Πρόστιμα ύψους 42.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

0
269
πρόστιμα-ύψους-42-500-ευρώ-επέβαλε-η-επιτρο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 42.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 22.500 ευρώ σε δύο φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο, λόγω εκπρόθεσμης ή/και μη γνωστοποίησης μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Χαράλαμπο Κατσαμά, πρόστιμο 9.000 ευρώ στην εταιρεία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» και πρόστιμο 3.500 ευρώ στην κα Κακούρη Ραφαηλία.

-Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην εταιρεία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» , λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία κατά την περίοδο εκείνη τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 120.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

-Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για τη λειτουργία της και ως Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.).

Κ.Χ.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr