myergani.gov.gr:ψηφιακή ΚΑΡΤΑ – Εκτός τα σούπερ μάρκετ θα εφαρμοστεί και στα ….! ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022

0
165

myergani.gov.gr:ψηφιακή ΚΑΡΤΑ – Εκτός τα σουπερ μάρκετ θα εφαρμοστεί και στα ….! ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022 – Τι ισχύει!

NEWS: Επέκταση σε άλλους έξι κλάδους θα πραγματοποιηθεί για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η διαδικασία της απογραφής για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Ο στόχος είναι αμέσως μετά, σταδιακά να ενταχθούν σε αυτό το νέο μοντέλο προσδιορισμού του ωραρίου εργασίας οι κλάδοι των ασφαλιστικών εταιριών, των security, των ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, η εστίαση και ο τουρισμός. Την ίδια στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσουν έλεγχοι στους δύο πρώτους κλάδους που εντάχθηκαν στο νέο μοντέλο απασχόλησης, δηλαδή στις Τράπεζες και στα Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Σε ό,τι αφορά την απογραφική διαδικασία που ξεκίνησε χθες, ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα), με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του προσωπικού μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Με τη διαδικασία αυτή αντικαθίσταται η δήλωση του ωραρίου εργασίας στο Εργάνη που γίνεται σήμερα με μορφή κειμένου ή επισυναπτόμενων αρχείων, από τη νέα ψηφιακή διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας, στο Π.Σ. Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου (Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας). Το ωράριο απασχόλησης θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr).
Τα πλεονεκτήματα που έχει η ψηφιακή κάρτα εργασίας από την εφαρμογή της και μετά, για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις αλλά και το Δημόσιο είναι τα εξής:
• Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας και την εξασφάλιση σημαντικού αποδεικτικού στοιχείου για την διεκδίκηση οφειλομένων.
• Προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της «μαύρης» και υποδηλωμένης εργασίας.
• Διευκολύνεται ο έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας και διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες.
• Προστατεύονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

myergani.gov.gr:ψηφιακή ΚΑΡΤΑ – Εκτός τα σούπερ μάρκετ θα εφαρμοστεί και στα ….! ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022 – Τελευταία νέα!

Μετά την πετυχηµένη πίστωση της βασικής ενίσχυσης στις 21 Οκτωβρίου, το βάρος όλο τώρα έχει πέσει στην αντίστοιχη πληρωµή Βιολογικών, Νιτρικών και λοιπών προγραµµάτων, µε στόχο ει δυνατόν να γίνει πριν την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου, που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία βάσει του κοινοτικού κανονισµού.

Επ’ αυτού καταρχήν και µέχρι τις 15 Νοεµβρίου καλούνται οι ενταγµένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» πως οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος εφαρµογής 2022. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πληρωµής προκαταβολής του Μέτρου 11 του Π.Α.Α 2014-2020 θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Να σηµειωθεί ότι η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβατα, δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµερώνεται αυτόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω µεταξύ από την Τρίτη 1η Νοεµβρίου ανοίγει το σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µπορέσουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις οι αγρότες εκείνοι που θα ειδοποιηθούν µέσω email για τα αγροτεµάχια που ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα οποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Υπενθυµίζεται ότι στην πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης συµπεριλήφθηκαν τα αγροτεµάχια τα οποία κατά τον έλεγχο µέσω monitoring, προσδιορίστηκαν ως «πράσινα», δηλαδή επιλέξιµα ως προς την δηλωθείσα καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθηκε η δηλούµενη καλλιέργεια. Αρµοδίως διευκρινίζεται ότι δεν µπορούν να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις στα αγροτεµάχια τα οποία έχουν περιληφθεί στην πληρωµή της πρόσφατης προκαταβολής του τσεκ 2022.

myergani.gov.gr:ψηφιακή ΚΑΡΤΑ - Εκτός τα σούπερ μάρκετ θα εφαρμοστεί και στα ….! ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022

Ωστόσο, όσον αφορά ειδικότερα τα βοοειδή πλέον θα είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση µόνο τα ζώα άνω των 2 ετών και όχι των 6 µηνών και άνω όπως ίσχυε στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Νέα προσθήκη στα επιλέξιµα ζώα είναι στα πρόβατα το Ορεινό Λήµνου και στα Ιπποειδή τα Ροδόπης.

ΟΠΕΚΕΠΕ -Συγκεκριµένα, το νέο πρόγραµµα θα αφορά:

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των δύο (2) ετών από τις φυλές: Τήνου, Κέας, Κατερίνης, Συκιάς, Ελληνικός Βούβαλος, Ελληνική Βραχυκερατική.
Θηλυκά πρόβατα ηλικίας άνω του 1 έτους από τις φυλές: Καταφυγίου, Ρουµλουκίου, Ορεινό Ηπείρου, Ικαρίας, Λευκίµης, Κατσικά, Άργους, Ζακύνθου, Φλώρινας-Πελαγονίας, Σαρακατσάνικο, Γλώσσας Σκοπέλου, Κύµης, Αγρινίου, ∆ράµας, Θράκης, Καλαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών, Ορεινό Λήµνου.

  • Θηλυκές αίγες άνω του 1 έτους της φυλής Σκοπέλου.
  • Χοιροµητέρες της Ελληνικής Φυλής.
  • Ιπποειδή άνω των 6 µηνών από τις φυλές: Ηλείας, Πηνείας, Θεσσαλίας, Σκύρου, Πίνδου, Μεσσαρά, Ροδόπης.
  • Όσον αφορά τώρα τις ενισχύσεις τα ποσά στήριξης, είναι τα παρακάτω:
  • Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ετών: 394 ευρώ ανά κεφάλι.
  • Θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους: 449 ευρώ ανά ΜΖΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε 44,9 ευρώ ανά κεφάλι αιγοπροβάτου. Σηµειώνεται εδώ πως ένα ενήλικο πρόβατο αντιστοιχεί πλεόν σε 0,10 ΜΖΚ και όχι 0,15 ΜΖΚ όπως στις περασµένες προκηρύξεις.
  • Χοιροµητέρες: 616 ευρώ ανά ΜΖΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε 308 ευρώ ανά κεφάλι ζώου.
  • Ιπποειδή: 629 ευρώ ανά κεφάλι

Σε ποιους έρχονται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ την Δευτέρα 31/10 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΕΚΑ Α21 επίδομα παιδιού – τέκνων δόση 2022, ΚΕΑ

Επιδότηση έκπληξη έως 45 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα – ΟΠΕΚΕΠΕ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σημαντική ΕΙΔΗΣΗ για τους ΑΓΡΟΤΕΣ: 15 και 25 Νοεμβρίου οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΟΠΕΚΕΠΕ – ΟΠΕΚΑ Α21, ΚΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr