Γιορτή σήμερα 25 Δεκεμβρίου, εορτολόγιο: Η κατά σάρκα Γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού

0
184
γιορτή-σήμερα-25-δεκεμβρίου-εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Βηθλεέμ Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Μανουέλα, Μανωλία * Μελχιώρ, Μελχιόρ Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη, Χριστινάκι Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία.

25 Δεκεμβρίου: Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού – Στις 25 Δεκεμβρίου η αγία Εκκλησία μας γιορτάζει το μεγάλο και ανερμήνευτο γεγονός της κατά σάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο.

Μετά τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και ενώ πλησίαζε ο καιρός να τελειώσουν οι εννιά μήνες από την υπερφυσική σύλληψη του Χριστού στην παρθενική της μήτρα, ο Καίσαρ Αύγουστος διέταξε απογραφή του πληθυσμού του ρωμαϊκού κράτους. Τότε ο Ιωσήφ μαζί με τη Θεοτόκο, ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ, για να απογραφούν εκεί. Έτσι ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ και ύστερα από κοπιαστικό ταξίδι έφτασαν στην Βηθλεέμ, όπου επειδή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου δεν κατάφεραν να βρουν κατάλυμα, παρά μόνο ένα φτωχικό σπήλαιο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εκεί η Θεοτόκος γέννησε τον Κύριο Ιησού Χριστό και σπαργάνωσε σαν βρέφος τον Κτίστη των απάντων. Έπειτα Τον έβαλε επάνω στη φάτνη των αλόγων ζώων, διότι «ἔμελλε νὰ ἐλευθέρωση ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Από τότε, όλοι οι πιστοί χριστιανοί με χαρά ψάλλουν τον ύμνο των αγγέλων εκείνης της νύκτας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (βλ. Ευαγγέλιο Λουκά, Β’ 1-20). Δόξα δηλαδή, ας είναι στο θεό, που βρίσκεται στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στη γη ολόκληρη, που είναι ταραγμένη από την αμαρτία ας βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεός έδειξε την αγάπη Του στους ανθρώπους με την ενανθρώπηση του Υιού Του.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η γιορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε για πρώτη φορά την 25η Δεκεμβρίου του 397 μ.Χ. επί πατριαρχείας Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατ’ άλλους ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, χώρισε τις δύο γιορτές των Φώτων και των Χριστουγέννων, οι οποίες παλιότερα γίνονταν την ίδια μέρα, δηλαδή την 6η Ιανουαρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

(Ποίημα Ῥωμανοὺ τοῦ Μελῳδοῦ)

Ὁ Οἶκος
Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου. Ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος, βλαστάνουσα ἄφεσιν· ἐκεῖ εὑρέθη φρέαρ ἀνώρυκτον, οὗ πιεῖν Δαυῒδ πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθύς, τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυΐδ· διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶμεν, οὗ ἐτέχθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

333 – Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄ αναγορεύει καίσαρα τον μικρότερο γιο του, Κώνστα.
336 – Πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά εορτασμού των Χριστουγέννων στην Αρχαία Ρώμη.
350 – Ο Βετρανίων συναντά τον Κωνστάντιο Β΄ στη Ναϊσσό (Σερβία) και αναγκάζεται να παραιτηθεί από τον τίτλο του καίσαρα. Ο Κωνστάντιος του επιτρέπει να ζήσει ως απλός πολίτης με μία κρατική σύνταξη.
800 – Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Ρώμη.
1013 – Ο Σβεν Α΄ της Δανίας ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας.
1025 – Ο Μιέσκο Β΄ Λάμπερτ στέφεται βασιλιάς της Πολωνίας.
1066 – Ο δούκας της Νορμανδίας Γουλιέλμος ο Κατακτητής στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.
1076 – Ο Μπολέσλαφ Β΄ ο Γενναιόδωρος στέφεται βασιλιάς της Πολωνίας.
1100 – Ο Βαλδουίνος Α΄ της Βουλώνης στέφεται βασιλιάς της Ιερουσαλήμ στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.
1130 – Ο Ρογήρος Β΄ στέφεται βασιλιάς της Σικελίας.
1261 – Ο 11χρονος Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Δ΄ Λάσκαρης καθαιρείται και τυφλώνεται κατόπιν διαταγής του συναυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου.
1553 – Οι εξεγερμένοι Μαπούτσε νικούν τους Ισπανούς κατακτητές και εκτελούν τον κυβερνήτη της Χιλής Πέδρο ντε Βαλδίβια.
1559 – Εκλέγεται ο Πάπας Πίος Δ΄.
1758 – Παρατηρείται ο κομήτης του Χάλεϋ, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη του Έντμουντ Χάλλεϋ για το πέρασμά του. Αυτό ήταν το πρώτο πέρασμα του κομήτη που είχε προβλεφθεί.
1776 – Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Ηπειρωτικός Στρατός διασχίζουν τον ποταμό Ντέλαγουερ για να επιτεθούν την επόμενη μέρα στις δυνάμεις των Εσσιανών στο Τρέντον (Νιου Τζέρσεϊ).
1868 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Άντριου Τζόνσον χορηγεί άνευ όρων χάρη σε όλους τους Συνομόσπονδους βετεράνους.
1914 – Μία σειρά ανεπίσημων εκεχειριών λαμβάνει χώρα στο δυτικό μέτωπο για να εορταστούν τα Χριστούγεννα.
1932 – Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών Ρίχτερ χτυπά την επαρχία Κανσού στην Κίνα.
1941 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η ιαπωνική κατοχή του Χονγκ Κονγκ.
1977 – Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν συναντιέται στην Αίγυπτο με τον πρόεδρο Ανουάρ Σαντάτ.
1989 – Ρουμανική Επανάσταση: Ο πρώην πρόεδρος της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου και η γυναίκα του, Έλενα, καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται μετά από συνοπτική δίκη.
1991 – Ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ παραιτείται από πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης (η ίδια η Σοβιετική Ένωση διαλύεται την επόμενη ημέρα).
2003 – Boeing 727 συντρίβεται στο αεροδρόμιο της Κοτονού στο Μπενίν, σκοτώνοντας 141 άτομα.
Γεννήσεις
867 – Στέφανος Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1250 – Ιωάννης Δ΄ Λάσκαρης, Βυζαντινός αυτοκράτορας
1424 – Μαργαρίτα της Σκωτίας, Δελφίνη της Γαλλίας
1461 – Χριστίνα της Σαξονίας, βασίλισσα της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Δανίας
1494 – Αντουανέτα των Βουρβόνων, δούκισσα του Γκιζ
1642 – Ισαάκ Νεύτων, Άγγλος φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος και θεολόγος
1711 – Ζαν-Ζοζέφ ντε Μοντονβίλ, Γάλλος συνθέτης
1717 – Πάπας Πίος ΣΤ΄
1869 – Γεώργιος Καντακουζηνός-Grănicerul, Ρουμάνος στρατιωτικός
1876 – Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, Πακιστανός πολιτικός
1886 – Γκόταρντ Χάινριτσι, Γερμανός στρατιωτικός
1887 – Κόνραντ Χίλτον, Αμερικανός επιχειρηματίας
1891 – Κέννεθ Άρθουρ Άντερσον, Βρετανός στρατηγός
1899 – Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Αμερικανός ηθοποιός
1904 – Γιάννης Κουτσοχέρας, Έλληνας πολιτικός
1907 – Καμπ Κάλογουεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής
1916 – Αχμέντ Μπεν Μπελά, Αλγερινός στρατιωτικός και πολιτικός
1918 – Ανουάρ Σαντάτ, Αιγύπτιος πολιτικός
1922 – Χρήστος Κολοκοτρώνης, Έλληνας στιχουργός
1924 – Μοκτάρ Ουλντ Ντάντα, Μαυριτανός πολιτικός
1925 – Κάρλος Καστανιέδα, Περουβιανός συγγραφέας
1927 – Ραμ Νάραγιαν, Ινδός μουσικός
1929 – Τσίνα Ματσάδο, Κινέζα μοντέλο
1935 – Γεώργιος Παγιωτέλης, Έλληνας δημοσιογράφος
1936 – Αλεξάνδρα του Κεντ, πριγκίπισσα της Μεγάλης Βρετανίας
1945 – Νόελ Ρέντινγκ, Άγγλος μουσικός
1948 – Μάνι Μόρι, πρόεδρος της Μικρονησίας
1948 – Τάκης Συνετόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1949 – Ναγουάζ Σαρίφ, Πακιστανός πολιτικός
1949 – Σίσι Σπέισεκ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1955 – Σταμάτης Κραουνάκης, Έλληνας τραγουδοποιός
1958 – Αλάνα Μάιλς, Καναδή τραγουδίστρια
1971 – Ντάιντο, Αγγλίδα τραγουδίστρια
1971 – Τζάστιν Τρυντώ, Καναδός πολιτικός
1976 – Άρμιν βαν Μπιούρεν, Ολλανδός DJ και παραγωγός
1976 – Τουόμας Χολοπάινεν, Φινλανδός μουσικός (Nightwish)
1981 – Κρίστιαν Χολστ, Δανός ποδοσφαιριστής
1984 – Τζόρτζια Μόφετ, Αγγλίδα ηθοποιός
Θάνατοι
317 π.Χ. – Φίλιππος Γ’, βασιλιάς της Μακεδονίας
304 – Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια
795 – Πάπας Αδριανός Α΄
820 – Λέων Ε΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας
1406 – Ερρίκος Γ’, βασιλιάς της Καστίλης
1553 – Πέδρο ντε Βαλδίβια, Ισπανός κατακτητής
1635 – Σαμουέλ ντε Σαμπλαίν, Γάλλος γεωγράφος και εξερευνητής
1930 – Ευγένιος Γκολντστάιν, Γερμανός φυσικός
1938 – Κάρελ Τσάπεκ, Τσέχος συγγραφέας
1951 – Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας δημοσιογράφος, εκδότης και θεατρικός συγγραφέας
1963 – Τριστάν Τζαρά, Ρουμάνος ποιητής
1966 – Νίκος Δάνδολος, Έλληνας χαρτοπαίκτης
1973 – Ισμέτ Ινονού, Τούρκος στρατηγός και πολιτικός
1975 – Γκαστόν Γκαλιμάρ, Γάλλος εκδότης
1976 – Φράνκι Ντάρο, Αμερικανός ηθοποιός
1977 – Τσάρλι Τσάπλιν, Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης
1979 – Θρασύβουλος Σταύρου, Έλληνας συγγραφέας
1983 – Ζουάν Μιρό, Καταλανός ζωγράφος
1989 – Νικολάε Τσαουσέσκου, Ρουμάνος πολιτικός
1995 – Ντιν Μάρτιν, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός
2008 – Χρήστος Ευθυμίου Έλληνας ηθοποιός
2016 – Γεώργιος Γεωργαλάς, Έλληνας δημοσιογράφος
2016 – Βέρα Ρούμπιν, Αμερικανίδα αστρονόμος
2016 – Τζορτζ Μάικλ, Άγγλος τραγουδιστής

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr