Γιορτή σήμερα 2 Ιανουαρίου, εορτολόγιο: Άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης

0
110
γιορτή-σήμερα-2-ιανουαρίου-εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα. Σίλβεστρος, Σιλβέστρης, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα.
2 Ιανουαρίου: Άγιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης – Με τη Δυτική Εκκλησία έχουμε κοινούς αρκετούς Αγίους, μέχρι το χωρισμό της από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Άγιος Σίλβεστρος, Πάπας Ρώμης.

Ο Άγιος Σίλβεστρος ήταν γιος του Ρουφίνου, γεννημένος στη Ρώμη και από μικρή ηλικία εισχωρεί στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε ηλικία τριάντα χρόνων χειροτονείται από τον Πάπα Μαρκελίνο· γίνεται Πάπας το 314 μ.Χ. και διαδέχεται τον Άγιο Μελχιάδη ή Μιλτιάδη (βλέπε 10 Απριλίου).

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ενδιαφέρθηκε και πολέμησε πολύ την αίρεση του Αρείου και θέσπισε τους λειτουργικούς κανόνες για τον καθαγιασμό του μύρου του αγίου χρίσματος. Αλλά μεταξύ των καλύτερων έργων του Πάπα Σιλβέστρου, ξεχωρίζει το έργο της μέριμνας για τη βιοτική συντήρηση των φτωχότερων κληρικών και των μοναχών γυναικών, ώστε οι άνθρωποι αυτοί της πνευματικής διακονίας και προσευχής να μην αποσπώνται από το κυρίως έργο τους.

Ο Άγιος Σίλβεστρος έκανε επίσης πολλά θαύματα με αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό πολλοί άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Κωνσταντίνος (βλέπε 21 Μαΐου) τον οποίο χειραγώγησε στην πίστη και εν συνεχεία τον βάπτισε.Με τη συμβουλή του Αγίου Σιλβέστρου, ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε επτά ναούς, για να εορτάζονται οι εορτές του Σωτήρος Χριστού και των Αγίων Μαρτύρων. Απέδειξε ότι ο Ιησούς Χριστός και το έργο του είχαν προκηρυχθεί από το Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Πολέμησε δε ιδιαίτερα τους αιρετικούς Δονατιστές και μεγάλυνε την Εκκλησία με την διδασκαλία των θείων δογμάτων.

Ο Άγιος Σίλβεστρος πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα, την 31η Δεκεμβρίου του 335 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Στολὴν ἐνδυσάμενος, ἱεραρχίας πιστῶς, ἀμέμπτως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, Πατὴρ ἡμῶν Σίλβεστρε· ἔχων γὰρ πολιτείᾳ, συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν ἐβεβαίους, εὐσεβείας τὴν δόξαν, δι’ ἧς οὐρανίου δόξης, ὤφθης συμμέτοχος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Σίλβεστρε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Σοφίας Θεοῦ, ἐμπλήσας τὸ στόμα σου, Τριάδος ἡμῖν, τὴν γνῶσιν ἐτράνωσας, καὶ τὴν ἀθεότητα τῶν τυράννων, κατέβαλες Σίλβεστρε, τῇ σφεδόνι τῶν λόγων σου· διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐν ἱερεῦσιν ἱερεὺς ἀνεδείχθης, τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοὺ θεοφόρε, τῶν Ἀσκητῶν συνόμιλος γενόμενος· ὅθεν συναγάλλῃ νῦν, τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων, Πάτερ εὐφραινόμενος, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Σίλβεστρε Ῥώμης ἔνδοξε ποιμήν, σῶζε τοὺς πόθῳ, τελοῦντας τὴν μνήμην σου.

Μεγαλυνάριον
Τῆς ἱεραρχίας σου τὴν στολήν, τρόποις ἐναρέτοις, καὶ θαυμάτων τῇ δωρεᾷ, εὐκλεῶς ποικίλας, πεποικιλμένος ἔβης, Σίλβεστρε Ἱεράρχα, πρὸς τὰ οὐράνια.

Ὁ Οἶκος
Τοῦ Κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων τὴν καθέδραν πλουτήσας, τοῦ Θεοῦ Λειτουργὸς ἐδείχθης θαυμασιώτατος, ὡραΐζων, στηρίζων, καὶ μεγαλύνων δόγμασι θείοις τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς ἀστὴρ δὲ φωτοβόλος, φωτίζων φωτὶ ἀρετῶν, Τριάδα σέβειν διδάσκεις, ὡς ἀμέριστον μίαν Θεότητα· καὶ τάς αἱρέσεις τῶν δυσμενῶν ἀπεδίωξας, Σίλβεστρε πάνσοφε· διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

69 – Οι ρωμαϊκές λεγεώνες στην Άνω Γερμανία εξεγείρονται και ανακηρύσσουν αυτοκράτορα τον Βιτέλλιο.
366 – Οι Αλαμαννοί διασχίζουν τον παγωμένο ποταμό Ρήνο εισβάλλοντας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
533 – Ο Μερκούριος γίνεται ο Πάπας Ιωάννης Β΄, ο πρώτος Πάπας που υιοθετεί νέο όνομα με την ενθρόνισή του.
1492 – Ρεκονκίστα: Παραδίδεται το Εμιράτο της Γρανάδας, το τελευταίο οχυρό των Μαυριτανών στην Ισπανία.
1777 – Αμερικανική Επανάσταση: Οι αμερικανικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Τζορτζ Ουάσινγκτον απωθούν βρετανική επίθεση κοντά στο Τρέντον (Νιου Τζέρσεϊ).
1788 – Η Τζόρτζια γίνεται η τέταρτη πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Η.Π.Α.
1818 – Ιδρύεται το βρετανικό Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών.
1905 – Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος: Η ρωσική φρουρά στο Πορτ Άρθουρ της Κίνας παραδίδεται στους Ιάπωνες.
1942 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι ιαπωνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Μανίλα στις Φιλιππίνες.
1945 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Νυρεμβέργη στη Γερμανία βομβαρδίζεται από τις συμμαχικές δυνάμεις.
1959 – Εκτοξεύεται από τη Σοβιετική Ένωση το Λουνά 1, το πρώτο διαστημικό σκάφος με σκοπό να πλησιάσει τη Σελήνη και να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.
1963 – Πόλεμος του Βιετνάμ: Οι Βιετκόνγκ επιτυγχάνουν την πρώτη τους μεγάλη νίκη στη μάχη του Απ Μπακ.
1967 – Ο Ρόναλντ Ρήγκαν, πρώην ηθοποιός και μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ορκίζεται ως κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.
1971 – 66 οπαδοί σκοτώνονται στο Άιμπροξ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού Ρέιντζερς-Σέλτικ.
1974 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον υπογράφει νομοσχέδιο που μειώνει το μέγιστο όριο ταχύτητας στις Η.Π.Α. στα 55 μίλια την ώρα (88,5 χλμ/ώρα), προκειμένου να εξοικονομηθεί βενζίνη κατά τη διάρκεια του εμπάργκο του ΟΠΕΚ.
1978 – Κατόπιν διαταγής του Μουχάμαντ Ζία-Ουλ-Χακ, παραστρατιωτικές δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Μουλτάν του Πακιστάν.
2006 – Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη Δυτική Βιρτζίνια παγιδεύει και σκοτώνει 12 ανθρακωρύχους, αφήνοντας μόνο έναν επιζώντα.
Γεννήσεις
1403 – Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος, Βυζαντινός καρδινάλιος
1462 – Πιέρο ντι Κόζιμο, Ιταλός ζωγράφος
1642 – Μωάμεθ Δ΄, Οθωμανός σουλτάνος
1699 – Οσμάν Γ΄, Οθωμανός σουλτάνος
1727 – Τζέημς Γουλφ, Άγγλος στρατηγός
1822 – Ρούντολφ Κλαούζιους, Γερμανός φυσικός
1837 – Μίλι Μπαλάκιρεφ, Ρώσος πιανίστας και συνθέτης
1844 – Ναρκίς Πελετιέ, Γάλλος ναυτικός
1873 – Τερέζ ντε Λισιέ, Γαλλίδα μοναχή και συγγραφέας
1879 – Ρούντολφ Μπόιερ, Ούγγρος δισκοβόλος
1886 – Άπσλεϊ Τσέρι-Γκάραρντ, Άγγλος εξερευνητής
1890 – Φίλιππος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός
1895 – Φόλκε Μπερναντόττε, Σουηδός διπλωμάτης
1896 – Τζίγκα Βερτόφ, Ρώσος σκηνοθέτης
1897 – Τζιμ Λόντος, Έλληνας παλαιστής
1912 – Οδυσσέας Αγγελής, Έλληνας στρατιωτικός
1920 – Ισαάκ Ασίμωφ, Ρώσος συγγραφέας
1922 – Μορίς Φορ, Γάλλος πολιτικός
1924 – Ευγένιος Σπαθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών
1927 – Γρηγόρης Βάρφης, Έλληνας πολιτικός
1941 – Τζανφράνκο Τερέντσι, πολιτικός από τον Άγιο Μαρίνο
1945 – Σλόμπονταν Πράλιακ, Κροάτης στρατηγός
1949 – Νικολάι Πάνκιν, Ρώσος κολυμβητής
1955 – Αγάθων Ιακωβίδης, Έλληνας τραγουδιστής
1961 – Κίκι Λέσεντριτς, Σέρβος συνθέτης
1961 – Τοντ Χέινς, Αμερικανός σκηνοθέτης
1964 – Κρίστιαν Βελπ, Γερμανός καλαθοσφαιριστής
1968 – Κούμπα Γκούντινγκ Τζ., Αμερικανός ηθοποιός
1972 – Χρήστος Μελέτογλου, Έλληνας αθλητής
1976 – Παθ Βέγα, Ισπανίδα ηθοποιός
1976 – Χρυσοπηγή Δεβετζή, Ελληνίδα αθλήτρια
1980 – Γιώργος Δέδας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
1982 – Αθανασία Τσουμελέκα, Ελληνίδα αθλήτρια
1991 – Μπεν Χάρντι, Άγγλος ηθοποιός
Θάνατοι
826 – Αδαλάρδος του Κορμπί, Φράγκος ηγούμενος
1169 – Μπερτράν ντε Μπλανκφόρ, μέγας μάγιστρος των Ιπποτών του Ναού
1184 – Θεοδώρα Κομνηνή της Σουηβίας, δούκισσα της Αυστρίας
1302 – Ερρίκος Α΄, λόρδος του Μεκλεμβούργου
1557 – Τζάκοπο Ποντόρμο, Ιταλός ζωγράφος
1597 – Χατόρι Χάνζο, Ιάπωνας νίντζα
1816 – Λουί-Μπερνάρ Γκιτόν ντε Μορβώ, Γάλλος χημικός και πολιτικός
1819 – Μαρία Λουίζα της Πάρμας, βασίλισσα της Ισπανίας
1861 – Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ΄, βασιλιάς της Πρωσίας
1892 – Τζωρτζ Αίρυ, Άγγλος μαθηματικός και αστρονόμος
1896 – Παναγιώτης Χιώτης, Έλληνας συγγραφέας
1917 – Έντουαρντ Μπάρνετ Τάιλορ, Άγγλος ανθρωπολόγος
1917 – Λεόν Φλαμένγκ, Γάλλος ποδηλάτης
1920 – Πωλ Αντάμ, Γάλλος συγγραφέας
1924 – Τζέιμς Τέμπλερ, Άγγλος αεροναυτικός
1943 – Τσαζίμ Κοτσούλι, Αλβανός πολιτικός
1945 – Μπέρτραμ Ράμσεϋ, Άγγλος ναύαρχος
1950 – Εμίλ Γιάνινγκς, Γερμανός ηθοποιός
1950 – Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Έλληνας συνθέτης
1953 – Δημήτριος Γιαννόπουλος, Έλληνας πολιτικός
1953 – Γκούτσιο Γκούτσι, Ιταλός επιχειρηματίας
1964 – Πέτρος Σπανδωνίδης, Έλληνας φιλόλογος και συγγραφέας
1980 – Φίλιππος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός
1980 – Γεώργιος Μαυροφόρος, Έλληνας γιατρός και πολιτικός
1990 – Ευάγγελος Αβέρωφ, Έλληνας πολιτικός
1996 – Βασίλης Φόρης, Έλληνας φιλόλογος
1999 – Σεμπάστιαν Χάφνερ, Γερμανός δημοσιογράφος και συγγραφέας
2000 – Μαρία δε λας Μερθέδες των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, ινφάντα της Ισπανίας
2007 – Θίοντορ Κόλεκ, δήμαρχος της Ιερουσαλήμ
2009 – Μαρία ντε Ζεσούς, Πορτογαλίδα υπεραιωνόβια
2011 – Τζον Όσμπορν, πολιτικός από το Μοντσερράτ
2012 – Λάρι Ράινχαρτ, Αμερικανός κιθαρίστας
2013 – Λαδισλάο Μαζουρκιέβιτς, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής
2018 – Ευγένιος Γκέραρντ, Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου
2019 – Τζιν Όκερλαντ, Αμερικανός δημοσιογράφος και αθλητικός σχολιαστής

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr