Η Ελλάδα αποπληρώνει και άλλο δάνειο προς το ΔΝΤ

0
36

Σε νέα αποπληρωμή δανείου ύψους 3,6 δισ. ευρώ θα προχωρήσει στις αρχές του 2021 το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός το οποίο έδωσε μεταξύ άλλων ισχυρή ώθηση στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πάνω από τις 800 μονάδες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στο πλαίσιο του δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους για το 2021, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για μία νέα πρόωρη αποπληρωμή, το αμέσως προσεχές διάστημα. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τους δανειστές και εφαρμόζοντας πλήρως τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των πιστωτών του, διατηρώντας σταθερό το πλαίσιο της περιόδου εποπτείας και ενεργή τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Η αποπληρωμή θα αφορά το μέρος των δανείων που λήγουν το 2021 και 2022 και είναι η δεύτερη που γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι, θα αποπληρωθούν συνολικά δάνεια ύψους 6,3 δισ. ευρώ επί συνόλου 8 δισ. ευρώ που αποτελούν οφειλή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Με τη νέα αυτή προεξόφληση επιτυγχάνεται περαιτέρω και άμεσα η καλύτερη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, η μείωση του επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου, η μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης για τα επόμενα δύο έτη, ενώ βελτιώνονται οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, όπως ο δείκτης ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων αναμένεται και η νέα αυτή πρόωρη αποπληρωμή να εκληφθεί ως ένα πολύ θετικό γεγονός αναφορικά με το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Όπως τονίζει ο κ. Σταϊκούρας “η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με την πολύτιμη συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία, κάνοντας κάθε φορά, με ακρίβεια και σταθερότητα, βήματα που σταδιακά οδηγούν στην κανονικότητα, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση μίας

ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, η οποία αφενός παρέχει εγκαίρως την απαραίτητη βοήθεια σε όλους όσους έχουν πληγεί, επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη, και αφετέρου οδηγεί σε συνεχή αναβάθμιση του κύρους της χώρας”.

Πηγή: tilegrafimanews.gr