Γιορτή σήμερα 28 Αυγούστου, εορτολόγιο: Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας

0
211

Εορτολόγιο: Δάμων, Δάμωνας.
28 Αυγούστου: Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας – Ο Όσιος Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλούσιου κτηματία.

Είχε χαρακτήρα σκληρό και δύστροπο και καθημερινά δημιουργούσε πολλά προβλήματα, ώσπου το αφεντικό του αγανάκτησε και τον πέταξε στον δρόμο. Ο Μωυσής βρήκε καταφύγιο σε μια ληστοσυμμορία και με την τεράστια σωματική του δύναμη δεν άργησε να επιβληθεί και να γίνει ο αρχηγός της.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κάποτε, κυνηγημένος από τα όργανα της εξουσίας, για τα πολλά του εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθειά στην έρημο όπου ζούσαν οι πιο ονομαστοί ασκητές. Η συναναστροφή του με τους αγίους τον έκανε σιγά – σιγά να ημερεύσει. Τον επισκίασε η Χάρη του Θεού, γιατί η μετάνοια είναι ώρα Χάριτος, μαλάκωσε η καρδιά του, μετανόησε πραγματικά και ζήτησε την λύτρωση. Η αλλαγή του ήταν ριζική και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε στα μέτρα των μεγάλων Πατέρων της ερήμου. Μετά το βάπτισμα αξιώθηκε να λάβει και την Χάρη της Ιεροσύνης.

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από την πρόσκαιρη αυτή ζωή με τρόπο βίαιο και μαρτυρικό. Ειδωλολάτρες ληστές εισέβαλαν στο σπήλαιο που ασκήτευε και τον σκότωσαν με μαχαίρια. Και στο σημείο αυτό επαληθεύθηκε, για άλλη μια φορά, ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο: «πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀποθανοῦνται» (Ματθ. κστ, 52).

Οι δύο μεγάλες αρετές που τον κοσμούσαν ήταν η αληθινή μετάνοια και η βαθειά ταπείνωση. Μέχρι την τελευταία του αναπνοή «έκλαιε πικρώς» για τις αμαρτίες του και θεωρούσε τον εαυτό του κατώτερο όχι μόνον από τους ανθρώπους, αλλά και από αυτήν την άλογη κτίση. «Η συναίσθησις της αμαρτίας ημών είναι μέγα δώρον του Ουρανού, μεγαλύτερον και της οράσεως των αγγέλων… Η μετάνοια είναι ανεκτίμητον δώρον προς την ανθρωπότητα… Δια της μετανοίας συντελείται η θέωσις ημών. Τούτο είναι γεγονός ασυλλήπτου μεγαλείου» (Αρχιμ. Σωφρονίου, Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, σελ. 40 και 46). Ο Μωυσής αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο το ανεκτίμητο αυτό δώρο και έφθασε στην θέωση, στην όραση του Θεού.

Αρκετά περιστατικά από τον βίο και την πολιτεία του φανερώνουν την ριζική αλλαγή του τρόπου της ζωής του. Άλλωστε αυτό σημαίνει μετάνοια. Αλλαγή τρόπου σκέψης και τρόπου ζωής. Αξίζει να αναφέρουμε ένα από αυτά: «Κάποτε, τέσσερεις ληστές, παλιοί σύντροφοί του, μπήκαν στην καλύβα του για να την ληστέψουν, χωρίς να φαντάζονται ποιόν μπορούσαν να βρουν μέσα. Όταν τον είδαν σάστισαν. Εκείνος, με μεγάλη ευκολία, τους έπιασε, τους έδεσε και τους οδήγησε στην συνάθροιση των Γερόντων και τους ερώτησε να του πουν τί πρέπει να κάνει με τους ληστές, λέγοντας συγχρόνως: “Σε μένα δεν αρμόζει πια να τιμωρήσω άνθρωπον”» (Γεροντικόν, Εκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 111). Όταν τα άκουσαν αυτά οι ληστές εξομολογήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν Μοναχοί.

Άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Οσίου είναι και το ακόλουθο: «Την ημέρα που τον χειροτονούσε Πρεσβύτερο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και μάλιστα την ώρα που του φορούσε τα ιερά άμφια του είπε φιλικά ότι έγινε λευκός σαν περιστέρι. Ο Μωυσής ερώτησε ταπεινά τον Πατριάρχη αν κρίνει από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, επειδή και τα άμφια ήσαν λευκά. Ο Πατριάρχης θέλοντας να τον δοκιμάσει αν έχει πραγματική ταπείνωση, είπε κρυφά στους κληρικούς να τον διώξουν από το σκευοφυλάκιο. Έτσι, όταν παρουσιάστηκε εκεί μετά την θεία Λειτουργία, τον έδιωξαν βρίζοντας τον. Ο Μωυσής έφυγε αμέσως χωρίς καμιά αντιλογία. Ένας από αυτούς, που τον ακολούθησε κρυφά για να δει αν του κακοφάνηκε, τον άκουσε να μονολογεί μεμφόμενος τον εαυτό του: “Καλά σού κάνανε, σποδόδερμε μελανέ”. Αφού δεν είσαι άνθρωπος, τί γυρεύεις με τους ανθρώπους;» (Γεροντικόν, σελ. 252 -253).

Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο ζωής που προσφέρει μεταμορφώνει και μετασκευάζει τα τσακάλια και τους λύκους σε πρόβατα και αρνιά άκακα. Μεταβάλλει τους υπερήφανους σε ταπεινούς, τους πόρνους και μοιχούς σε σώφρονες, τους φονιάδες, τους τρομοκράτες και τους ληστές σε Οσίους.

Σημείωση: Σύμφωνα με τον Συναξαριστή του Άγιου Νικόδημου, ο Όσιος Μωυσής απεβίωσε ειρηνικά.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν παθῶν καταλείψας Πάτερ τὴν Αἴγυπτον, τῶν ἀρετῶν ἐν τῷ ὄρει ἀνῆλθες πίστει θερμή, τὸν Σταυρὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἄρας ἐπ’ ὤμων σου, καὶ δοξασθεῖς περιφανῶς τύπος ὤφθης Μοναστῶν, Μωσῆ Πατέρων ἀκρότης, μεθ’ ὧν ἀπαύστως δυσώπει ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος.
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Μωϋσῆ· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Αἰθιόπων πρόσωπα, ἀπορραπίσας, νοητῶν ἀνέλαμψας, καθάπερ ἥλιος φαιδρός, φωταγωγῶν τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν, τῶν σὲ τιμώντων, Μωσῆ παμμακάριστε.

Μεγαλυνάριον
Ἔργοις διαλάμψας ἀσκητικοῖς, ἐχθρῶν νοουμένων, ἀπημαύρωσας τὴν ἰσχύν, καὶ τῆς ἄνω δόξης ἐδείχθης κληρονόμος, συνὼν τοῖς Ἀσωμάτοις, Μωσῆ μακάριε.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Φέγγος ἄδυτον εἰσδεδεγμένος, ἀπημαύρωσας τῶν νοουμένων, Αἰθιόπων θεοφόρε τὰ πρόσωπα, καὶ τὰς αὐτῶν κακουργίας διέλυσας, ταὶς πρὸς τὸ θεῖον ἀπαύστοις σου νεύσεσι Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

475 – Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Νέπως υποχρεώνεται από τον Ρωμαίο στρατηγό Φλάβιο Ορέστη να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα Ραβέννα.
489 – Ο βασιλιάς των Οστρογότθων, Θεοδώριχος ο Μέγας, νικά τον Οδόακρο στο Σόντιο.
1189 – Γ΄ Σταυροφορία: οι Σταυροφόροι αρχίζουν την Πολιορκία της Άκρας (1189-1191) με επικεφαλής τον Γκυ των Λουζινιάν.
1619 – Ο Φερδινάνδος Β΄ εκλέγεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1640 – Οι Σκωτσέζοι νικούν τον αγγλικό στρατό του βασιλιά Καρόλου Α΄ στη μάχη του Νιούμπερν.
1789 – Ο Ουίλιαμ Χέρσελ ανακαλύπτει ένα νέο δορυφόρο του πλανήτη Κρόνου, τον Εγκέλαδο.
1823 – Ξεκινά η Μάχη της Καλιακούδας κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821.
1826 – Ξεκινά η τριήμερη Μάχη του Πολυαράβου όπου οι Μανιάτες αντιμετωπίζουν το στρατό του Ιμπραήμ. Η μάχη θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Οι απώλειες των Αράβων ήταν 1.100 νεκροί και 1.400 περίπου τραυματίες, οι δε των Ελλήνων 28 νεκροί και 75 τραυματίες.
1859 – Γεωμαγνητική καταιγίδα κάνει το Βόρειο Σέλας τόσο λαμπρό ώστε να φαίνεται καθαρά από περιοχές των Η.Π.Α., της Ευρώπης ακόμα και της Ιαπωνίας.
1916 – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρουμανία.
1916 – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.
1962 – Ισχυρή σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα και περισσότερο στην Κορινθία, στο Ναύπλιο και την Τρίπολη. Απολογισμός ένας νεκρός και πέντε τραυματίες καθώς και υλικές ζημιές στην Κόρινθο.
1963 – Πορεία στην Ουάσινγκτον: Ο αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον λόγο του Έχω ένα όνειρο.
1968 – Ταραχές λαμβάνουν χώρα στο Σικάγο κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών, προκαλώντας βίαιη αστυνομική καταστολή.
Γεννήσεις
933 – Ριχάρδος Α΄, δούκας της Νορμανδίας
1476 – Κανό Μοτονόμπου, Ιάπωνας ζωγράφος
1749 – Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, Γερμανός συγγραφέας
1828 – Γιαν Βνεκ, Πολωνός εφευρέτης
1867 – Ουμπέρτο Τζορντάνο, Ιταλός συνθέτης
1899 – Τζέιμς Γιονγκ Χάου, Κινέζος κινηματογραφιστής
1899 – Σαρλ Μπουαγιέ, Γάλλος ηθοποιός
1912 – Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα μοντέλο
1917 – Τζακ Κίρμπι, Αμερικανός συγγραφέας και εικονογράφος
1942 – Ζοζέ Εντουάρντο ντος Σάντος, πρόεδρος της Αγκόλας
1943 – Σουραγιούτ Τσουλανόντ, Ταϊλανδός πολιτικός
1944 – Ορλάντο Σμιθ, πρωθυπουργός των Βρετανικών Παρθένων Νήσων
1957 – Ίβο Γιοσίποβιτς, Κροάτης πολιτικός
1958 – Μιχάλης Σιγανίδης, Έλληνας μουσικός
1962 – Ντι Μπράντλεϊ Μπάκερ, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής
1962 – Ντέιβιντ Φίντσερ, Αμερικανός σκηνοθέτης
1964 – Κάι Λέο Γιοχάνεσεν, πρωθυπουργός των Νήσων Φερόε
1965 – Σατόσι Τατζίρι, Ιάπωνας σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών
1965 – Σανάια Τουέιν, Καναδή τραγουδίστρια
1969 – Τζακ Μπλακ, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας (Tenacious D)
1974 – Μελίνα Ασλανίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1979 – Μάρκους Πρελ, Γερμανός ποδοσφαιριστής
1983 – Ιουλιέττα Μπουκουβάλα, Ελληνίδα αθλήτρια του τζούντο
1986 – Άρμι Χάμερ, Αμερικανός ηθοποιός
1989 – Θέσαρ Αθπιλικουέτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής
1989 – Βαλτέρι Μπότας, Φινλανδός οδηγός αγώνων
2003 – Κουβενζανέ Γουόλις, Αμερικανίδα ηθοποιός
Θάνατοι
430 – Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος
476 – Φλάβιος Ορέστης, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός
632 – Φάτιμα (κόρη του Μωάμεθ)
876 – Λουδοβίκος ο Γερμανικός, Φράγκος βασιλιάς
1231 – Ελεονόρα της Πορτογαλίας, βασίλισσα της Δανίας
1481 – Αλφόνσος Ε΄, βασιλιάς της Πορτογαλίας
1645 – Ούγκο Γκρότιους, Ολλανδός φιλόσοφος και συγγραφέας
1665 – Ελιζαμπέτα Σιρανί, Ιταλίδα ζωγράφος
1905 – Ιωάννης Αποστόλου, Έλληνας τενόρος
1911 – Γεράσιμος Μαρκοράς, Έλληνας ποιητής
1919 – Άντολφ Σμαλ, Αυστριακός ξιφομάχος και ποδηλάτης
1928 – Γεώργιος Ροϊλός, Έλληνας ζωγράφος
1939 – Εζέν Ανρί Γκραβελότ, Γάλλος ξιφομάχος
1943 – Μπορίς Γ’, βασιλιάς της Βουλγαρίας
1946 – Γεώργιος Καφαντάρης, Έλληνας πολιτικός
1959 – Μπόχουσλαβ Μαρτίνου, Τσέχος συνθέτης
1968 – Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας
1981 – Μπέλα Γκούτμαν, Ούγγρος ποδοσφαιριστής
1987 – Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης
1991 – Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και σκηνοθέτης
1994 – Γιάννης Κουτσοχέρας, Έλληνας πολιτικός
1995 – Μίχαελ Έντε, Γερμανός συγγραφέας
2006 – Νίκος Ντουφεξιάδης, Έλληνας τενόρος
2007 – Αντόνιο Πουέρτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής
2008 – Ιλχάν Μπερκ, Τούρκος ποιητής
2010 – Αυγουστίνος Καντιώτης, Έλληνας μητροπολίτης
2011 – Λεωνίδας Κύρκος, Έλληνας πολιτικός
2013 – Μιχάλης Ασλάνης, Έλληνας σχεδιαστής μόδας
2016 – Μίστερ Φούτζι, Αμερικανός παλαιστής
2017 – Μιρέιγ Νταρκ, Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr