Γιορτή σήμερα 31 Οκτωβρίου, εορτολόγιο: Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα

0
132

Εορτολόγιο: Απελλής, Απέλλης Αμπλίος, Αμπλία Νάρκισος, Νάρκισσος Αριστόβουλος, Αριστοβούλη Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.
31 Οκτωβρίου: Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα – Οι Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος ανήκαν στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου και όλοι τους υπήρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις» (Β’ προς Κορινθίους, Β’ 15).

Δηλαδή ευωδία Χριστού, ευχάριστη στο Θεό, και ευωδία μεταξύ των σωζόμενων πυύ άκουγαν απ’ αυτούς το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου.

Ο Άγιος Στάχυς έγινε πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου, και αφού διάνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, ειρηνικά αναπαύθηκε εν Κυρίω.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο Άγιος Απελλής έγινε επίσκοπος Ηράκλειας και πολλούς έφερε στη χριστιανική πίστη.

Ο Άγιος Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως και ο Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας. Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά.

Ο Άγιος Νάρκισσος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Η αλήθεια, όμως, του Ευαγγελίου, την οποία δίδασκε με ζήλο, εξήγειρε τους ειδωλολάτρες, με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά.

Ο Άγιος Αριστόβουλος, και αυτός υπήρξε επίσκοπος και πέθανε ειρηνικά, κηρύττοντας μέχρι τέλους της ζωής του το Χριστό. (Για τον Άγιο Αριστόβουλο βλέπε σχετικά και την 15η Μαρτίου).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τὴν ἑξάχορδον, τὴν μελῳδήσασαν κόσμῳ τὰς ὑπὲρ νοῦν δωρεάς, ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν Ἀμπλίαν Ἀπελλῆν σὺν Ναρκίσσῳ Οὐρβανόν, καὶ Ἀριστόβουλον ἅμα· ὡς γὰρ Ἀπόστολοι θεῖοι, χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
Ὡς ἱερὰ κειμήλια, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης αὐγάσματα, χρεωστικῶς ὑμνήσωμεν, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, Ἀπελλῆν Οὐρβανόν τε καὶ Ἀριστόβουλον, Ἀμπλίαν Νάρκισσον καὶ Στάχυν, οὓς ἡ χάρις συνήγαγε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοῖς τῶv αἱμάτων σου.
Εἰς τὰ τοῦ κόσμου δραμόντες πληρώματα, θεογνωσίας τὸν λόγον ἐσπείρατε, καὶ στάχυν πολύχουν δρεψάμενοι, Βασιλεῖ τῶν ἁπάντων προσήξατε, Ἀπόστολοι Χριστοῦ παναοίδιμοι.

Μεγαλυνάριον
Δῆμος Ἀποστόλων θεοφεγγής, Νάρκισσος Ἀμπλίας, Ἀριστόβουλος Οὐρβανός, Ἀπελλῆς καὶ Στάχυς, ἀνέτειλαν ὡς ἄστρα· δεῦτε οὖν καὶ θαλφθῶμεν, τούτων τῇ χάριτι.

Ὁ Οἶκος
Τῶν Ἀποστόλων τὴν μνήμην πάντες, ὡς σωτηρίας ἡμέραν εὐφημήσωμεν νῦν, καὶ εὐσεβῶς μακαρίσωμεν. Αὕτη γὰρ πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ ὥς περ ἥλιος λάμπει, φωτὸς ἀκτῖσι πᾶσαν ἀχλὺν ἐκδιώκουσα, καὶ καταλάμπουσα τοὺς πόθῳ ταύτην ἐκτελοῦντας, καὶ πίστει γεραίροντας· διὸ προθύμως συνδράμωμεν, ἀνυμνοῦντες αὐτοὺς καὶ κραυγάζοντες· Ἐκ τῶν κινδύνων ῥύσασθε ἡμᾶς, Ἀπόστολοι Κυρίου παναοίδιμοι.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Εἰς ἅπασαν τὴν γῆν, ὁ σοφὸς ὑμῶν φθόγγος, ἐξῆλθεν ἀληθῶς, τοῦ Κυρίου αὐτόπται, Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Οὐρβανὲ σὺν Ἀμπλίᾳ τε, Ἀριστόβουλε, καὶ Ἀπελλῆ σὺν Ναρκίσσῳ, μετὰ Στάχυος, ὑπὲρ ὑμῶν τὸν Σωτῆρα, ἀπαύστως πρεσβεύσατε.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

475 – Ο Ρωμύλος Αυγουστύλος ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.
802 – Καθαιρείται η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία. Συνωμότες τοποθετούν στον βυζαντινό θρόνο τον Νικηφόρο Α΄.
1517 – Μεταρρύθμιση: Ο Μαρτίνος Λούθηρος θυροκολλεί τις 95 Θέσεις του στον καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης.
1587 – Εγκαινιάζεται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Λέιντεν.
1614 – Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η κωμωδία του Μπεν Τζόνσον Η γιορτή του Αγίου Βαρθολομαίου.
1864 – Η Νεβάδα γίνεται η 36η πολιτεία των Η.Π.Α.
1903 – Σύγκρουση σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών στην Ινδιανάπολη με απολογισμό 17 νεκρούς.
1912 – Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Μέτσοβο.
1917 – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διεξάγεται η μάχη της Μπερ Σεβά, όπου πραγματοποιείται η «τελευταία επιτυχημένη έφοδος ιππικού στην ιστορία».
1918 – Υπογράφεται η Συνθήκη του Μούδρου μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των συμμάχων.
1922 – Ο Μπενίτο Μουσολίνι γίνεται πρωθυπουργός της Ιταλίας.
1922 – Η δίκη των έξι: Συνέρχεται το έκτακτο στρατοδικείο στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Οθωναίο.
1924 – Ανακοινώνεται στο Μιλάνο η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.
1926 – Εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της ανεξάρτητης ιταλικής εφημερίδας Il Mondo, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε από το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι.
1938 – Παγκόσμια οικονομική ύφεση: Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δεκαπέντε σημείων με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία του επενδυτικού κοινού.
1940 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Λήγει η μάχη της Αγγλίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτρέπει πιθανή γερμανική εισβολή.
1941 – Μετά από 14 χρόνια έργων, ολοκληρώνεται το όρος Ράσμορ.
1941 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το αντιτορπιλικό USS Reuben James τορπιλίζεται από γερμανικό υποβρύχιο κοντά στην Ισλανδία, σκοτώνοντας περισσότερους από 100 Αμερικανούς ναύτες. Είναι το πρώτο πλοίο του αμερικανικού Ναυτικού που βυθίζεται από εχθρική ενέργεια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1956 – Κρίση του Σουέζ: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία βομβαρδίζουν την Αίγυπτο για να την αναγκάσουν να ανοίξει τη Διώρυγα του Σουέζ.
1961 – Στη Σοβιετική Ένωση, απομακρύνεται η σορός του Ιωσήφ Στάλιν από το Μαυσωλείο του Λένιν.
1963 – Έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου στην Ινδιανάπολη σκοτώνει 74 άτομα και τραυματίζει άλλα 400 κατά τη διάρκεια επίδειξης παγοδρομίας.
1963 – Διαμαρτυρία προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απευθύνουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ιαπωνία, με αφορμή δήλωση του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ότι τα φορτία σίτου, που αγόρασε η Ε.Σ.Σ.Δ., θα μεταφερθούν αποκλειστικά και μόνο με αμερικανικά πλοία.
1965 – Η Ιερά Σύνοδος απορρίπτει το αυτόματο διαζύγιο και τη δυνατότητα τέταρτου γάμου.
1969 – Σε ποινές κάθειρξης μέχρι και 25 ετών καταδικάζονται από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών 8 από τους 10 κατηγορούμενους για βομβιστικές ενέργειες κατά του καθεστώτος. Καταδικασθέντες είναι οι Γιώργος Ανωμερίτης (25 χρόνια), Δ. Δώδος (25 χρ.), Δ. Παπαϊωάννου (25 χρ.), Α. Μυλωνάς (23 χρ.), Βασίλης Ράπανος (8 χρ.), Αικ. Χουλιάρα (7 χρ.), Δ. Κατσαρός (6 χρ.) και Δημοσθένης Δεσποινιάδης (1 χρ.).
1979 – Η πτήση 2605 της Western Airlines συντρίβεται κατά την προσγείωσή της στην Πόλη του Μεξικού, σκοτώνοντας 73 άτομα.
1984 – Δολοφονείται από δύο σωματοφύλακές της η πρωθυπουργός της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι.
1996 – Αεροπλάνο συντρίβεται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σκοτώνοντας 99 άτομα.
1998 – Αρχίζει η κρίση του αφοπλισμού του Ιράκ: Το Ιράκ ανακοινώνει ότι δε θα συνεργαστεί πλέον με τους επιθεωρητές όπλων των Ηνωμένων Εθνών.
1999 – Πτώση αεροσκάφους Boeing 767 της Egyptair προς Κάιρο, στη Μασσαχουσέτη (από τη Νέα Υόρκη). Νεκροί και οι 217 επιβαίνοντες.
1999 – Υπογράφεται από τους ηγέτες της Καθολικής και Λουθηρανικής Εκκλησίας το Δόγμα της Κρίσης, τερματίζοντας έναν αιώνα διαμάχης για τη φύση της πίστης και της σωτηρίας.
2000 – Αεροσκάφος Boeing 747 των Αερογραμμών της Σιγκαπούρης συντρίβεται αμέσως μετά την απογείωσή του στην Ταϊβάν, με συνέπεια το θάνατο 81 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 81 (διασώθηκαν 16).
2000 – Συντριβή αεροσκάφους Αντόνοφ στην Αγκόλα σκοτώνει 50 άτομα.
2000 – Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον γίνεται ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία που αναλαμβάνει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας.
2001 – Σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έλληνας ερευνητής Απόστολος Γεωργόπουλος, που εργάζεται στο χημικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου της Βιέννης, ανακοινώνει την ανακάλυψη μιας ουσίας (GEO 1) που εξουδετερώνει το βάκιλο του άνθρακα σε λίγα δευτερόλεπτα (χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό).
2002 – Σεισμός 5,4 Ρίχτερ πλήττει την επαρχία Κάμπομπάσο της Νότιας Ιταλίας, με 29 νεκρούς εκ των οποίων τα 25 παιδιά (κατέρρευσε στέγη νηπιαγωγείου στην Απουλία και το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Σαν Τζουλιάνο-Η Ιταλία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης-άλλα 36 άτομα τραυματίζονται- περίπου 3.000 άτομα μένουν άστεγα).
2002 – Κλείνει οριστικά ο περίφημος οίκος μόδας του Ιβ Σαν Λοράν
2004 – Πρόεδρος της Ουρουγουάης εκλέγεται ο Ταβαρέ Βάσκες. Πρόκειται για τον πρώτο αριστερό πρόεδρο στην ιστορία της χώρας.
2004 – Τμήμα του Τείχους του Βερολίνου οικοδομείται ξανά, στη μνήμη των 1.065 θυμάτων που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να περάσουν το Τείχος.
2004 – Η Ρουάντα αποστέλλει στρατό ως ειρηνευτική δύναμη στην επαρχία Νταρφούρ του Σουδάν.
2015 – Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάρριψη ενός ρωσικού επιβατικού αεροπλάνου με 224 επιβάτες στην Αίγυπτο.
2017 – Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις των σπιτιών της ελληνικής μειονότητας στην Χειμάρρα της Αλβανίας από την επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας η οποία είχε στείλει ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.
Γεννήσεις
1345 – Φερδινάνδος Α΄, βασιλιάς της Πορτογαλίας
1391 – Εδουάρδος, βασιλιάς της Πορτογαλίας
1424 – Βλάντισλαβ Γ΄ της Βάρνας, βασιλιάς της Πολωνίας
1514 – Βόλφγκανγκ Λάτσιους, Αυστριακός ιστορικός
1632 – Γιοχάνες Βερμέερ, Ολλανδός ζωγράφος
1686 – Σενεσίνο, Ιταλός τραγουδιστής
1705 – Πάπας Κλήμης ΙΔ΄
1711 – Λάουρα Μπάσσι, Ιταλίδα φυσικός και ακαδημαϊκός
1760 – Κατσουσίκα Χοκουσάι, Ιάπωνας καλλιτέχνης
1795 – Τζον Κητς, Άγγλος ποιητής
1815 – Καρλ Βάιερστρας, Γερμανός μαθηματικός
1835 – Αδόλφος φον Μπάιερ, Γερμανός χημικός
1887 – Τσιανγκ Κάι Σεκ, Κινέζος στρατιωτικός και πολιτικός
1888 – Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας ποιητής
1892 – Αλεξάντρ Αλιέχιν, Ρώσος σκακιστής
1917 – Ουίλιαμ Χάρντι Μακνήλ, Καναδός ιστορικός
1920 – Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος
1922 – Νορόντομ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης
1929 – Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός
1930 – Μάικλ Κόλινς, Αμερικανός αστροναύτης
1936 – Μάικλ Λάντον, Αμερικανός ηθοποιός
1939 – Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός
1943 – Αριστοτέλης Παυλίδης, Έλληνας πολιτικός
1946 – Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, Έλληνας πολιτικός
1947 – Κώστας Αρζόγλου, Έλληνας ηθοποιός
1947 – Χέρμαν βαν Ρομπέι, Βέλγος πολιτικός
1950 – Ζάχα Χαντίντ, Ιρακινή αρχιτέκτονας
1960 – Λουίς Φορτούνιο, κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο
1961 – Πίτερ Τζάκσον, Νεοζηλανδός σκηνοθέτης
1964 – Μάρκο φαν Μπάστεν, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής
1967 – Πέτρος Γαϊτάνος, Έλληνας τραγουδιστής
1968 – Αντόνιο Ντέιβις, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
1971 – Αλφόνσο Φορντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
1972 – Γρηγόρης Γεωργάτος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1974 – Μουζί Ιζέτ, Τούρκος ποδοσφαιριστής
1976 – Χοσέ Μαρία Γκουτιέρεθ, Ισπανός ποδοσφαιριστής
2005 – Πριγκίπισσα Ελεονώρα των Αστουριών
Θάνατοι
1214 – Ελεονώρα της Αγγλίας, βασίλισσα της Καστίλης
1448 – Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας
1534 – Αλφόνσος Α΄ των Έστε, δούκας της Φερράρα
1723 – Κόζιμο Γ΄ των Μεδίκων, μέγας δούκας της Τοσκάνης
1785 – Φρειδερίκος Β΄, λάντγκραβος της Έσσης-Κάσσελ
1860 – Τόμας Κόχραν (10ος κόμης του Ντάντοναλντ), Βρετανός ναυτικός
1881 – Τζορτζ Ντε Λονγκ, Αμερικανός στρατιωτικός και εξερευνητής
1911 – Τζον Τζόζεφ Μοντγκόμερι, Αμερικανός εφευρέτης και μηχανικός
1916 – Κάρολος Ρώσσελ, Αμερικανός ευαγγελιστής
1918 – Έγκον Σίλε, Αυστριακός ζωγράφος
1926 – Χάρρυ Χουντίνι, Ούγγρος μάγος
1943 – Μαξ Ράινχαρντ, Αυστριακός σκηνοθέτης
1976 – Αϊλίν Γκρέι, Ιρλανδή σχεδιάστρια επίπλων
1982 – Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας, Έλληνας πολιτικός
1984 – Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός
1984 – Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, Ιταλός ηθοποιός και σεναριογράφος
1985 – Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής
1986 – Ρόμπερτ Μιούλικεν, Αμερικανός φυσικός και χημικός
1988 – Αλφρέντ Πελλάν, Καναδός ζωγράφος
1993 – Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης
1993 – Ρίβερ Φίνιξ, Αμερικανός ηθοποιός
2002 – Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας πολιτικός
2006 – Πίτερ Βίλεμ Μπότα, Νοτιοαφρικανός πολιτικός
2011 – Κλίφορντ Χάσμπαντς, γενικός κυβερνήτης των Μπαρμπάντος
2013 – Ζεράρ ντε Βιλιέ, Γάλλος συγγραφέας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr