ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 625 εκατ. με απόδοση 1,05% από 6μηνα έντοκα

0
88

Στο 1,05% διαμορφώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, από την οποία ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 625 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, στις 27 Ιουλίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 0,80%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,098 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές (έναντι υπερκάλυψης 1,65 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr