρη ακρίβεια και βάσεις της αποστολικής παραδόσεως, καθόριζε τις δύο φύσεις του Χριστού, η οποία βοήθησε στη διεξαγωγή των συζητήσεων ως και στη συγγραφή των τελικών όρων της Συνόδου (για την ακρίβεια η επιστολή του Αγίου Λέοντος είχε σταλεί τρία χρόνια πριν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό (βλέπε 16 Φεβρουαρίου) και ανεγνώσθη στη Σύνοδο. Είναι δε γνωστή ως «Τόμος τοῦ Λέοντος»).

Παράλληλα υπήρξε και συγγραφεύς πολυγραφότατος. Σήμερα, σώζονται αρκετές επιστολές, γραμμένες με πλήρη γλαφυρότητα αλλά και δύναμη λόγου.

Εκοιμήθη οσιακά σε βαθύτατο γήρας στις 10 Νοεμβρίου 460 μ.Χ. και η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή της βιογραφίας του, αυτή του Σ. Ευστρατιάδη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Άγιος Λέων γεννήθηκε στην Ρώμη στα τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα. Διετέλεσε διάκονος των Πάπων Καλλίστου και Σήξτου πριν ανεβεί στον θρόνο την 29η Σεπτεμβρίου του 440 μ.Χ. Υπήρξε από τους απολυταρχικότερους Πάπες και υποστήριξε με πείσμα το παπικό πρωτείο. Την αγιοκατάταξη του την οφείλει στην επιστολή που έστειλε στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο εναντίον των Μονοθελητών και Μονοφυσιτών και η οποία έχει δεκτή με ενθουσιασμό από τους παρευρεθέντες πατέρες. Κοιμήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 460 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ὀρθοδοξία, ὑπεστήριξας, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς πολύφωνον τοῦ πνεύματος ὄργανον ἐκ γὰρ Δυσμῶν ἀναλάμψας ὡς ἥλιος, αἱρετικῶν τὴν ἀπάτην ἐμείωσας, Λέων Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας Διδάσκαλε καὶ σεμνότητος, τῆς οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν ὀρθοδόξων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Λέον σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἤμων.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐπί θρόνου Ἔνδοξε, ἱερωσύνης καθίσας, καί λεόντων στόματα, τῶν λογικῶν ἀποφράξας, δόγμασιν ἐν θεοπνεύστοις σεπτῆς Τριάδος, ηὔγασας φῶς τῇ σῇ ποίμνῃ θεογνωσίας· διά τοῦτο ἐδοξάσθης, ὡς θεῖος μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

Ὁ Οἶκος
Τὸν Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ τρισήλιον φῶς, τὴν τρισαγίαν δύναμιν, Θεότητα μίαν, καὶ μίαν οὐσίαν, ταύτην κηρύξας, χείλη τὰ δόλια εἰς τέλος ἐνέφραξας αἱρετιζόντων, Λέον Θεόσοφε· ὅθεν τὴν ἁγνὴν Χριστοῦ λοχεύτριαν, Θεοτόκον ὁμολογήσας, τοῦ Νεστορίου τὴν ὀφρὺν καὶ φληνάφειαν καθεῖλες· Διὰ τοῦτο ἐγνώσθης ἐν τῷ κόσμῳ , ὡς θεῖος μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείοις δόγμασι, περιαστράπτων, φέγγος ἔλαμψας ὀρθοδοξίας, καὶ αἱρέσεων τὸ σκότος ἐμείωσας· καὶ μεταστὰς ἐκ τοῦ βίου πανόλβιε, πρὸς τὸ ἀνέσπερον φῶς κατεσκήνωσας· Λέον Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

3102 π.Χ. – Ξεκινά το Κάλι Γιούγκα.
1478 – Ο δούκας του Κλάρενς, Γεώργιος, εκτελείται στον Πύργο του Λονδίνου καταδικασμένος για προδοσία εναντίον του μεγαλύτερου αδελφού του, Εδουάρδου Δ΄ της Αγγλίας.
1637 – Ογδοηκονταετής Πόλεμος: Στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης στην Αγγλία, ο ισπανικός στόλος αναχαιτίζει έναν σημαντικό αγγλο-ολλανδικό στόλο 44 πλοίων συνοδευόμενο από έξι πολεμικά πλοία, καταστρέφοντας ή καταλαμβάνοντας 20 από αυτά.
1791 – Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά νόμο με τον οποίο η πολιτεία του Βερμόντ εισχωρεί στην Ένωση, με ισχύ από τις 4 Μαρτίου του 1791, συμπληρώνοντας 14 χρόνια κατά τα οποία η πολιτεία υπήρχε ως de facto ανεξάρτητο και σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένο κράτος.
1861 – Στο Μοντγκόμερι (Αλαμπάμα), ο Τζέφερσον Ντέηβις ορκίζεται ως προσωρινός πρόεδρος των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής.
1873 – Ο Βούλγαρος επαναστατικός ηγέτης Βασίλ Λέβσκι εκτελείται δι’ απαγχονισμού στη Σόφια από τις οθωμανικές αρχές.
1885 – Δημοσιεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι Περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν του Μαρκ Τουαίην.
1930 – Μελετώντας φωτογραφίες που ελήφθησαν τον Ιανουάριο, ο Κλάιντ Τόμπω ανακαλύπτει τον Πλούτωνα.
1932 – Η Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας ανακηρύσσει τη Μαντσουκούο (το απαρχαιωμένο κινεζικό όνομα για τη Μαντζουρία) ανεξάρτητη από τη Δημοκρατία της Κίνας.
1943 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Ναζί συλλαμβάνουν τα μέλη του Λευκού Ρόδου.
1943 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Γιόζεφ Γκαίμπελς εκφωνεί τον Ολοκληρωτικό πόλεμο έναν από τους πιο διάσημους λόγους του, στο Σπορτσπαλάτς.
1946 – Ναύτες του Βασιλικού Ινδικού Ναυτικού στασιάζουν στο λιμάνι της Βομβάης, απ’ όπου η δράση απλώνεται σε όλες τις επαρχίες της βρετανικής Ινδίας, με τη συμμετοχή 78 πλοίων και 20.000 ναυτικών.
1952 – Επίσημη ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας, ως 13ο και 14ο μέλη στο ΝΑΤΟ.
1954 – Εγκαινιάζεται στο Λος Άντζελες η πρώτη Εκκλησία της Σαηεντολογίας.
1965 – Η Γκάμπια γίνεται ανεξάρτητη από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1972 – Ένα Learjet 25 της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται έξω από τις ακτές του Μόντε Κάρλο. Και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι νεκροί.
1983 – Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώνονται και ένας τραυματίζεται σοβαρά στο Σιάτλ, στη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία με κίνητρο τη ληστεία στην ιστορία των Η.Π.Α.
Γεννήσεις
1360 – Τζοβάνι ντι Μπίτσι των Μεδίκων, Ιταλός τραπεζίτης
1374 – Γιαντβίγκα, βασίλισσα της Πολωνίας
1404 – Λέον Μπαττίστα Αλμπέρτι, Ιταλός ζωγράφος, ποιητής και φιλόσοφος
1515 – Βαλέριους Κόρντους, Γερμανός ιατρός
1516 – Μαρία Α΄, βασίλισσα της Αγγλίας
1543 – Κάρολος Γ΄, δούκας της Λωρραίνης
1559 – Ισαάκ Καζομπόν, Γάλλος λόγιος
1626 – Φραντσέσκο Ρέντι, Ιταλός ιατρός
1745 – Αλεσάντρο Βόλτα, Ιταλός φυσικός
1838 – Ερνστ Μαχ, Αυστριακός φυσικός
1848 – Λούις Τίφανι, Αμερικανός καλλιτέχνης
1854 – Γεώργιος Λαμπάκης, Έλληνας θεολόγος
1860 – Άντερς Ζορν, Σουηδός ζωγράφος
1883 – Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέας
1895 – Γκούσταφ φον Βανγκενχάιμ, Γερμανός ηθοποιός και σκηνοθέτης
1895 – Σεμιόν Τιμοσένκο, Σοβιετικός στρατιωτικός
1898 – Έντσο Φερράρι, Ιταλός οδηγός αγώνων και ιδρυτής της Φερράρι
1906 – Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος
1909 – Παντελής Πρεβελάκης, Έλληνας συγγραφέας
1909 – Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας
1911 – Βάλιας Σεμερτζίδης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης
1914 – Κώστας Μόντης, Κύπριος συγγραφέας
1919 – Τζακ Πάλανς, Αμερικανός ηθοποιός
1931 – Τόνι Μόρρισον, Αμερικανίδα συγγραφέας
1932 – Μίλος Φόρμαν, Τσέχος σκηνοθέτης
1933 – Γιόκο Όνο, Γιαπωνέζα καλλιτέχνης
1933 – Μπόμπι Ρόμπσον, Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής
1935 – Σάββας Θεοδωρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1940 – Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, Ιταλός τραγουδοποιός
1940 – Όσμπουρν Φλέμινγκ, πολιτικός από την Ανγκουίλλα
1947 – Τέρενς Κουίκ, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
1950 – Σίμπιλ Σέπερντ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1951 – Αντώνης Τουρκογιώργης, Έλληνας τραγουδιστής και μουσικός
1954 – Τζον Τραβόλτα, Αμερικανός ηθοποιός
1960 – Gazebo, Ιταλός μουσικός
1965 – Dr. Dre, Αμερικανός παραγωγός και ράπερ
1967 – Ρομπέρτο Μπάτζιο, Ιταλός ποδοσφαιριστής
1969 – Αντώνης Κανάκης, Έλληνας παρουσιαστής
1975 – Γκάρι Νέβιλ, Άγγλος ποδοσφαιριστής
1978 – Πάνος Καλίδης, Έλληνας τραγουδιστής
1981 – Αντρέι Κιριλένκο, Ρώσος καλαθοσφαιριστής
1985 – Ντρίσα Ντιακιτέ, Μαλιανός ποδοσφαιριστής
1992 – Μελίντα Σανκάρ, Καναδή ηθοποιός
Θάνατοι
999 – Πάπας Γρηγόριος Ε΄
1190 – Όθων Β΄, μάργραβος του Μάισσεν
1218 – Μπέρτολτ Ε΄, δούκας του Τσέρινγκεν
1294 – Κουμπλάι Χαν, Μογγόλος αυτοκράτορας
1379 – Αλβέρτος Β΄, δούκας του Μεκλεμβούργου
1405 – Ταμερλάνος, Μογγόλος αυτοκράτορας
1455 – Φρα Αντζέλικο, Ιταλός ζωγράφος
1546 – Μαρτίνος Λούθηρος, Γερμανός θεολόγος
1564 – Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός καλλιτέχνης
1683 – Νικολάες Πίτερσον Μπέρχεμ, Ολλανδός ζωγράφος
1712 – Λουδοβίκος, δούκας της Βουργουνδίας
1726 – Ζακ Καρύ, Γάλλος ζωγράφος
1743 – Άννα Μαρία Λουΐζα, τελευταία απόγονος των Μεδίκων
1799 – Κωνσταντίνος Χαντζερής, πρίγκιπας της Βλαχίας
1873 – Βασίλ Λέβσκι, Βούλγαρος επαναστάτης
1890 – Γκιούλα Αντράσυ, Ούγγρος πολιτικός
1900 – Εουτζένιο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός
1907 – Γεώργιος Μουρούζης, πρίγκιπας
1927 – Τουρχάν Πασάς Περμέτι, Αλβανός πολιτικός
1934 – Ιωάννης Γοβατζιδάκης, Έλληνας πολιτικός
1943 – Ρόμπερτ Ράναλφ Μάρετ, Βρετανός εθνολόγος
1949 – Νιθέτο Αλκαλά-Θαμόρα, Ισπανός πολιτικός
1951 – Λάιμαν Γκίλμορ, Αμερικανός εφευρέτης
1960 – Μιλτιάδης Ιατρίδης, Έλληνας στρατιωτικός
1963 – Λεωνίδας Καραμαούνας, Έλληνας πολιτικός
1963 – Ιωάννης Κίνιας, Έλληνας πολιτικός
1966 – Ρόμπερτ Ρόσσεν, Αμερικανός σκηνοθέτης
1967 – Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, Αμερικανός φυσικός
1973 – Κώστας Νεγρεπόντης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
1992 – Κωνσταντίνος Δημαράς, Έλληνας κριτικός λογοτεχνίας
1993 – Άλεν Μοντγκόμερι Λιούις, γενικός κυβερνήτης της Αγίας Λουκίας
2001 – Νίκος Ζαρντινίδης, Έλληνας πολιτικός
2004 – Δέσπω Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός
2013 – Kevin Ayers, Άγγλος τραγουδιστής και κιθαρίστας
2015 – Ανδρέας Γαρύφαλλος, Έλληνας κολυμβητής και υδατοσφαιριστής
2016 – Παντελής Παντελίδης, Έλληνας τραγουδιστής
2017 – Ιβάν Κόλοφ, Καναδός παλαιστής
2017 – Μάικλ Ότζιο, γενικός κυβερνήτης της Παπούα Νέας Γουινέας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr