Ο ρόλος του Ελληνορώσικου Επημελητηρίου σήμερα

0
129

ΡΩΣΙΑ: Η Ρωσοουκρανική κρίση είχε ως αποτέλεσμα οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της χώρας μας με τη Ρωσία να συρρικνωθούν δραστικά, ενώ δεν φαίνεται στο άμεσο μέλλον να υπάρχουν κάποιες προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη του τις εξελίξεις το Ελληνορώσικο Επιμελητήριο μας, περισσότερο από ποτέ, κατανοώντας τον πολύτιμό του ρόλο και τη σημαντική του ευθύνη, θέτει ως κυριότερό του σκοπό και αποστολή την αρωγή και υποστήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αντίστροφα.

Τα έμπειρα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών του Επιμελητηρίου μας είναι έτοιμα, στα πλαίσια του δυνατού, να βοηθήσουν και να προσφέρουν λύσεις στα όποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω των κυρώσεων των αντιμέτρων και των άλλων δυσεπίλυτων ζητημάτων που ανέκυψαν για τους επιχειρηματίες της Ελλάδας σε σχέση με τις δράσεις τους στην περιοχή και αντίστροφα.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr