ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος εξαρχής για τα Δικαιώματα – Κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους!

0
145
οπεκεπε-έλεγχος-εξαρχής-για-τα-δικαιώ

ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr): Έλεγχος εξαρχής για τα Δικαιώματα – Κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους!

Ειδήσεις: Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των παραγωγών, θα αναλάβει τριμελής επιτροπή, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές ει δυνατόν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Συγκεκριμένα, στη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση της ανωτέρας βίας των αιτήσεων μεταβιβάσεων 2021, αποτελούμενη από τους κάτωθι προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση Μελά:

1. Μαρία Μόνικα Πιστόλη, Δικηγόρος με έμμισθη εντολή της Νομικής Υπηρεσίας.

2. Μαρίνα Πετράτου, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης της Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς.

3. Γεώργιος Μανδραπήλιας, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης της Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς. Έργο της τριμελούς Επιτροπής είναι η εξέταση των αποδεικτικών εγγράφων με λόγους ανωτέρας βίας των απορριπτόμενων αιτήσεων μεταβιβάσεων 2021 με μεταβιβαζόμενα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2020, σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς.

Υπενθυμίζεται πως την 1η Νοεμβρίου 2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε διευκρινήσεις με ανακοίνωσή του, σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Στην ανακοίνωσή του τόνιζε τα ακόλουθα: «Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της τροποποίησης της υπ’ αρ. 1930/81861/22.7.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (ΦΕΚ 4941/Β’/26.10.21) ισχύουν τα κάτωθι από το οικονομικό έτος 2021:

Το εθνικό απόθεμα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητών συνθηκών για την απόκτηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, καθώς και καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών ορίζεται ότι:

Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ανακαλείται και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος για τι κάτωθι περιπτώσεις:

α) Για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία μεταβιβάζονται σε αιτήσεις μεταβίβασης έτους 2021. Οι ανωτέρω αιτήσεις απορρίπτονται, καθώς η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Εξαιρείται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ή λόγω μόνιμης ανικανότητας του δικαιούχου η οποία προέκυψε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

β) Για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν το επόμενο έτος ενίσχυσης ήτοι το 2021, είτε με την μη υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, είτε με τη μη ενεργοποίησή τους εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου ή λόγω μόνιμης ανικανότητας του δικαιούχου η οποία προέκυψε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα).
Τα ανωτέρω είναι κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της πάγιας νομολογίας του Δ.Ε.Ε περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης».

Δείτε την σχετική απόφαση πατώντας εδώ

agrotypos.gr/Μπίκας Αλέξανδρος

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr