Γιορτή σήμερα 7 Οκτωβρίου, εορτολόγιο: Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

0
277
γιορτή-σήμερα-7-οκτωβρίου-εορτολόγιο-ά

Εορτολόγιο: Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα * Βάκχος, Βάκχη, Βακχία Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα.
7 Οκτωβρίου: Άγιοι Σέργιος και Βάκχος – Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των μαχών, αλλά και σωφροσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Γι’ αυτό και ο αυτοκράτορας τους απένειμε τα αξιώματα του πριμικηρίου της σχολής των Kεντηλίων και του σεκουνδουκηρίου, αντίστοιχα

Όταν έμαθε ότι οι δύο επίλεκτοι στρατιώτες του ήταν χριστιανοί, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το πιστέψει. Για να πεισθεί λοιπόν χειροπιαστά, οργάνωσε τελετές με θυσίες σε ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σ’ αυτές οι Σέργιος και Βάκχος. Οι δύο χριστιανοί στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν το Χριστό με θαρραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε ο αυτοκράτορας, διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διάσημα των αξιωμάτων τους. Έπειτα, αφού τους ενέπαιξαν και τους διαπόμπευσαν με διάφορους τρόπους, τους έστειλαν σε ένα σκληρό δούκα της Ανατολής, τον Αντίοχο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αυτός με πρωτοφανή ωμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου το Βάκχο. Στο δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε, αφού αρνηθεί το Χριστό, να του χαρίσει τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σεργίου ήταν τα λόγια του Απ. Παύλου «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεὶν κέρδος» (προς Φιλιππησίους, α’ 21). Σε μένα, είπε ο Σέργιος, ζωή είναι ο Χριστός. Αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος, διότι έτσι θα ενωθώ πλήρως με το Χριστό. Τότε, ο Αντίοχος αμέσως έδωσε διαταγή και τον αποκεφάλισαν.

Το 547 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε στην Κωνσταντινούπολη λαμπρό ναό προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, τον επονομαζόμενο «Μικρή Αγία Σοφία», όπου και κατέθεσε τα Ιερά Λείψανά τους.

Στη Δύση πολλές πόλεις διεκδικούν Λείψανα των Μαρτύρων με πρώτη την Βενετία, όπου Λείψανα αποδιδόμενα σ’ αυτούς φυλάσσονται στο Ναό του Αγίου Πέτρου στο Καστέλλο. Τα Λείψανα αυτά έγιναν αντικείμενο αναγνωρίσεως το 1991 μ.Χ.

Στην Παβία, στη Μονή των Βενεδικτίνων του Αγίου Φίλικος, φυλάσσονται Λείψανα των δύο Μαρτύρων, δωρεά του Αυτοκράτορα Όθωνα Β’. Τα Λείψανα αυτά περιλαμβάνονται στα κειμήλια που έφερε μαζί της στη Δύση η σύζυγός του Βυζαντινή Πριγκίπισσα Θεοφανώ και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητά τους.

Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση το 1152 μ.Χ., κατά την διάρκεια των Σταυροφοριών, ο Κόμης Γοφρέδος ο Ανδεγαβός μετέφερε Λείψανα των Μαρτύρων από την Συρία στα εδάφη του.

Λείψανα των δύο Μαρτύρων φυλάσσονται ακόμη και στο Ναό του Αγίου Μαρτίνου στο Heiligenstadt, όπως μαρτυρεί βούλα του Πάπα Παύλου Β’, του έτους 1469 μ.Χ. Τα Λείψανα αυτά κατά τους Βολλανδιστές μετεφέρθηκαν τον 13ο ή 14ο αιώνα μ.Χ. από την Συρία.

Λείψανα των Μαρτύρων φυλάσσονται ακόμη και στη Μονή του Wiessenburg της Βοημίας, απ’ όπου το 1354 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Κάρολος Δ’ δώρισε μέρος τους στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου Πράγας.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τριάδος τῆς Ἁγίας ὀπλίται τροπαιοῦχοι, ἡ λαμπρὰ δυὰς τῶν Μαρτύρων, ὠράθητε ἐν ἄθλοις, Σέργιος ὁ θεῖος ἀριστεύς, καὶ Βάκχος ὁ γενναῖος ἀθλητής, διὰ τοῦτο δοξασθέντες περιφανῶς, προΐστασθε τῶν βοώντων Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι’ ὑμῶν, πάσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τὸν νοῦν πρὸς ἐχθροὺς ἀνδρείως παρατάξαντες, τὴν πᾶσαν αὐτῶv ἀπάτην κατελύσατε, καὶ τὴν νίκην ἄνωθεv, εἰληφότες Μάρτυρες πανεύφημοι, ὁμοφρόνως ἐκράζετε. Καλὸν καὶ τερπνὸν τὸ συνεῖναι Χριστῷ.

Ὁ Οἶκος
Ἐν οὐρανοῖς Χριστέ, κατοικοῦντες, Σέργιός τε καὶ Βάκχος, καὶ τοῦ θείου φωτὸς τοῦ παρὰ σοῦ ἐμφορούμενοι, ἐμὲ τὸν ἐν σκότει τῆς ἀγνωσίας πορευόμενον, προφθάσειαν διὰ τάχους, καὶ τῶν παθῶν ἀφαρπάσειαν, μόνε ἀθάνατε, στολὴν μοι τῆς ἀφθαρσίας καταπέμποντες· ὅπως λευχειμονῶν, τὴν φωτοφόρον αὐτῶν ἑορτὴν ἀνυμνῶ, καὶ κραυγάζω σοι Κύριε· Καλὸν καὶ τερπνὸν τὸ συνεῖναι Χριστῷ.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν σοφίαν καὶ λόγον.
Τὰ τῆς πίστεως ἄνθη, τοὺς νοητοὺς μαργαρίτας Κυρίου καὶ ἀθλητάς, Σέργιον τιμήσωμεν, καὶ τὸν Βάκχον τοὺς Μάρτυρας, ὡς τοῦ ἐχθροῦ τὴν πλάνην, ἐνθέως πατήσαντας, καὶ τῶν εἰδώλων πᾶσαν ἰσχὺν ἐδαφίσαντας· ὅθεν ἐπαξίως, οὐρανόθεν τὸ στέφος, τῆς νίκης δεξάμενοι, σὺν Ἀγγέλοις χορεύουσι· διὸ πίστει βοήσωμεν· Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1406 – Γαλλικά στρατεύματα αποτελούμενα από 1.000 οπλισμένους άνδρες αποβιβάζονται στο Τζέρσεϊ και μάχονται εναντίον 3.000 υπερασπιστών.
1477 – Αρχίζει η λειτουργία του Πανεπιστημίου της Ουψάλα.
1542 – Ο εξερευνητής Χουάν Ροντρίγκες Καμπρίγιο ανακαλύπτει το νησί Σάντα Καταλίνα έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια.
1571 – Η Ιερή Ένωση (Ισπανία και Ιταλία) καταστρέφει τον οθωμανικό στόλο στη ναυμαχία της Ναυπάκτου.
1825 – Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
1828 – Εκστρατεία του Μοριά: Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον Νικόλαο-Ιωσήφ Μαιζών απελευθερώνει την Πάτρα.
1840 – Ο Γουλιέλμος Β΄ γίνεται βασιλιάς των Κάτω Χωρών.
1864 – Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Το USS Wachusett αιχμαλωτίζει παράνομα το συνομόσπονδο CSS Florida στο λιμάνι της Μπαΐα στη Βραζιλία, κατά παράβαση της ουδετερότητας της Βραζιλίας.
1868 – Εγκαινιάζεται το Πανεπιστήμιο Κορνέλ.
1870 – Γαλλοπρωσικός Πόλεμος: Κατά την πολιορκία του Παρισιού ο Λεόν Γκαμπετά διαφεύγει από την πόλη με αερόστατο.
1919 – Ιδρύεται η KLM, ο κρατικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας. Είναι η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το αρχικό της όνομα.
1924 – Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1929 – Ο Φώτιος Β΄ γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
1933 – Ιδρύεται η Air France μετά από τη συγχώνευση πέντε γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
1944 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Κατά τη διάρκεια εξέγερσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, Εβραίοι κρατούμενοι καίνε τα κρεματόρια.
1949 – Ιδρύεται η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας.
1950 – Η Μητέρα Τερέζα ιδρύει τους Ιεραπόστολους της Φιλανθρωπίας.
1958 – Εγκρίνεται το πρόγραμμα Μέρκιουρι, το αμερικανικό σχέδιο επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.
1977 – Υιοθετείται το Σοβιετικό Σύνταγμα του 1977.
1979 – Αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swissair συντρίβεται στο Ελληνικό, με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώθηκε το δωδεκαμελές πλήρωμα.
1991 – Πόλεμος της Κροατίας: Βομβιστική επίθεση στο κυβερνητικό μέγαρο στο Ζάγκρεμπ.
1996 – Αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
2001 – Αρχίζει ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος.
2020 – Το νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή κι επίσημα καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση με πολλά μέλη της ένοχα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πολλά από τα εγκλήματα της οργάνωσης περιλάμβαναν δολοφονίες και βίαιες επιθέσεις.

Γεννήσεις
1301 – Αλεξάντρ, μέγας πρίγκιπας του Τβερ
1471 – Φρειδερίκος Α΄, βασιλιάς της Δανίας
1474 – Βερνάρδος Γ΄, μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
1482 – Ερνέστος, μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
1748 – Κάρολος ΙΓ΄, βασιλιάς της Σουηδίας
1885 – Νιλς Μπορ, Δανός φυσικός
1888 – Χένρι Ουάλας, Αμερικανός πολιτικός
1900 – Χάινριχ Χίμλερ, Γερμανός πολιτικός
1919 – Ζωρζ Ντιμπί, Γάλλος ιστορικός
1919 – Ανεμαρίε Ρένγκερ, Γερμανίδα πολιτικός
1923 – Ζαν-Πωλ Ριοπέλ, Καναδός ζωγράφος και γλύπτης
1927 – Ρόναλντ Ντέιβιντ Λέινγκ, Σκωτσέζος ψυχίατρος και συγγραφέας
1928 – Αλί Καφί, Αλγερινός πολιτικός
1931 – Ντέσμοντ Τούτου, Νοτιοαφρικανός αρχιεπίσκοπος και ακτιβιστής
1934 – Ουλρίκε Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος
1939 – Χάρρυ Κρότο, Άγγλος χημικός
1944 – Νίκος Δαδινόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1944 – Ντόναλντ Τσανγκ, Κινέζος πολιτικός
1950 – Τζακάγια Κικουέτε, Τανζανός πολιτικός
1952 – Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός
1955 – Γιο Γιο Μα, Κινέζος τσελίστας
1963 – Κωνσταντίνα, Κύπρια τραγουδίστρια
1967 – Τόνι Μπράξτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός
1972 – Νότης Μηταράκης, Έλληνας πολιτικός
1973 – Γκριγκόλ Μγκαλομπλισβίλι, Γεωργιανός πολιτικός
1974 – Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός
1974 – Σαρλότε Περέλι, Σουηδή τραγουδίστρια
1975 – Γιώργος Καραδήμος, Έλληνας τραγουδιστής
1975 – Ράινο, Αμερικανός παλαιστής
1976 – Ζιλμπέρτο Σίλβα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
1979 – Σον Άσμορ, Καναδός ηθοποιός
1982 – Θάλεια Κουτρουμανίδου, Ελληνίδα πετοσφαιρίστρια
1982 – Μαντζίντ Μπουγκερά, Αλγερινός ποδοσφαιριστής
1982 – Τζερμέιν Ντεφόου, Άγγλος ποδοσφαιριστής
1986 – Γκούναρ Νίλσεν, ποδοσφαιριστής από τις Νήσους Φερόες
1988 – Ντιέγκο Κόστα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
1997 – Κίρα Κόζαριν, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι
336 – Πάπας Μάρκος
767 – Κωνσταντίνος Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
929 – Κάρολος Γ΄ της Γαλλίας, βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων
1130 – Χέρμαν Β’, μάργραβος του Μπάντεν
1368 – Λάιονελ της Αμβέρσας, δούκας του Κλάρενς
1581 – Ονώριος Α’, λόρδος του Μονακό
1637 – Βίκτωρ Αμεδαίος Α΄, δούκας της Σαβοΐας
1849 – Έντγκαρ Άλλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας
1867 – Μοχαμάντ Αφζάλ Χαν, Εμίρης του Αφγανιστάν
1943 – Χριστόφορος, πρίγκιπας της Έσσης
1973 – Σάββας Παπαπολίτης, Έλληνας πολιτικός
1979 – Βάσος Φαληρέας, Έλληνας γλύπτης
1983 – Τζορτζ Όγκντεν Άμπελ, Αμερικανός αστρονόμος
1983 – Κριστόφ Σολιό, στρατιωτικός και πολιτικός από το Μπενίν
1991 – Ναταλία Τζίντσμπουργκ, Ιταλίδα συγγραφέας
2000 – Σπύρος Πλασκοβίτης, Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός
2006 – Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος
2010 – Φούλα Λαμπελέ, Ελληνίδα πεζογράφος και μεταφράστρια
2011 – Ραμίζ Αλία, Αλβανός πολιτικός
2013 – Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
2015 – Τζουρελάνγκ Ζεντκάια, πρόεδρος των νήσων Μάρσαλ

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr