ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ – ΙΔΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ!! ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΕΚΕΠΕ!!

0
13

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Διπλή 5ετία για αύξηση σύνταξης με χαμηλό κόστος εξαγοράς, ή και με πλήρη απαλλαγή από την πληρωμή επιπλέον εισφορών για όσους κατετάγησαν και μετά το 1990 ενώ πριν είχαν υπηρεσία σε άλλο φορέα του Δημοσίου, μπορούν να αναγνωρίσουν με νέους και ευνοϊκότερους όρους τα στελέχη και το προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Συνοροφύλακες).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Η νέα και τελική εγκύκλιος που έβγαλε χθες ο ΕΦΚΑ για τη μάχιμη 5ετία των ενστόλων που επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες με το άρθρο 23 του νόμου 4997/2022, δίνει απαντήσεις για όλα και κυρίως αποσαφηνίζεται αυτό που είχε προκαλέσει σύγχυση στην προηγούμενη εγκύκλιο (της 14ης Αυγούστου 2023) ότι δηλαδή η έξτρα 5ετία των ενστόλων δεν δίνει επιπλέον μισθό και παραπάνω βαθμό αλλά μετρά μόνον για την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, δηλαδή αυξάνει το ποσό σύνταξης. Ο επιπλέον χρόνος της 5ετίας αναγνωρίζεται με καταβολή από τους ενδιαφερόμενους της αντίστοιχης εισφοράς.

Ευνοϊκή ερμηνεία

Ειδικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις, σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος, στη νέα εγκύκλιο υπάρχει και ευνοϊκή ερμηνεία για την απαλλαγή από το κόστος των εισφορών όχι μόνον όσων είχαν καταταγεί ως 30/9/1990, αλλά και για όσους κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή, αρκεί να είχαν ασφαλιστεί σε φορέα Δημοσίου πριν μπουν στο στρατό. Κατά κανόνα, οι στρατιωτικοί που ξεκίνησαν σταδιοδρομία μετά τις 30/9/1990 για να κατοχυρώσουν την έξτρα 5ετία θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορά. Ομως με την ερμηνεία της εγκυκλίου παίρνουν απαλλαγή εφόσον πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί είχαν έως 30/9/1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007. Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ενοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30.09.1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Διεύρυνση

Με το νέο νόμο διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, και παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος, που επιθυμεί να αυξήσει τη συντάξιμη υπηρεσία του. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, υποχρέωση του στελέχους που επιθυμεί το διπλασιασμό των υπηρεσιών του είναι μόνο η υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης στο διπλάσιο ως 5 ετών από την υπηρεσία του σε οποιονδήποτε τομέα και μονάδα. Προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός στο διπλάσιο είναι να έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης. Με το προηγούμενο καθεστώς υπέβαλε και δήλωση περί μη καταβολής διπλών εισφορών που τώρα καταργείται.

Διαδικασία

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τα στελέχη που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, με την ακόλουθη διαδικασία:

1 Αναγνώριση όσων είναι στην ενέργεια. Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα, το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο, και κατόπιν η αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Στη συνέχεια, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά μήνα, και η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

2 Αναγνώριση κατά τα χρόνο συνταξιοδότησης. Οσοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- το χρόνο υπηρεσίας τους, κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους, η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν. Η διαφορά με τους εν ενεργεία είναι ότι οι προς συνταξιοδότηση ένστολοι δεν θα υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους αλλά στον ΕΦΚΑ τομέας ΓΛΚ μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Χωρίς έκπτωση η εφάπαξ πληρωμή

Δεύτερη αίτηση για τον υπολειπόμενο χρόνο

Στην περίπτωση στελεχών, που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, αλλά ο χρόνος δεν έχει τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα πέντε έτη.

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης ισχύει μεν αλλά όπως αναφέρει η εγκύκλιος δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση, δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η έξτρα 5ετία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, που είναι τα 7 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ένας στρατιωτικός ή αξιωματικός της ΕΛΑΣ, κ.λπ. που χρειάζεται 8 έτη για να βγει στη σύνταξη και αναγνωρίσει τη μάχιμη 5ετία θα του απομένουν άλλα 2 πλασματικά έτη για να αναγνωρίσει και θα του λείπει ένα έτος που θα το συμπληρώσει μένοντας στην υπηρεσία του.

Πώς διαμορφώνεται το κόστος για την αναγνώριση σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Οι έξτρα εισφορές για την αναγνώριση της 5ετίας (πλην όσων απαλλάσσονται ως 30/9/1990) στους εν ενεργεία στρατιωτικούς αντιστοιχούν στην εισφορά του κλάδου σύνταξης και είναι 6,67%. Στην πράξη εφόσον το ζητήσουν θα ξαναπληρώσουν το 6,67% που έχουν ήδη καταβάλει για τα 5 έτη από την υπηρεσία τους.

Ως βάση υπολογισμού για την αναγνώριση της έξτρα 5ετίαςτων στρατιωτικών ορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία. Για παράδειγμα στρατιωτικός που επιθυμεί να αναγνωρίσει 5 έτη με μισθό 1.500 ευρώ, θα καταβάλει 100 ευρώ για κάθε μήνα και συνολικά 6.000 ευρώ για τα 5 έτη (60 μήνες). Αν είχε προηγηθεί δήλωση περί μη παρακράτησης της διπλής εισφοράς τότε η αναγνώριση γίνεται με την ίδια εισφορά μεν (6,67%) αλλά υπολογισμένη στον μισθό που έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Το κόστος της αναγνώρισης των 5 έξτρα ετών για τα Σώματα Ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ καθώς υπολογίζεται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου. Αν δεν λαμβάνεται τέτοια αποζημίωση, οι εισφορές υπολογίζονται επί της αποζημιώσεως που θα ελάμβαναν εάν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ – ΙΔΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ!! ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΕΚΕΠΕ!!- Τι ισχύει!

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) αποτελεί τον κύριο φορέα υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα.

Διαχειρίζεται πληθώρα πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή και το βιοτικό επίπεδο των αγροτικών νοικοκυριών.

Το tilegrafimanews.gr σας μεταφέρει πληρέστατο ρεπορτάζ για τις καταβολές που έχουν προγραμματιστεί!

Προσεχείς πληρωμές:

Σύμφωνα με τις τρέχουσες ανακοινώσεις, οι επόμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες και κτηνοτρόφους αφορούν:

 • Βασική ενίσχυση:
 • Πληρωμή υπολοίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ από την ενιαία ενίσχυση του 2023, έως το Πάσχα (προβλέπεται για 10 Απριλίου 2024).
 • Πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης 2024, με έναρξη τον Οκτώβριο 2024.
 • Συνδεδεμένες ενισχύσεις:
 • Πληρωμή 245 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, εντός του Απριλίου 2024.
 • Πράσινο Σχέδιο:
 • Πληρωμές για τις πράξεις του 2023, από τον Οκτώβριο 2024.
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ):
 • Πληρωμές για έργα και δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2023, έως το τέλος του 2024.
 • Λοιπές πληρωμές:
 • Εξόφληση εκκρεμοτήτων από προηγούμενες περιόδους.

Χρονοδιάγραμμα:

 • Βασική ενίσχυση:
 • Υπόλοιπο 2023: έως 10 Απριλίου 2024
 • 2024: Οκτώβριος 2024
 • Συνδεδεμένες ενισχύσεις:
 • 2021 & 2022: Απρίλιος 2024
 • Πράσινο Σχέδιο:
 • 2023: Οκτώβριος 2024
 • ΠΑΑ:
 • 2023: έως τέλος 2024
 • Λοιπές πληρωμές:
 • Συνεχείς πληρωμές, βάσει ολοκλήρωσης ελέγχων και δικαιολογητικών.

ΟΠΕΚΕΠΕ -Προϋποθέσεις πληρωμής:

Για να λάβουν τις πληρωμές, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι οφείλουν να έχουν:

 • Συμπληρώσει και υποβάλει σωστά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
 • Τηρήσει τις απαιτήσεις της ΚΑΠ, όπως η διατήρηση καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης.
 • Έχουν ενημερώσει τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τους (π.χ. IBAN).

Χρήσιμες Πληροφορίες και υποστήριξη:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να:

 • Επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: https://www.opekepe.gr/
 • Επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή τους.
 • Χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή “OPEKEPEmobile”.

ΝΕΑ VOUCHERS ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ!! ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2024!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!! ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ!

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ! ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ VOUCHERS 2024!

Πηγή: tilegrafimanews.gr