Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

0
170

Περιεχόμενα

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ(ika.gr), ΕΦΚΑ!!!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα μέσω της ΚΑΠ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Αφορά την παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα και παρέχεται με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς.

Η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος εφαρμόζεται σε επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων).

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

Οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα όρια.

Αγρονομική Περιφέρεια: Αροτραίων καλλιεργειών
Ελάχιστη έκταση: 2 εκτάρια – 20 στρέμματα
Μέγιστη έκταση: 11 εκτάρια – 110 στρέμματα

Αγρονομική Περιφέρεια: Δενδρωδών καλλιεργειών
Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο – 10 στρέμματα
Μέγιστη έκταση: 4 εκτάρια – 40 στρέμματα

Αγρονομική Περιφέρεια: Βοσκοτόπων
Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο – 10 στρέμματα
Μέγιστη έκταση: 17 εκτάρια – 170 στρέμματα

Κάθε χρόνο οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε μια (εκ των τριών) αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2019, το 32,3% των συνολικών επιλέξιμων εκτάσεων της χώρας θα ενταχθούν στην παρέμβαση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 885.297.896 ευρώ. Αυτό ποσό κατανέμεται ως εξής: 174.032.724 ευρώ για κάθε έτος από το 2023 έως το 2026 και 189.167.000 ευρώ για το 2027.

Θα κατανεμηθεί το κονδύλι στις περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, με ποσοστά 45,6%, 27,5% και 26,9%, αντίστοιχα.

Ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 138 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 116 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 177 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων (13,8 ευρώ/στρέμμα σε αρόσιμες, 11,6 ευρώ/στρέμμα σε μόνιμες και 17,7 ευρώ/στρέμμα σε βοσκοτόπια).

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ – Το διπλό δώρο Χριστουγέννων

Επιταγή ακρίβειας για 2,3 εκατ. πολίτες, αλλά και επίδομα θέρμανσης για 1,3 εκατ. πολίτες πρόκειται να καταβληθούν μέσα στον Δεκέμβριο.

Εκτιμάται ότι τα επιδόματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και θα δώσουν ανάσα ρευστότητας στα ευάλωτα νοικοκυριά σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία.

Σε περίπου 750 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό για τις δύο παρεμβάσεις.

Επιταγή ακρίβειας

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει για το επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά. Όσοι μάλιστα το είχαν λάβει πέρυσι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους περίπου στις 10 Δεκεμβρίου. Οι νέοι δικαιούχοι θα πληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Επιπλέον, 2,3 εκατ. πολίτες θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι:

-1 εκατ. συνταξιούχοι, έναντι 634.000 τον Απρίλιο, με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο.

-35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

-172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ.

Επίσης το επίδομα θα δοθεί σε:

-225.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διπλή δόση τον Δεκέμβριο και

-800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα δουν μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση.

Το συνολικό κόστος για τα παραπάνω ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η ΚΥΑ με την οποία θα προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, μαζί με την επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο στην αντλία, μέτρο που σε πρώτη φάση θα ισχύσει μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείεται, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν να παραταθεί.

Δικαιούχοι του επιδόματος εφέτος είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά -ενώ πέρυσι ήταν κάτι λιγότερο από 900 χιλιάδες- καθώς έχουν διευρυνθεί τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα αυξηθεί και η βάση για το περιουσιακό κριτήριο, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών.

Το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό είναι τα 800 ευρώ από 750 ευρώ πέρυσι, και το κατώτερο τα 100 ευρώ, όσο ήταν και πέρυσι.

Τα κριτήρια που θα ισχύσουν για φέτος θα είναι:

-Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο.

-Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

-Τα περιουσιακά κριτήρια, αυξάνεται πιθανότητα στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τον άγαμο, ενώ θα παραμείνει στις 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

Στην περίπτωση όμως που κάποιος θελήσει να λάβει το διπλάσιο ποσό, τότε το κριτήριο είναι 14.000 ευρώ για τον άγαμο και 20.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Η πρώτη δόση, που θα αφορά του παλαιούς δικαιούχους, θα χορηγηθεί, περίπου στις 10 Δεκεμβρίου και αφού έχει προηγηθεί η υποβολή της σχετικής αίτησης στο myθέρμανση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η πληρωμή των νέων δικαιούχων που θα υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Δεκεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει στο τέλος του ίδιου μήνα.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ’ αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ – Πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις 25 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ(ika.gr), θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).

Το ΙΚΑ(ika.gr),θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Τρίτη 29 Νοεμβρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

ΟΑΕΕ(oaee.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

ΟΓΑ(oga.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου την την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

-Το ΝΑΤ(nat.gr) και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Ιστορική εξέλιξη! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ!!! Επιπλέον ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ- ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

myergani.gov.gr:ψηφιακή ΚΑΡΤΑ – Εκτός τα σούπερ μάρκετ θα εφαρμοστεί και στα ….! ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022

Πανηγύρι… για τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! 2πλασιο πριμ για ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2022-2023 ΕΦΚΑ

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ …..ΦΩΣ ! Προλάβετε !! 61 ημέρες απέμειναν για αιτήσεις στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΜΕΑ- ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr