Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ – Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ

0
114

Περιεχόμενα

Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ – Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)- Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ (ika.gr), ΟΓΑ(oga.gr), ΔΕΚΟ!! Τα τελευταία ΝΕΑ !!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Οι αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής  αφορούν οχτώ περιφέρειες.

Χαράς ευαγγέλια ..!!Επιστροφή πετρελαίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους 2022- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Στις περιφέρειες αυτές έχουν δικαίωμα ένστασης οι ενδιαφερόμενοι εντός 15 ημερών από την ημερομηνία απόφασης ένταξης:

-Κεντρική Μακεδονία: 14 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Στερεά Ελλάδα: 12 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Δυτική Μακεδονία: 12 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Θεσσαλία: 13 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Κρήτη: 14 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-∆υτική Ελλάδα: 13 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Ήπειρος: 19 Ιουλίου(διαθέσιμη εδώ)

-Ανατ. Μακεδονία & Θράκη: 19 Ιουλίου (διαθέσιμη εδώ)

-Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές Νέων Αγροτών διαθέσιμη εδώ

Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ - Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ

Οι πληρωμές για τους ήδη δικαιούχους με βάσει τις παραπάνω αποφάσεις, θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του μήνα. Οι ενστάσεις θα πληρωθούν αργότερα και κατά πάσα πιθανότητα μετά το καλοκαίρι. Στην Αττική προς το παρόν έχει εκδοθεί μόνο η λίστα δικαιούχων με βάση τους διοικητικούς ελέγχους. Σε νησιά και Πελοπόννησο δεν έχει υπάρξει κινητικότητα.

Τώρα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι διορίες και οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης οι τζίροι

Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία.

Εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Εντός χρονικής περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

Άφθονο χρήμα στους αγρότες εντός ημερών !! Έρχεται η πληρωμή ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ VOUCHER

α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (3 ή 4 έτη) ο δικαιούχος θα πρέπει:

 • -Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της Περιφέρειας
 • -Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του.
 • -Να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 • -Ο δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο να διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).

  -Να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στους ελέγχους παρακολούθησης και επίβλεψης υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως λεπτομερώς προβλέπονται στο άρθρο 22 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ.

  -Να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, για φυτωριακές επιχειρήσεις.

  -Να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου, για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών.

  -Το έτος 2023 να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.

  -Κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.

  -Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας για τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους.

Μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και για τέσσερα ημερολογιακά έτη ο δικαιούχος θα πρέπει:

 • -Να διατηρήσει τον ΚΑΔ στη ΔΟΥ σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.
 • -Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • -Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

-Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου ο δικαιούχος δύναται να αλλάξει την Περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

-Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

-Να διατηρεί την παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ανάλογα με την μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, τουλάχιστον στα παρακάτω επίπεδα:

 • α) Δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (16.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη ή στην Εύβοια, 15.12.2.
 • β) Δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και
 • γ) Δέκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (10.700€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησί με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
 • -Να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις κατ’ έτος οι οποίες να εμφανίζουν κύκλο εργασιών για το προηγούμενο έτος ο οποίος να υπερβαίνει το 50% της τυπικής απόδοσης εξόδου.
 • Από την Τρίτη 26 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου 2022 –  Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022.

Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ – Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ – Oι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

-Την Τετάρτη 27 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το  ΙΚΑ (ika.gr), τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

-Την Πέμπτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το  ΙΚΑ (ika.gr), τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Η α ´ δόση για το πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ - Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η πληρωμή για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Αυγούστου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ(oaee.grθα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Ο ΟΓΑ(oga.grθα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Το  ΝΑΤ(nat.grκαι ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Τρίτη 26 Ιουλίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Ιουλίου

Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Που φτάσαμε !!Τρέχουν οι Έλληνες για τα 150 ευρώ ! vouchers.gov- ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr