Ψηφιακός Απολογισμός ΟΚΑΝΑ για το 2020

0
150
ψηφιακός-απολογισμός-οκανα-για-το-2020

ΟΚΑΝΑ: Τις σημαντικότερες δράσεις και υπηρεσίες του ανά πυλώνα λειτουργίας, αλλά και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας…

από την πανδημία και τα μεταδιδόμενα νοσήματα, παρουσιάζονται στον Ψηφιακό Απολογισμό του ΟΚΑΝΑ για το 2020, όπως επίσης και οι ενέργειες για τη διοικητική και οικονομική αναβάθμιση του Οργανισμού και τις πρωτοβουλίες που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το 2020, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) «κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και τον αντίκτυπό τους στην ευάλωτη ομάδα των ωφελούμενών του. Ο ΟΚΑΝΑ, προσαρμόστηκε και ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες που αναδύθηκαν, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία του και αναβαθμίζοντας τις δράσεις και τις υπηρεσίες του». Και προστίθεται: «Η συγκεκριμένη χρονιά αποτελεί ένα έτος σταθμό για τον ΟΚΑΝΑ, καθώς έκλεισε 25 χρόνια ύπαρξης και δυναμικής παρουσίας στο χώρο των εξαρτήσεων ως ο μεγαλύτερος δημόσιος φορέας αντιμετώπισής τους στην Ελλάδα. Ο ΟΚΑΝΑ, με τον νέο νόμο 4737/20, ανέλαβε πλέον την αντιμετώπιση όλων των εν γένει εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στη χώρα. Με νέες και καινοτόμες δράσεις ο Οργανισμός βάζει τα θεμέλια για την περαιτέρω εξέλιξη του».

Αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία του απολογισμού μεταξύ άλλων είναι:

1) Πρόληψη

· Ενσωμάτωση των 33 Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας Πρόληψης και του European Prevention Curriculum στα Κέντρα Πρόληψης

· Επαναλειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης των Κέντρων Πρόληψης

2) Μείωση της Βλάβης

· Εντατικοποίηση δράσεων streetwork, παρά την πανδημία, με τη διανομή για 1η φορά από τη λειτουργία του Οργανισμού, 175.986 συριγγών, 34.135 προφυλακτικών, για την ασφαλή χρήση και τον περιορισμό της HIV/HCV, και 20.921 γευμάτων

· Πραγματοποιήθηκαν 40.658 επαφές με ουσιοεξαρτημένους, 1.558 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 1.361 παραπομπές και διασυνδέσεις με προγράμματα θεραπείας, από την ομάδα άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ

3) Θεραπεία

· Τα προγράμματα θεραπείας με υποκατάσταση εξυπηρέτησαν 7910 ωφελούμενους κατά μέσο όρο μηνιαίως σε όλη την επικράτεια

· Αυξήθηκε η απορρόφηση των αιτήσεων για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη

4) Κοινωνική Επανένταξη

· Τα προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρέτησαν 92 ωφελούμενους

· Πραγματοποιήθηκαν 1.778 ατομικές και 173 ομαδικές συνεδρίες κατά το 2020

5) Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας – Πανδημία Covid19

· Για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας ακολουθήθηκε η χορήγηση take-home αγωγής στα προγράμματα θεραπείας σύμφωνα με το θεραπευτικό πλαίσιο

· Χρησιμοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες για την εξασφάλιση της συνέχειας στη θεραπεία, περιορίζοντας τις δια ζώσης επαφές

· Δημιουργήθηκαν δύο Ξενώνες Φιλοξενίας Άστεγων Χρηστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

6) Οικονομική Λειτουργία

· Ορθολογικοποίηση δαπανών και επίλυση εκκρεμών διαγωνισμών

· Εξοικονόμηση πόρων από την προμήθεια γενόσημου φαρμάκου

· Για 1η φορά έλεγχος επί των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και των Κέντρων Πρόληψης

7) Διοικητικές Δράσεις

· Εφαρμόστηκε ο Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

8) Προγράμματα ΕΣΠΑ

· Ωρίμανση 15 έργων μέσω ΕΣΠΑ για την έναρξη υλοποίησής τους με Π/Υ 16 εκ. ευρώ

· Δημιουργία 20 νέων δομών και πρόσληψη 303 εργαζομένων.

9) Ανθρώπινο Δυναμικό

· Απασχολήθηκαν 833 άτομα σε όλη την επικράτεια

· Για 1η φορά συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr