Θεσσαλονίκη: Είκοσι χρόνια λειτουργίας Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας

0
33

Θεσσαλονίκη: Τη μοναδική κρατική πρόταση στην Ελλάδα που θέτει στο επίκεντρο της δράσης της την ιδέα της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης αποτελούν τα…

Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και την πρώτη Φεβρουαρίου του 2021 έκλεισαν είκοσι χρόνια λειτουργίας.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, τη Σητεία, τα Χανιά και τη Λάρισα, υποστηρίζουν ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες, από αλκοόλ καθώς και ανθρώπους με συμπεριφορικές εξαρτήσεις (τυχερά παιχνίδια, εφαρμογές διαδικτύου, φαγητό κ.α.) και ανήκουν στο δίκτυο των «στεγνών» προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «στα είκοσι χρόνια λειτουργίας των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν υποστηριχτεί περίπου 4000 διαφορετικοί άνθρωποι με πρόβλημα εξάρτησης και 2100 μέλη του οικογενειακού και συγγενικού τους περιβάλλοντος».

«Οι δράσεις του προγράμματος προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και όχι οι άνθρωποι σε προκαθορισμένες δράσεις. Μια βασική καινοτομία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της συνεργατικής σχέσης με τους/τις άμεσα ενδιαφερόμενους/ες με βάση την ιστορία τους, τις ανάγκες τους, τη δεδομένη συνθήκη ζωής τους. Το μεγάλο κέρδος αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι είναι εφικτές και ήπιες παρεμβάσεις σε ανθρώπους με υψηλή λειτουργικότητα και συνυπάρχοντα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης (όπως για παράδειγμα συμπεριφορικές εξαρτήσεις, εξαρτήσεις από συνταγογραφούμενα φάρμακα)».

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της δόμησης ευέλικτων και άμεσα προσβάσιμων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων απεξάρτησης με ελαχιστοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, προκειμένου να προσεγγίζουν τα προγράμματα όσοι το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να δομούν μια πρώτη σχέση υποστήριξης. Παράλληλα, στοχεύει στη «στήριξη ανθρώπων με συνυπάρχουσες δυσκολίες και ένταξή τους σε συλλογικές διαδικασίες του Προγράμματος» ενώ υποστηρίζει τα μέλη των προγραμμάτων στην ομαλή και βιώσιμη κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

«Στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, όπου υπολογίζεται ότι θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, προγραμματίζονται μια σειρά δράσεις όπως ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, εκδόσεις, που θα αφορούν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της δουλειάς των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας και της συνεισφοράς τους κατά τα είκοσι χρόνια λειτουργίας τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: tilegrafimanews.gr