Γιορτή σήμερα 28 Οκτωβρίου, εορτολόγιο: Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ»

0
34
γιορτή-σήμερα-28-οκτωβρίου-εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Νεφέλη, Βήλη, Βίλια Ευνίκη, Ευνίκα.
28 Οκτωβρίου: Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ» – Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα.

Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β’, Αθήνα 1956, σελ. 649).

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’. Θεοτόκε Ἀειπάρθενε.
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, δι’ ἧς περισκέπεις, τοὺς εἰς σὲ ἐλπίζοντας, κραταιὰν τῷ Ἔθνει σου καταφυγὴν ἐδωρήσω‧ ὅτι ὡς πάλαι καὶ νῦν θαυμαστῶς ἡμᾶς ἔσωσας, ὡς νοητὴ νεφέλη, τὸν σὸν λαὸν περιβαλοῦσα. Διὸ δυσωποῦμεν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὥσπερ νεφέλη ἀγλαῶς ἐπισκιάζουσα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ πληρώματα Πανάχραντε, ἐν τῇ πόλει πάλαι ὤφθης τῇ Βασιλίδι. Ἀλλ’ ὡς σκέπη τοῦ λαοῦ σου καὶ ὑπέρμαχος, περισκέπασον ἡμᾶς ἐκ πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.

Ὁ Οἶκος
Ἄνωθεν ἐφαπλοῦσα, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις καὶ σῴζεις τὸν σὸν λαόν, καθ’ ὥραν σε Ἁγνὴ ἐπιβοώμενον· νῦν δὲ σου τὰ θαυμάσια, εὐγνωμόνως ὑμνεῖ κραυγάζων·

Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία
Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία.
Χαῖρε τῶν Ἀγγέλων παράδοξον θέαμα
Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων ἀκλόνητον ἔρεισμα.
Χαῖρε Μήτηρ Ἀειπάρθενος τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ
Χαῖρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ.
Χαῖρε ὅτι ἐφάνης σκέπουσα τὸ σὸν Ἔθνος
Χαῖρε ὅτι παρέχεις νίκας τῷ στρατοπέδῳ.
Χαῖρε πηγὴ πλουσίας χρηστότητος
Χαῖρε λαμπὰς Θεοῦ ἀγαθότητος.
Χαῖρε δι’ ἧς τοὺς ἐχθροὺς ἐκνικῶμεν
Χαῖρε πρὸς ἣν καθ’ ἑκάστην βοῶμεν·
Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

97 – Ο αυτοκράτορας Νέρβας αναγκάζεται από την Πραιτοριανή Φρουρά να υιοθετήσει τον στρατηγό Μάρκο Ούλπιο Τραϊανό ως κληρονόμο και διάδοχό του.
306 – Ο Μαξέντιος ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.
312 – Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Μαξέντιο στη μάχη της Μιλβίας γέφυρας και μένει ο μόνος Ρωμαίος αυτοκράτορας.
969 – Ο Βυζαντινός στρατηγός Μιχαήλ Βούρτζης καταλαμβάνει μέρος της οχύρωσης της Αντιόχειας. Η άλωση της πόλης θα ολοκληρωθεί τρεις ημέρες αργότερα, όταν φτάσουν ενισχύσεις υπό τον στρατοπεδάρχη Πέτρο.
1061 – Η αυτοκράτειρα Αγνή, ενεργώντας ως αντιβασιλέας του γιου της, επιφέρει την εκλογή του Αντίπαπα Ονώριου Β΄.
1449 – Ο Χριστιανός Α΄ στέφεται βασιλιάς της Δανίας.
1516 – Μάχη της Χαν Γιουνίς: οθωμανικές δυνάμεις υπό το μεγάλο βεζύρη Σινάν Πασά νικούν τους Μαμελούκους κοντά στη Γάζα.
1538 – Ιδρύεται στο Σάντο Ντομίγκο, στη σημερινή Δομινικανή Δημοκρατία, το πρώτο πανεπιστήμιο στο Νέο Κόσμο.
1628 – Γαλλικοί θρησκευτικοί πόλεμοι: η πολιορκία της Λα Ροσέλ, η οποία διήρκεσε 14 μήνες, λήγει με την παράδοση των Ουγενότων.
1707 – Σεισμός στην Ιαπωνία προκαλεί πάνω από 5.000 θανάτους στα νησιά Χονσού, Σικόκου και Κιούσου.
1848 – Ανοίγει η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή στην Ισπανία, μεταξύ Βαρκελώνης και Ματαρό.
1886 – Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γκρόβερ Κλίβελαντ εγκαινιάζει το Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1893 – Η Συμφωνία Νο 6 σε Σι Ελάσσονα, Παθητική, του Πιότρ Τσαϊκόφσκι κάνει πρεμιέρα στην Αγία Πετρούπολη, μόλις εννέα ημέρες πριν από το θάνατο του συνθέτη.
1918 – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Τσεχοσλοβακία αποκτά την ανεξαρτησία της από την Αυστροουγγαρία.
1922 – Πορεία προς τη Ρώμη: Ιταλοί φασίστες με επικεφαλής τον Μπενίτο Μουσολίνι πραγματοποιούν πορεία στη Ρώμη και αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
1928 – Σε μία συνάντηση νέων στην Ινδονησία τραγουδιέται για πρώτη φορά το Indonesia Raya, ο σημερινός εθνικός ύμνος της χώρας.
1929 – Κραχ της Γουόλ Στριτ. Σημαντική αναστάτωση στη χρηματιστηριακή αγορά.
1940 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ελλάδα απορρίπτει το τελεσίγραφο της Ιταλίας. Αρχίζει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα από την Αλβανία, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1954 – Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σημερινή Ολλανδία) επανιδρύεται ως ομοσπονδιακή μοναρχία.
1962 – Κρίση των πυραύλων της Κούβας: Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικήτα Χρουστσώφ ανακοινώνει ότι διέταξε την απομάκρυνση των Σοβιετικών πυραύλων από το νησί.
1966 – Δύο αεροσκάφη F-84 της πολεμικής αεροπορίας συγκρούονται κατά τη διάρκεια επίδειξης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και πέφτουν φλεγόμενα έξω από το Ρέθυμνο. Νεκρός ο ένας από τους δύο κυβερνήτες, ενώ ο άλλος πρόλαβε να εκτιναχθεί με αλεξίπτωτο.
1985 – Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακηρύσσεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
2018 – Σταματά η ελεύθερη ψηφιακή μετάδοση (μέσω της Digea) του Mega Channel, του πρώτου ιδιωτικού, τηλεοπτικού σταθμού της Ελλάδας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Τηλέτυπος Α.Ε. (η οποία ήταν η τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία του). Το σήμα έπεσε την ώρα που προβαλλόταν ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς ”Οι Απαράδεκτοι”. Το κανάλι συνεχίζει την εκπομπή του από τις συνδρομητικές πλατφόρμες (NOVA, COSMOTE TV) και από το διαδίκτυο (megatv.com, Youtube).

Γεννήσεις
1016 – Ερρίκος Γ΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1453 – Τζουλιάνο των Μεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας
1466 – Έρασμος, Ολλανδός φιλόσοφος
1866 – Ραμόν ντελ Βάγιε-Ινκλάν, Ισπανός συγγραφέας
1868 – Τζέιμς Μπρένταν Κόνολι, Αμερικανός αθλητής
1890 – Όουεν Ο΄ Ντάφι, Ιρλανδός πολιτικός
1914 – Τζόνας Σολκ, Αμερικανός βιολόγος και ιατρός
1916 – Μπιλ Χάρις, Αμερικανός τρομπονίστας
1930 – Μπέρνι Έκλεστοουν, Άγγλος επιχειρηματίας
1932 – Σπύρος Κυπριανού, Κύπριος πολιτικός
1933 – Γκαρίντσα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
1940 – Πόλυ Πάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1952 – Γιώργος Ξηντάρης, ερμηνευτής ρεμπέτικου τραγουδιού, οργανοπαίχτης
1955 – Μπιλ Γκέιτς, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Microsoft
1956 – Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ, Ιρανός πολιτικός
1967 – Τζούλια Ρόμπερτς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1968 – Αντρές Γκίμπερτ, Κουβανός καλαθοσφαιριστής
1968 – Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρόεδρος της Ονδούρας
1971 – Λεωνίδας Σαμπάνης, Έλληνας αρσιβαρίστας
1973 – Μοντέλ Βοντέιβιους Πόρτερ, Αμερικανός παλαιστής
1974 – Χοακίν Φίνιξ, Αμερικανός ηθοποιός
1976 – Παναγιώτης Κατσούρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1981 – Μίλαν Μπάρος, Τσέχος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι
312 – Μαξέντιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας
1310 – Αθανάσιος Α’, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1339 – Αλεξάντρ, μέγας πρίγκιπας του Τβερ
1412 – Μαργαρίτα Α΄, βασίλισσα της Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας
1704 – Τζων Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος
1740 – Άννα Ιβάνοβνα, αυτοκράτειρα της Ρωσίας
1818 – Άμπιγκεϊλ Άνταμς, Αμερικανή πολιτικός
1917 – Δημήτριος Βότσης, Έλληνας πολιτικός
1943 – Κωνσταντίνος Δημητριάδης, Έλληνας γλύπτης και αθλητής
1957 – Ερνστ Γκραίφενμπεργκ, Γερμανός ιατρός και επιστήμονας
1959 – Καμίλο Σιενφουέγος, Κουβανός επαναστάτης
1978 – Τζέφρι Άνσγουορθ, Άγγλος κινηματογραφιστής
1984 – Κώστας Βικελίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1985 – Ιωάννης Τραυλός, Έλληνας αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος
1987 – Αντρέ Μασόν, Γάλλος ζωγράφος
1991 – Δημήτριος Λαντζούνης, Έλληνας πολιτικός
1997 – Χριστόδουλος Γοργίας, Έλληνας πολιτικός
1998 – Τεντ Χιουζ, Άγγλος ποιητής
1999 – Αντώνης Κατινάρης, Έλληνας συνθέτης
2006 – Τρέβορ Μπέρμπικ, Τζαμαϊκανός πυγμάχος
2007 – Τζίμης Μακούλης, Έλληνας τραγουδιστής
2010 – Γιάννης Σακελλαράκης, Έλληνας αρχαιολόγος
2014 – Μάικλ Σάτα, πρόεδρος της Ζάμπιας
2018 – Κωνσταντίνος Κατσίφας, Έλληνας οικοδόμος

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr