Γιορτή σήμερα 2 Οκτωβρίου, εορτολόγιο: Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

0
239
γιορτή-σήμερα-2-οκτωβρίου-εορτολόγιο-ά

Εορτολόγιο: Κυπριανός, Κυπριανή Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.
2 Οκτωβρίου: Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη – Ο Άγιος Κυπριανός ήταν πλούσιος, ευγενής, φιλόσοφος από την Καρχηδόνα της Λιβύης.

Έζησε στα χρόνια του Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) και εξασκούσε τη μαγική τέχνη στην Αντιόχεια.

Κάποτε ένας ειδωλολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύτηκε μια Χριστιανή παρθένο που ονομαζόταν Ιούστα. Η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του κι εκείνος κατέφυγε στο διάσημο μάγο Κυπριανό. Όλα όμως τα μαγικά τεχνάσματα του Κυπριανού αποδείχθηκαν ανώφελα μπροστά στην σταθερή άρνηση της Χριστιανής κόρης. Παραδεχόμενος την χρεωκοπία της τέχνης του, έκαψε τα μαγικά του βιβλία ενώπιον του Επισκόπου Ανθίμου, ζητώντας να βαπτισθεί και να γίνει ιερεύς.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πράγματι, ανήλθε όλες τις ιερατικές βαθμίδες και τέλος εξελέγη Επίσκοπος Καρχηδόνος. Μαζί του παρέλαβε και την Ιούστα, την οποία χειροτόνησε διακόνισσα μετονομάζοντάς την Ιουστίνα. Έδειξε αποστολικό ζήλο και γι αυτό το διέβαλαν στον Δέκιο. Εξορίσθηκε στην Αντιόχεια, όπου και φυλακίσθηκε και αργότερα στη Νικομηδεία, όπου ο Κλαύδιος τον αποκεφάλισε μαζί με την Ιουστίνη.

Τα λείψανά τους τα παρέλαβαν ευλαβείς Χριστιανοί και τα μετέφεραν στην Ρώμη, όπου και τα έθαψαν στον επισημότερο λόφο της πόλεως.

Σημείωση: Ο Μιχαήλ Ι. Γαλανός, στο έργο του «Οι Βίοι των Αγίων» έχει διαφοροποιημένο τον βίο του Άγιου Κυπριανού, και θεωρεί ιστορικές ανακρίβειες όλα τα περί μαγείας, που αναφέρονται για το πρόσωπο του συγκεκριμένου Άγιου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τὴ φωταυγεία, σκότος ἔλιπες, τῆς ἀσεβείας, καὶ φωστὴρ τῆς ἀληθείας γεγένησαι ποιμαντικῶς γὰρ φαιδρύνας τὸν βίον σου, Κυπριανὲ τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι. Πάτερ Ὅσιε, τὸν Κτίστην ἠμὶν ἰλέωσαι, ὁμοὺ σὺν Ἰουστίνη τὴ Θεόφρονι.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Κυπριανέ· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχᾶς.
Ὡς ἱεράρχην τίμιον, καὶ ἀθλητὴν στερρότατον, ἡ οἰκουμένη ἀξίως γεραίρει σέ, Κυπριανὲ ἀοίδιμε, καὶ τοὶς ὕμvοις δοξάζει, τὴν ἁγίαν σου μνήμην, αἰτοῦσα πάντοτε, πταισμάτων ἄφεσιν, διὰ σοῦ δωρηθήναι τοὶς μέλπουσιν. Ἀλληλούια.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ἐκ τέχνης μαγικῆς, ἐπιστρέψας θεόφρον, πρὸς γνῶσιν θεϊκήν, ἀνεδείχθης τῷ κόσμῳ, ἀκέστωρ σοφώτατος, τὰς ἰάσεις δωρούμενος, τοῖς τιμῶσί σε, Κυπριανὲ σὺν Ἰουστίνῃ· μεθ’ ἧς πρέσβευε, τῷ Φιλανθρώπῳ Δεσπότῃ, σωθῆναι τοὺς δούλους σου.

Μεγαλυνάριον
Πλάνης σοφιστείας ἀπολιπών, τῆς θείας σοφίας, ἀνεδείχθης λαμπρὸς φωστήρ, καὶ σὺν Ἰουστίνῃ, Κυπριανὲ ἀθλήσας, τῆς ἄνω βασιλείας, ἄμφω ἔτυχε.

Ὁ Οἶκος
Τὸν σοφὸν Ἱεράρχην τιμήσωμεν, ὡς ποιμένα σοφὸν καὶ διδάσκαλον, ὅτι ἐξ ἀκανθῶν πλάνης ἤνθησεν, ὥσπερ ῥόδον τερπνότατον, καὶ ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς κατεμύρισεν, ἰαμάτων ὀδμαῖς καὶ βολαῖς θαυμάτων· ὥστε ψάλλειν ἡμᾶς τοῦ Δαυῒδ τὴν ᾠδήν· Ἀλληλούϊα.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Παιδευθεὶς ἐν τῇ πλάνῃ ἐπιμελῶς, ὡς ὁ Παῦλος ἐκλήθης ἐξ οὐρανοῦ, σταυρῷ ὁδηγούμενος, πρὸς τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· τῆς γὰρ σεμνῆς Παρθένου, τῷ πόθῳ, φλεγόμενος, δι’ αὐτῆς ἡρμόσθης, τῷ Πλάστη τῆς κτίσεως· ὄθεν θριαμβεύσας, τοῦ ἐχθροῦ τὸ ἀνίσχυρον, σὺν αὐτῇ κατηξίωσαι, τοῦ χοροῦ τῶν Mαρτύρων, Κυπριανὲ ἱερώτατε πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

829 – Ο Θεόφιλος διαδέχεται τον πατέρα του, Μιχαήλ Β´, ως Βυζαντινός αυτοκράτορας.
1187 – Πολιορκία της Ιερουσαλήμ: ο Σαλαντίν καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ μετά από 88 χρόνια κυριαρχίας των σταυροφόρων.
1263 – Διεξάγεται η μάχη του Λαργκς μεταξύ Σκωτσέζων και Νορβηγών.
1535 – Ο Ζακ Καρτιέ ανακαλύπτει την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Μόντρεαλ.
1540 – Οι Ενετοί παραχωρούν την Αστυπάλαια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1814 – Τα στρατεύματα των Ισπανών βασιλοφρόνων νικούν τις επαναστατικές χιλιανές δυνάμεις του Μπερνάρδο Ο’ Χίγκινς στη μάχη της Ρανκάγουα.
1942 – Παρουσιάζεται η πρώτη αυτόματη αλυσιδωτή αντίδραση στο Σικάγο
1944 – Ολοκαύτωμα: Τα στρατεύματα των Ναζί τελειώνουν την εξέγερση της Βαρσοβίας
1947 – Η FIA (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) καθιερώνει αγώνες grand prix στην κατηγορία της Φόρμουλα 1.
1955 – Τίθεται εκτός λειτουργίας ο υπερυπολογιστής ENIAC.
1956 – Παρουσιάζεται το πρώτο ατομικό ρολόι, το Atomicron, στο Overseas Press Club στη Νέα Υόρκη.
1958 – Η Γουινέα γίνεται ανεξάρτητη από τη Γαλλία (εθνική εορτή).
1968 – Σφαγή του Τλατελόλκο: Στο Μεξικό, στρατιώτες καταστέλλουν διαδήλωση άοπλων φοιτητών, δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1968.
1970 – Συντριβή αεροσκάφους που μεταφέρει παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Γουιτζίλα, με 30 νεκρούς
1972 – Η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα (65,5% υπέρ) την ένταξή της στην ΕΟΚ.
1977 – Νεαροί αξιωματικοί ανατρέπουν τη στρατιωτική κυβέρνηση του Μπανγκλαντές με πραξικόπημα.
1978 – Σε επεισόδια στη διάρκεια απεργίας στη Γουατεμάλα, σκοτώνονται 30 και 1.000 άτομα συλλαμβάνονται
1980 – Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας.
1982 – Από έκρηξη στην πλατεία της Τεχεράνης σκοτώνονται 60 άτομα
1984 – Σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από ταξίδι-ρεκόρ 237 ημερών σε τροχιά
1986 – Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ινδού Πρωθυπουργού Ρατσίβ Γκάντι
1988 – Τελειώνουν στη Σεούλ οι 24οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1990 – 132 είναι οι νεκροί από έκρηξη αεροσκάφους Boeing 737-247 στην Κίνα (στο Γκουανγκζού), έπειτα από αεροπειρατεία (το πρώτο αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα άδειο Μπόινγκ 707-3J6B και μετά με ένα Μπόινγκ 757-21B)
1991 – 3.121 θεατές, η μικρότερη προσέλευση φιλάθλων μετά τον πόλεμο σε αγώνα της Α’ Κατηγορίας της Αγγλίας σημειώνεται στον αγώνα Wimbledon – Sheffield Wednesday στο Selhurst Park.
1991 – Η Στέφι Γκραφ γίνεται η πρώτη επαγγελματίας γυναίκα τενίστρια που κερδίζει 500 αγώνες, κερδίζοντας την Τσεχοσλοβάκα Petra Langgrova στο Leipzig International Tournament
1993 – Ο Λένοξ Λιούις κερδίζει με νοκ άουτ τον Frank Bruno στον πρώτο Βρετανικό αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών
1996 – Συντριβή Μπόινγκ 757 της Αεροπερού, με 70 νεκρούς, στις ακτές του Περού
1996 – Έναρξη της δίκης του Γεωργίου Κοσκωτά στο πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 32 δισ. δρχ. από την Τράπεζα Κρήτης.
1997 – Υπογραφή στο Άμστερνταμ, από τους υπουργούς εξωτερικών της Ε.Ε., της ομώνυμης συνθήκης, που αποτελεί αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
1999 – Τερματίζεται έπειτα από μία ημέρα η ομηρία περίπου 30 ατόμων στη βιρμανική πρεσβεία της Ταϊλάνδης (απελευθερώνονται όλοι οι όμηροι).
2001 – Χρεοκοπεί η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swisair.
2002 – Η Βουλή των Αντιπροσώπων δίνει το πράσινο φως στον Μπους για επίθεση κατά του Ιράκ]
2002 – Συμβόλαιο ρεκόρ, ύψους 80 εκατομ. στερλινών, υπογράφει στην ΕΜΙ ο Βρετανός αστέρας του τραγουδιού, Ρόμπι Ουίλιαμς
2003 – Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο Νοτιοαφρικανό συγγραφέα Τζον Μάξγουελ Κούτσι

Γεννήσεις
1452 – Ριχάρδος Γ’, βασιλιάς της Αγγλίας
1798 – Κάρολος Αλβέρτος, βασιλιάς της Σαρδηνίας
1801 – Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ελληνίδα συγγραφέας
1832 – Έντουαρντ Μπάρνετ Τάιλορ, Άγγλος ανθρωπολόγος
1847 – Πάουλ φον Χίντενμπουργκ, Γερμανός στρατάρχης και πολιτικός
1851 – Φερντινάν Φος, Γάλλος στρατιωτικός
1852 – Ουίλιαμ Ράμσεϊ, Σκωτσέζος χημικός
1869 – Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός ακτιβιστής και φιλόσοφος
1890 – Γκράουτσο Μαρξ, Αμερικανός ηθοποιός
1897 – Μπαντ Άμποτ, Αμερικανός ηθοποιός
1904 – Γκράχαμ Γκρην, Άγγλος συγγραφέας και κριτικός
1907 – Αλεξάντερ Τοντ, Σκωτσέζος χημικός
1917 – Κριστιάν ντε Ντυβ, Βέλγος κυτταρολόγος και βιοχημικός
1927 – Νίκολα Κλιούσεφ, πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας
1941 – Γιουσέφ Γιουσφί, Αλγερινός πολιτικός
1946 – Σοντί Μπουνγιαρατκλίν, Ταϊλανδός στρατιωτικός και πολιτικός
1951 – Στινγκ, Άγγλος τραγουδιστής, μπασίστας και ηθοποιός
1952 – Αλί Μοχάμεντ Γκέντι, Σομαλός πολιτικός
1952 – Γιάννης Δαμανάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1953 – Έρνεστ Μπάι Κορόμα, πρόεδρος της Σιέρα Λεόνε
1954 – Γρηγόρης Ψαριανός, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
1962 – Γεράσιμος Ανδρεάτος, Έλληνας τραγουδιστής
1966 – Γιοκοζούνα, Αμερικανός παλαιστής
1968 – Γιάνα Νοβότνα, Τσέχα αντισφαιρίστρια
1973 – Αντρέι Ντανίλκο, Ουκρανός τραγουδιστής
1978 – Αγιούμι Χαμασάκι, Γιαπωνέζα τραγουδίστρια

Θάνατοι
534 – Αθαλάριχος, βασιλιάς των Οστρογότθων
829 – Μιχαήλ Β´, Βυζαντινός αυτοκράτορας
939 – Γιλβέρτος, δούκας της Λωρραίνης
939 – Έμπερχαρντ, δούκας της Φραγκονίας
1264 – Πάπας Ουρβανός Δ΄
1804 – Νικολά-Ζοζέφ Κυνιό, Γάλλος μηχανικός
1853 – Φρανσουά Αραγκό, Γάλλος μαθηματικός
1899 – Πέρσι Πίλτσερ, Άγγλος εφευρέτης
1906 – Αναστάσιος Χρηστομάνος, Έλληνας χημικός
1909 – Θεόδωρος Ράλλης, Έλληνας ζωγράφος
1927 – Σβάντε Αρρένιους, Σουηδός χημικός
1947 – Πήτερ Ουσπένσκι, Ρώσος μαθηματικός
1968 – Μαρσέλ Ντυσάν, Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης
1973 – Πάαβο Νούρμι, Φινλανδός δρομέας
1988 – Άλεκ Ισσιγόνης, Έλληνας σχεδιαστής αυτοκινήτων
1991 – Γιώργος Βακαλό, Έλληνας καλλιτέχνης
1991 – Δημήτριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1998 – Λιλή Ζωγράφου, Ελληνίδα συγγραφέας
2007 – Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Ελλάδας
2016 – Νέβιλ Μάρινερ, Άγγλος διευθυντής ορχήστρας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr