Τι προανήγγειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ έως 20 Οκτωβρίου -VOUCHER ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ!!

0
123

Περιεχόμενα

Τι προανήγγειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ έως 20 Οκτωβρίου -VOUCHER (vouchers.gov.gr) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ!! – Οι τελευταίες εξελίξεις!

NEWS: Στην κατεύθυνση της κυβερνητικής «εντολής» για πίστωση της προκαταβολής του τσεκ το ταχύτερο και ει δυνατό από τις 20 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του προηγούµενου φύλλου της Αgrenda φαίνεται πως κινείται και ο διοικητικός και υπηρεσιακός µηχανισµός του Οργανισµού Πληρωµών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) Κυριάκου Μπαµπασίδη στο βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συντοπίτη του Ιλχάν Αχµέτ, ο οποίος διαμήνυσε ότι «η πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης θα καταβληθεί στις 20 Οκτωβρίου, και οι υπόλοιπες, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον ∆εκέµβριο».

Στην ίδια συνάντηση, παρουσία και του προέδρου του φορέα Ευάγγελου Σηµανδράκου, τέθηκε και το θέµα της αποδέσµευσης των πληρωµών για αγρότες που εκκρεµούσαν από το 2014 και οι οποίες -όπως διαβεβαίωσαν οι επιτελείς της ∆οµοκού-  θα γίνουν έως και τα τέλη ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για παραγωγούς που δεν είχαν πληρωθεί λόγω διοικητικών λαθών, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να παραµένει κλειστό γι’ αυτούς. Για όσους από τους παραπάνω παραγωγούς έχουν προβεί σε διοικητικές πράξεις διόρθωσης των λαθών στα κατά τόπους παραρτήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειπώθηκε αρµοδίως ότι θα καταστεί εφικτή η πληρωµή τους το επόµενο διάστηµα.

Εν τω µεταξύ και πριν την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ποσού που υπολογίζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ, οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσουν σε µια πληρωµή εξόφληση των όποιων εκκρεµοτήτων της περσινής χρονιάς. Μάλιστα ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών πριν λίγες µέρες είχε ξεκαθαρίσει στον βουλευτή Ν∆ Λάρισας Χρήστο Κέλλα ότι «µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεµότητες πληρωµών του 2021 που αφορούν εκκαθαρίσεις από διασταυρωτικούς ελέγχους, τα ποσά που προβλέπονται από εγκεκριµένες διοικητικές πράξεις καθώς και τα υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας».

Τέλος, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισµού, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί και η στρεµµατική ενίσχυση από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ ποσού 26,3 εκατ. ευρώ, αφού η ∆ιεύθυνση Πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου να προβεί α) στην έκδοση εντολής πληρωµής και β) στην αποστολή µαγνητικού αρχείου στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την πίστωση των ατοµικών τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.

Τι προανήγγειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ έως 20 Οκτωβρίου -VOUCHER ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ!!

∆ιευκρινίσεις για τους συµψηφισµούς στις επιστρεπτέες αγροτών

Αν τα προς επιστροφή ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής βεβαιώνονται µετά την 25η Ιουλίου 2022, προβλέφθηκε ότι η πρώτη και η δεύτερη µηνιαία δόση καθίστανται καταβλητέες την 31η Αυγούστου 2022, ενώ η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης µε έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή γίνει µέχρι 31 Αυγούστου 2022. Αυτό διευκρινίζει ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, µε έγγραφό του στη Βουλή, σύµφωνα µε το οποίο για δικαιούχους που η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται µετά την 15η Ιουλίου 2022 προβλέπονται τα εξής

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται µετά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα που πραγµατοποιείται η βεβαίωση, µαζί µε την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που πραγµατοποιείται η βεβαίωση.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ! Έως 23/9 θα ξέρουν ποιοι και πως θα λάβουν την ενίσχυση για ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ- ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ

Παραστατικά έως 7 Οκτωβρίου για τα Νιτρικά

Τα απαιτούµενα παραστατικά συµµόρφωσης µέχρι τις 7 Οκτωβρίου καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα οι δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στην πληρωµή της προκαταβολής, που δροµολογείται κατά το σύνηθες για τις αρχές ∆εκεµβρίου.

Εν τω µεταξύ, οι δικαιούχοι που εφαρµόζουν δεσµεύσεις σε αγροτεµάχια ενταγµένα στη δέσµευση Γ (χλωρά λίπανση) πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα εξής:

Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για πραγµατοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρµογής.
Πιστοποιητικό εργαστηριακών αναλύσεων από το οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το ΕΣΥ∆.
Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για την κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εισροών κάθε έτους εφαρµογής.

Εξαίρεση και το 2022 από τέλος επιτηδεύµατος για αγρότες µε βιβλία

Eξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος και για το οικονοµικό έτος 2022 οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος και οι αλιείς, µε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Σεπτεµβρίου. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται το οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, παράλληλα µε την µείωση της τιµής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρµανσης κατά 20 λεπτά ανά λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους:

Για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε και για τα φορολογικά έτη 2019-2021) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ηµεροµηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκµεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη µέχρι 12 µέτρων, µεταξύ καθέτων.

Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα µε επιχειρηµατική δραστηριότητα και νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση µε το προηγούµενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων τους µε σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών (3) µηνών εντός του έτους. Η εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος αφορά το ίδιο φορολογικό έτος υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Τι προανήγγειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ έως 20 Οκτωβρίου -VOUCHER ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ!! – Aύριο η νέα ευκαιρία!

Πλησιάζει η ώρα για τις αιτήσεις για τα νέα voucher διακοπών 150 και 300 ευρώ για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές το φθινόπωρο. Πρόκειται για τη Φάση 4 του North Evia Samos Pass που δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να πάρει ένα freedom pass για τη Βόρεια Εύβοια (150 ευρώ) ή την Σάμο (300 ευρώ) με το οποίο θα μπορέσει να καλύψει δαπάνες τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής μόνο για τον Οκτώβριο.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ! Έως 23/9 θα ξέρουν ποιοι και πως θα λάβουν την ενίσχυση για ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ- ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ

Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα (ΕΔΩ):

«Η 4η Φάση υποβολών για τη δράση North Evia-Samos Pass θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ. έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Η ως άνω ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ισχύει εφόσον δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός της 4ης Φάσης (Οκτωβρίου) (Βόρεια Εύβοια 2.679 κάρτες των 150€ / Σάμος 1.169 κάρτες των 300€).

Προσοχή: Η άυλη ψηφιακή κάρτα της 4ης Φάσης (Οκτωβρίου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 31/10/2022. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης, δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης».

Τι προανήγγειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΣΕΚ έως 20 Οκτωβρίου -VOUCHER ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΥΝΙ!!

Κριτήρια – δικαιούχοι voucher διακοπών

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την προμήθεια κάρτας, όμως δεν θα πρέπει να είστε κάτοικος των περιοχών αλλά επισκέπτης, αφού στόχος είναι η στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

  • τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και
  • ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Ποιοι αποκλείονται από τις αιτήσεις

Όσοι έχουν επιλεχθεί ως:

  • Δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
  • Δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99).
  • Δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πού η αίτηση για το voucher διακοπών

  • Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ, επιλέγετε το Evia Samos Pass και βάζει τους κωδικούς του Taxisnet.
  • Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα.
  • Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας.
  • Κατόπιν, δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.
  • Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΩΡΑ ΟΠΕΚΕΠΕ : Στις 20/10 η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ πρώτης δόσης για ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2022- ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr