Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ

0
101

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν σε:

– Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού έργου.

– Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορέων.

– Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου.

– Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning – data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα.

– Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός.

Σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ίριδα Αντωνοπούλου τονίζει:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη διασύνδεση του Οργανισμού με τα πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ. Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες του ΟΑΣΑ, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr