Νέα αναστάτωση στους συνταξιούχους ένστολους! Πληρωμή ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ

0
322
νέα-αναστάτωση-στους-συνταξιούχους-έ

Νέα αναστάτωση στους συνταξιούχους ένστολους! Πληρωμή ΙΚΑ(ika.gr), ΟΓΑ(oga.gr),  ΟΠΕΚΑ,  ΝΑΤ(nat.gr) – ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)

Ειδήσεις:  Αυξήσεις ορίων ηλικίας κατά 1 και 2 έτη, θέσπιση της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας ως βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο και βαθμολογικές προαγωγές με κρίσεις που θα γίνονται κάθε έτος και όχι ανά τρία χρόνια επέρχονται για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Σύμφωνα με το Κώστα Κατίκα και τον eleftherostypos.gr, με σχετικές διατάξεις του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που περιελήφθησαν σε «πολυνομοσχέδιο» του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών υποστράτηγου έως συνταγματάρχη και αντιστοίχων, ενώ τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την αποστρατεία με ηλικιακό όριο η συμπλήρωση και της 35ετούς υπηρεσίας.

Στις κρίσεις δε εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ θα διενεργούνται κάθε χρόνο, γεγονός που θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μιας και με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γίνονταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν αποστρατεύονταν.

Τα επιπλέον έτη παραμονής αυξάνουν και τις συντάξεις των στρατιωτικών, αφενός γιατί θα αποστρατεύονται με υψηλότερες αποδοχές και αφετέρου διότι οι υψηλές αποδοχές του βαθμού αποστρατείας θα υπολογιστούν με τους βελτιωμένους συντελεστές του νόμου 4670/2020 και θα οδηγήσουν σε αναλόγως υψηλότερες ανταποδοτικές συντάξεις.

Ποιους αφορά

Το άρθρο 53 του νομοσχεδίου αυξάνει τα όρια ηλικίας αποστρατείας των εν ενεργεία στρατιωτικών στις Ε.Δ. για τους παρακάτω βαθμούς:

* Συνταγματαρχών, πλοιάρχων, σμηνάρχων.

* Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, αρχιπλοίαρχων, ταξίαρχων Πολεμικής Αεροπορίας.

* Υποστρατήγων, υποναυάρχων, υποπτεράρχων.

* Αξιωματικών υγειονομικού, ιατρών, κτηνιάτρων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών στους βαθμούς του υποστράτηγου, ταξίαρχου, συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

* Αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος για τους βαθμούς του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη .

Πώς διαμορφώνονται

Με τις αλλαγές που επέρχονται, τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ. του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 διαμορφώνονται ως εξής:

* Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος (αμετάβλητο).

* Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος (αμετάβλητο).

* Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος (αμετάβλητο).

* Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος (αμετάβλητο).

* Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος (αμετάβλητο).

*  Συνταγματάρχες, πλοίαρχοι, σμήναρχοι, 60ό έτος (αντί του 58ου έτους).

* Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, αρχιπλοίαρχοι, ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας, 61ο έτος (αντί του 59ου έτους).

* Υποστράτηγοι, υποναύαρχοι, υποπτέραρχοι, 61ο έτος (αντί του 60ού έτους).

* Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι, 62ο έτος (αμετάβλητο).

* Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι, 65ο έτος (αμετάβλητο).

Υγειονομικοί

Για τους αξιωματικούς υγειονομικού, ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές στους βαθμούς του υποστράτηγου, ταξίαρχου, συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 3 έτη για τους αξιωματικούς βαθμών ταξίαρχου και συνταγματάρχη και κατά 4 έτη για τους αξιωματικούς βαθμού υποστράτηγου.

Επίσης, για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 5 έτη για τους βαθμούς του αντισυνταγματάρχη έως ανθυπολοχαγού και κατά τρία 3 έτη για τους βαθμούς του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη.

Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Με διάταξη-προσθήκη (παράγραφος 8Α) στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996, προβλέπεται ότι δεν θα αποστρατεύονται αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ δεν θα υπάγονται σε καθεστώς Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ). Αυτό σημαίνει ότι ένας ταξίαρχος που συμπληρώνει το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών και θέλει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να έχει και 35ετία για να αποστρατευθεί. Η 35ετία εξυπηρετεί τους νεότερους, αλλά μπορεί να παγιδεύει τους παλιότερους σε επιπλέον χρόνο παραμονής. Ωστόσο, το αντάλλαγμα είναι η καλύτερη σύνταξη όσο περισσότερα είναι τα χρόνια υπηρεσίας.

Καθιερώνονται ετήσιες κρίσεις

Αλλαγές προβλέπονται και στις κρίσεις (άρθρο 57 του νομοσχεδίου) που θα γίνονται πλέον κάθε χρόνο και όχι ανά τρία χρόνια. Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010 για κρίσεις στις Ε.Δ., προβλέπεται ότι οι συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων έχουν, μεταξύ άλλων, ως δυνατή κρίση αυτή του «διατηρητέου» στην ενεργό υπηρεσία. Περαιτέρω τροποποιούνται οι προϋποθέσεις της κρίσης «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», ώστε να αποτελεί δυνατή κρίση και για τους συνταγματάρχες, ακόμα και όταν δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων αποφασίσουν ότι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα (στην περίπτωση αυτή, τίθενται Εκτός Οργανικής Θέσης μέχρι τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας 35 ετών).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί, που στη συντριπτική τους πλειονότητα καλύπτουν θέσεις υψηλής ευθύνης, κρινόμενοι κατ’ έτος, θα παραμένουν στις Ενοπλες Δυνάμεις μόνο εφόσον παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, γεγονός που αναμένεται ότι θα αυξήσει την υπηρεσιακή τους απόδοση.

Νέες προϋποθέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αξιωματικοί κρίνονται «αποστρατευτέοι», με την απάλειψη του όρου της συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας. Με την προτεινόμενη διάταξη, αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού και ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους λόγω ουσιώδους έλλειψης προσόντων, μπορούν να κριθούν αποστρατευτέοι οποτεδήποτε.

Τέλος, προβλέπεται ρητά ότι ως δυσμενείς θεωρούνται μόνο οι κρίσεις «μη διατηρητέος», «διατηρητέος στον αυτό βαθμό», «αποστρατευτέος» και «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» πριν τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ούτως ώστε όσοι δεν δύνανται να προαχθούν να αποστρατεύονται χωρίς βάσιμο έρεισμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

Νέα αναστάτωση στους συνταξιούχους ένστολους! Πληρωμή ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ – Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις

Tη Δευτέρα 28 Μαρτίου θα ξεκινήσει σύμφωνα με πληροφορίες, η καταβολή των συντάξεων του Απριλίου 2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε το Μάιο του 2019

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση το Νόμο 4611/2019, αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής:

Το  ΙΚΑ(ika.grθα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2022
– 
Την Δευτέρα 28 Μαρτίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
– Την Τρίτη 29 Μαρτίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Μαρτίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ(oaee.grθα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ο ΟΓΑ(oga.grθα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το  ΝΑΤ(nat.grκαι ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Νέα αναστάτωση στους συνταξιούχους ένστολους! Πληρωμή ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ – Πληρωμή αγροτών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε πληρωμές 38,2 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 04/02– 02/03 πληρώθηκαν 2.747 άτομα για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού ΕΔΩ

ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΕΑ: Πληρωμές σήμερα 20/8/2021 – ΟΑΕΔ νέο πρόγραμμα

Νέες περικοπές στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΕΑ πληρωμή

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr