Και όμως ! Έγιναν και αυτά!! Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν 1000ακα ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ – Σοκ στους ΑΓΡΟΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟ

0
216

Και όμως ! Έγιναν και αυτά!! Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν 1000ακα ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ - Σοκ στους ΑΓΡΟΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟ

Τα παραπάνω αφορούν µόνο εκείνους που δηλώνουν στρέµµατα σε παραπάνω από µία αγρονοµικές περιφέρειες. Για τους υπόλοιπους ισχύουν τα όρια:

-Αροτραίων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

-Μονίµων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

-Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

Τα πράγµατα λοιπόν είναι πιο σύνθετα για τους υπόλοιπους µε τις αρχές να προσδιορίζουν  τα όρια µε βάση τα «ισοδύναµά στρέµµατα». Οι παραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασιάζουν τα στρέµµατά τους µε έναν συντελεστή που ισούται µε:

-Αροτραίες καλλιέργειες: 1,55

-Μόνιµες καλλιέργειες: 4,25

-Βοσκοτόπια: 1,00

Αν το τελικό άθροισµα είναι άνω των 171 ισοδύναµων στρεµµάτων τότε ο παραγωγός δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική.

Τα φετινά δωράκια ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ για το ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2022-2023 – Εάν έχετε εισόδημα από 5.000 έως 25.000! ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

Ακολουθούν παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1: Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα µε τους παραπάνω συντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση ύψους 1.238 ευρώ διότι τα ισοδύναµα στρέµµατά της είναι λιγότερα από 171.

Παράδειγµα 2: Αγρότης µε 90 στρµ. αροτραίες και 8 στρέµµατα δέντρα. ∆εν θα λάβει αναδιανεµητική, καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι ίσα µε 173,5 (βλ. παράδειγµα 1 για υπολογισµό).

Παράδειγµα 3: Κτηνοτρόφος µε 160 στρέµµατα βοσκότοπο και έναν µικρό ελαιώνα 3 στρεµµάτων χάνει τα 2.720 ευρώ της αναδιανεµητικής που θα λάµβανε λόγω αυτών των 3 στρεµµάτων ελαιώνα καθώς έχει 172,75 ισοδύναµα στρέµµατα.

Παράδειγµα 4: Παραγωγός διαθέτει 50 στρέµµατα ζωοτροφές και 60 στρέµµατα βοσκότοπου. Θα λάβει αναδιανεµητική 1.752 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 137,5.

Παράδειγµα 5: Παραγωγός διαθέτει 15 στρέµµατα ακτινίδια και 50 στρέµµατα καλαµπόκι. Θα λάβει αναδιανεµητική 864 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 141,5.

Τα ποσά της αναδιανεµητικής

Τα ποσά προσδιορίζονται σε 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ- Τι άλλαξε στην απόφαση για την ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ BLACK FRIFAY -ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΦΚΑ

Και όμως ! Έγιναν και αυτά!! Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν 1000ακα ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ – Σοκ στους ΑΓΡΟΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟ – Ημερομηνίες πληρωμής!

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις 25 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ(ika.gr), θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).

  • Το ΙΚΑ(ika.gr),θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Τρίτη 29 Νοεμβρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).
  • Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:
  • -Ο ΟΑΕΕ(oaee.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.
  • -Ο ΟΓΑ(oga.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.
  • -Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου την την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.
  • -Το ΝΑΤ(nat.gr) και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Με το BLACK FRIDAY η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21 - Πέμπτη δόση 2022 ΟΠΕΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ, ΑΜΕΑ

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΕΚΤΑΚΤΟ: Στα 5,20 ευρώ/κιλό το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ BLACK FRIDAY ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ

Πηγή: tilegrafimanews.gr