Πανηγύρι… για τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! 2πλασιο πριμ για ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2022-2023 ΕΦΚΑ

0
174

Σηµειώνεται εδώ πως η ένταξη στην 3ετία θα γίνεται µέσω του ΠΑΑ, αλλά η διατήρηση των βιολογικών πρακτιών µεταφέρεται στις πράσινες πρακτικές (eco-schemes) του α’ Πυλώνα. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά: Στη µετατροπή το πρόγραµµα θα είναι ανταγωνιστικό που σηµαίνει πως όπως και τώρα θα υπάρχουν επιλαχόντες και ανάλογα το µπάτζετ θα ορίζονται οι δικαιούχοι. Για τη διατήρηση δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες (δηλαδή ούτε και πίνακας µοριοδότησης) και όσοι τηρούν τις σχετικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και το αντίστοιχο πριµ. Βέβαια ο προϋπολογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει µείωση της στρεµµατικής επιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρόγραµµα. Και για τις δύο δράσεις των Βιολογικών προβλέπεται προϋπολογισµός για την περίοδο 2023-2027 κοντά στο 1,5 δις ευρώ (300 εκατ. ευρώ για µετατροπή και 1,2 δις ευρώ για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών).

Πανηγύρι… για τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! 2πλασιο πριμ για ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2022-2023 ΕΦΚΑ

Η περίπτωση της Βιολογικής Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

  • Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσοκόµος θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.
  • Για 111 – 200 κυψέλες θα λαµβάνει 5.115 ευρώ.
  • Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµβάνει 8.580 ευρώ.
  • Για 301 κυψέλες και άνω η ετήσια ενίσχυση διαµορφώνεται στα 10.230 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µελισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. Επιλέξιµοι για ενίσχυση είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες στο σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του συνόλου των δεσµεύσεων, που σχετίζονται µε την προέλευση των ζώων, τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύρης προκειµένου οι µέλισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών µελισσών δύναται να πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή του πληθυσµού λόγω κλιµατικών συνθηκών. Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτροφή του πληθυσµού µελισσών πραγµατοποιείται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την καλή µεταχείριση των ζώων, πρακτικές στέγασης και κτηνοτροφικές πρακτικές (περιοχήεγκατάστασης των κυψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίωσης από τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης

Στη ∆ράση για τη βιολογική γεωργία των πράσινων πρακτικών (άµεσες ενισχύσεις) δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα ζώα, οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου. Τα ετήσια ποσά στήριξης αφορούν πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/Ha.

Πανηγύρι… για τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! 2πλασιο πριμ για ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2022-2023 ΕΦΚΑ- Στη βουλή το θέμα!

Στη Βουλή έφτασε ο κίνδυνος να είναι μειωμένες οι αυξήσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει η Κυβέρνηση στις κύριες συντάξεις, για τους νέους συνταξιούχους, που θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2023 και μετά.

Αυξήσεις, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά από 12 χρόνια με βάση τις προβλέψεις των ν.4475/2017 και ν.4670/2020 από 1/1/2023, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία, θα αγγίξουν το 7% και αφορούν περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σχετική ερώτηση υποβλήθηκε στην Βουλή, με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, από 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται από την αρμόδια τομεάρχη Εργασίας, «εξακολουθούν να υφίστανται ασάφειες και πλήθος ερωτημάτων, αφού το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου προβλέπει αύξηση στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι αύξηση των επιμέρους τμημάτων της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική), αποδίδοντας αύξηση μόνο σε όσους έχουν καταστεί συνταξιούχοι, το 2022 και όχι και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι, από 1/1/2023».

Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται το παράδοξο «δύο υποψήφιοι συνταξιούχοι με ίδια χρόνια ασφάλισης, ηλικία και αποδοχές, να λαμβάνουν διαφορετικά ποσά σύνταξης, ανάλογα με το αν κατέθεσαν αίτημα συνταξιοδότησης στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023.»

Πανηγύρι… για τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! 2πλασιο πριμ για ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2022-2023 ΕΦΚΑ

Στην ερώτηση τονίζεται ότι με ενημερωτικό σημείωμα στις 24/10/2022, το Υπουργείο Εργασίας προσπάθησε να αποσαφηνίσει την υπόθεση. «Παρόλα αυτά, αντί να ξεδιαλύνει τα αγωνιώδη ερωτήματα χιλιάδων συνταξιούχων, προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση και προβληματισμό. Ειδικότερα, αδιευκρίνιστες παραμένουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο και το μέγεθος της αύξησης της ανταποδοτικής σύνταξης ως απόρροια της  προαναγγελθείσας αύξησης της εθνικής σύνταξης από τα 384€ στα 411€. Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος η αύξηση που θα δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά το νέο έτος να μην είναι ίση με αυτή που θα λάβουν οι νυν συνταξιούχοι, αλλά πολύ μικρότερη», αναφέρεται στην σχετική ερώτηση.

Έτσι, ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιων ετών οι συντάξιμες αποδοχές θα αυξηθούν, αφού, «αν η φημολογούμενη αύξηση του 7% εφαρμοστεί στο σύνολο των ετών από το 2002 μέχρι σήμερα, τότε η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη, ενώ αν εφαρμοστεί μόνο στις συντάξιμες αποδοχές του 2022 θα είναι σαφώς μικρότερη και επομένως η φημολογούμενη αύξηση 7% θα είναι εν τέλει μόλις 2,8% για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2023.»

Σε ποιους έρχονται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ την Δευτέρα 31/10 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΕΚΑ Α21 επίδομα παιδιού – τέκνων δόση 2022, ΚΕΑ

Σημαντική ΕΙΔΗΣΗ για τους ΑΓΡΟΤΕΣ: 15 και 25 Νοεμβρίου οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΟΠΕΚΕΠΕ – ΟΠΕΚΑ Α21, ΚΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟ : Μέχρι 1000 στρέμματα ανά ΑΦΜ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ με 70% ΟΠΕΚΕΠΕ – Εβδομάδα ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ

Πηγή: tilegrafimanews.gr