Τα ..θύματα! Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι παίρνουν 12 ευρώ το κεφάλι συνδεδεμένη και οι Γάλλοι 23 ευρώ – ΟΠΕΚΕΠΕ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022!

0
171

Περιεχόμενα

Τα ..θύματα! Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι παίρνουν 12 ευρώ το κεφάλι συνδεδεμένη και οι Γάλλοι 23 ευρώ – ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022! – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ: Ανεπαρκές µοιάζει το ποσό των 12 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα στις συνδεδεµένες ενισχύσεις που σχεδιάζει η χώρα µας, σε σύγκριση τουλάχιστον µε τα αναθεωρηµένα πλάνα της ΚΑΠ τα οποία παρουσίασαν τον Ιούλιο Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ειδικότερα, στην Πορτογαλία η αντίστοιχη συνδεδεµένη φτάνει στα 21 ευρώ το κεφάλι (για 1,8 εκατ. ζώα) µε ετήσιο προϋπολογισµό 38.388.000 ευρώ και στη Γαλλία φτάνει τα 23 ευρώ για τα πρόβατα και τα 15 ευρώ για τα γίδια (127 εκατ. ευρώ δεσµεύονται ετησίως). Στην Ισπανία φαίνεται πως οι εκεί αρχές έχουν µελετήσει διεξοδικά το θέµα προσφέροντας συνολικά 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Πιο συγκεκριµένα, οι Ισπανοί προσφέρουν:

Ενισχύσεις που συνδέονται µε την παραγωγή αιγοπροβάτων κρεοπαραγωγής σε εκτατικό ή ηµιεκτατικό σύστηµα: 14-21 ευρώ το κεφάλι (ανάλογα την περιοχή). Ετήσιος προϋπολογισµός 131.620.000 ευρώ.

Ενισχύσεις για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής: 12,5 έως 18,7 ευρώ το κεφάλι. Προϋπόθεση η κατ’ ελάχιστο παραγωγή 200 λίτρα γάλα ανά προβατίνα και 80 κιλά ανά γίδα. Ετήσιος προϋπολογισµός 44.680.000 ευρώ.

Έκτακτη είδηση για τον αγροτικό κόσμο 2022: ΠΩΣ θα υπολογίζονται τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο ταχυδρόμος πληρώνει τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ

Ενίσχυση που σχετίζεται µε εκτατικούς εκτροφείς αιγοπροβάτων που βόσκουν σε περιοχές υπό αγρανάπαυση, καλαµιές ή υπολείµµατα κηπευτικών, συµπεριλαµβανοµένων εκτατικών και ηµιεκτατικών ζώων χωρίς βοσκότοπους στη διάθεσή τους. Ενίσχυση 10-15 ευρώ το κεφάλι αναλόγως την περιοχή και προϋπολογισµός ετήσιος 20.000.000 ευρώ.

Στην Ιταλία η οποία δεν έχει αναθεωρήσει ως τώρα το πλάνο της, ωστόσο είναι µία χώρα µε ισχυρό κλάδο προβατοτροφίας, οι συνδεδεµένες διαμορφώνονται στα 12,3 ευρώ για τις ορεινές εκµεταλλεύσεις, οι αρνάδες αντικατάστασης ενισχύονται µε 23 ευρώ το κεφάλι και τα αρνιά για σφάγιο µε 5,92 ευρώ το κεφάλι. Συνολικά η γειτονική χώρα προσφέρει 33 εκατ. ευρώ, ποσό σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας.

Τα ..θύματα! Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι παίρνουν 12 ευρώ το κεφάλι συνδεδεμένη και οι Γάλλοι 23 ευρώ - ΟΠΕΚΕΠΕ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022!

Το ποσό της συνδεδεµένης είναι µία εξίσωση

Στην Ελλάδα για τα αιγοπρόβατα έχουν προβλεφθεί 64,8 εκατ. ευρώ κονδύλια ετησίως (η µερίδα του λέοντος από το µπάτζετ των συνδεδεµένων).

Είναι σηµαντικό να γίνει εδώ κατανοητό ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται το ποσό της συνδεδεµένης. Υπάρχει µία εξίσωση από πίσω η οποία συγκρίνει την «Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής» µε βάση τις τιµή 0,8 ευρώ το λίτρο στο γάλα και µε δεδοµένο τα 100 λίτρα ανά µάνα, συν τα σφάγια και τις «Εµφανείς ∆απάνες» µε βάση τις τιµές ζωοτροφών και τις αποσβέσεις. Από την εξίσωση προέκυψε «ζηµιά» 12 ευρώ ανά ζώο, οπότε και έτσι βγήκε το αντίστοιχο ποσό. Τώρα µε τις τιµές των ζωοτροφών στα ύψη, όπως και το ρεύµα και άλλα κόστη, προφανώς η εξίσωση πλέον βγάζει άλλο ποσό που ίσως δικαιολογεί µεγαλύτερη συνδεδεµένη.

Μένει να φανεί λοιπόν από τις τελικές αποφάσεις αν αυτό που νοιάζει περισσότερο τους αρµοδίους είναι η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, ακόµη και αν το ποσό που τελικά προβλέπεται είναι χαµηλό και δεν έχει ιδιαίτερα θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα του τοµέα που ενισχύεται.

Τα… θύματα! Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι παίρνουν 12 ευρώ το κεφάλι συνδεδεμένη και οι Γάλλοι 23 ευρώ – ΟΠΕΚΕΠΕ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022!  – Τα «ανοιχτά» προγράμματα!

Έξι κοινωνικά προγράμματα εκκινούν την Τρίτη, 5 Ιουλίου, από τον ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr). Πρόκειται για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω της Αγροτικής Εστίας και οι δικαιούχοι έχουν προκύψει με κλήρωση.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα είναι τα εξής:

  1. Κοινωνικός Τουρισμός: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.
  2. Ιαματικός Τουρισμός: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών και πέντε απλές λούσεις για 3.500 συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και των σχετικών καταλυμάτων από 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας θα μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι και 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις)

Πέραν των δέκα διανυκτερεύσεων, οι δικαιούχοι του ιαματικού τουρισμού  θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νομίμως στους προαναφερθέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Πήραν …φωτιά!! Τώρα δίνουν τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ που ήταν στα συρτάρια …! EFKA, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΕΟ VOUCHER – GOV. Gr

ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ενημερώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, που έχουν ενταχθεί στις 4 προσκλήσεις του Μέτρου, όσον αφορά τη σύναψη νόμιμης σύμβασης με σύμβουλο, με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ότι θα πρέπει να προβούν σε σχετική διόρθωση των σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους, με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (εδώ).

Η υποβολή των στοιχείων θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022, προκειμένου να ληφθεί νεότερο αρχείο για να σταλεί στην ΑΑΔΕ.

Το εν λόγω αρχείο θα ληφθεί υπόψη τόσο για την 2η εκκαθάριση πληρωμών του έτους αιτήσεων 2021 (άλλο αρχείο για το έτος αιτήσεων 2021 δεν πρόκειται να ληφθεί) όσο και για την προκαταβολή πληρωμής του έτους αιτήσεων 2022 των προαναφερόμενων προσκλήσεων.

Τα ..θύματα! Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι παίρνουν 12 ευρώ το κεφάλι συνδεδεμένη και οι Γάλλοι 23 ευρώ - ΟΠΕΚΕΠΕ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022!

  1. Απανωτά ΣΟΚ αγροτών με τον αψυχολόγητο ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)- Δείτε τι γίνεται – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022-Εκδρομικός Τουρισμός: Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων ημερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα με συμβεβλημένα  τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.

Το 4ημερο των δωρεάν εκδρομών ισχύει εφόσον το κόστος της εκδρομής δεν ξεπερνά την αξία του δελτίου των 160 ευρώ. Διαμονή σε δωμάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, τριών και άνω κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι εκδρομείς θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελλάδας.

  1. Δωρεάν Βιβλία: Το πρόγραμμα αφορά 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους, συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου, από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του συγκεκριμένου προγράμματος καθορίζεται από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.
  2. Δωρεάν Εισιτήρια Θεάτρου: Το πρόγραμμα αφορά σε 32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023. Για κάθε δελτίο, η επιχείρηση επιδοτείται με 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και 12 ευρώ  για την Παιδική Σκηνή.

Χρηματικά Βοηθήματα σε Πολύτεκνες και Τρίτεκνες Αγρότισσες Μητέρες: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Έκτακτη είδηση για τον αγροτικό κόσμο 2022: ΠΩΣ θα υπολογίζονται τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο ταχυδρόμος πληρώνει τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr