ΙΟΒΕ: Ισχυρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος – Πτώση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

0
114

Σημαντική επιδείνωση, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 μηνών, εμφάνισε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 98,3 μονάδες, σε σύγκριση με 104,9 τον Σεπτέμβριο. Η πτώση αυτή συγκλίνει με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ανάλογες πτωτικές τάσεις επικρατούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, σημειώνει το ΙΟΒΕ.

Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των προσδοκιών κυρίως στις υπηρεσίες και δευτερευόντως στη βιομηχανία, αλλά και την υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Το λιανικό εμπόριο, αντίθετα, φαίνεται να ανακάμπτει, όπως και τα δημόσια έργα που στηρίζουν ακόμα τις κατασκευές.

Καθώς ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος οι σχετικές εποχικές θέσεις εργασίας τερματίζονται, με αποτέλεσμα να αναζητούνται νέες πηγές απασχόλησης. Το ενεργειακό ζήτημα φαίνεται να προκαλεί επίσης απαισιοδοξία ενόψει της χειμερινής περιόδου, καθώς αθροίζεται στο συνεχιζόμενο, όπως αποδεικνύεται, πρόβλημα του υψηλού πληθωρισμού που πλήττει πλέον σχεδόν όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Σε ό,τι αφορά τους κλάδους της οικονομίας, η «αγορά» εξακολουθεί να τροφοδοτείται από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ, στηρίζοντας αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, το ευρωπαϊκό περιβάλλον – βασικός εμπορικός εταίρος της βιομηχανίας – παραμένει ασταθές και δεν επιτρέπει ακόμη και στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να προγραμματίσουν με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας την παραγωγή τους. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αύξηση του κόστους δανεισμού, λόγω της ανόδου των επιτοκίων, που αρχίζει να καταγράφεται ως προβληματισμός, έστω και σε αρχικό ακόμη στάδιο.

Βιομηχανία: Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διατηρήθηκε αμετάβλητο, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν οριακά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε εκ νέου τον Οκτώβριο, στις 95,9 μονάδες, από 98,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 21
μηνών.

Κατασκευές: Οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν αισθητά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές βελτιώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 110,4 μονάδες (από 97,9 μον. τον Σεπτέμβριο), επίπεδο όμως χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (148,5 μονάδες).

Λιανικό Εμπόριο: Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται έντονα, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενισχύονται αισθητά. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο στις 103,5 μονάδες, από 86,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο

Υπηρεσίες: Οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα πτωτικά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης υποχώρησαν αισθητά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες υποχώρησε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 98,9 μονάδες, από 126,3 τον Σεπτέμβριο, λόγω εξασθένισης των προσδοκιών σε όλους σχεδόν τους επιμέρους κλάδους, πλην της Πληροφορικής.

Καταναλωτική Εμπιστοσύνη: Οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας κλιμακώθηκαν περαιτέρω, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση οι οποίες υποχώρησαν αισθητά. Παράλληλα επιδεινώθηκαν έντονα οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχωρεί τον Οκτώβριο καθώς διαμορφώνεται στις –57,9 (από –51,2) μονάδες τον Σεπτέμβριο, επίπεδο πολύ χειρότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (-39,8 μονάδες).

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr