Το νέο τοπίο στις συντάξεις εν μέσω πολέμου – ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΑΜΕΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

0
335
το-νέο-τοπίο-στις-συντάξεις-εν-μέσω-πολ

Το νέο τοπίο στις συντάξεις εν μέσω πολέμου – ΙΚΑ(ika.gr), ΕΦΚΑ ,  ΝΑΤ(nat.gr) , ΟΑΕΕ(oaee.gr), ΑΜΕΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ειδήσεις: Επτά κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ(ika.gr)με ένσημα πριν το 1993 έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις διατάξεις για τα μεταβατικά όρια ηλικίας και να αποχωρήσουν μέσα στο 2022 από τα 55 για γυναίκες με βαρέα και 15ετία ως το 2012 ή από τα 56,9 με διατάξεις πρόωρης σύνταξης για μητέρες που είχαν ανήλικο ως το 2012.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ(ika.gr) που έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν πριν από τα 62 το 2022, είτε με πλήρη είτε με μειωμένη σύνταξη, είναι οι εξής:

Γυναίκες με βαρέα ένσημα πριν το 1993 που συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος, εφόσον συμπλήρωσαν ως το 2010 συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 στα βαρέα και από αυτές οι 1.000 ημέρες με βαρέα στα τελευταία 17 έτη (ήτοι από 1993 ως 2010). Η διάταξη ισχύει και σε διαδοχική ασφάλιση, που σημαίνει ότι αν μια ασφαλισμένη είναι σε άλλον φορέα με κανονική ασφάλιση και όχι με βαρέα (π.χ. Δημόσιο), μπορεί στα 55 της να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης στο Δημόσιο και να εξεταστεί με διατάξεις βαρέων από το ΙΚΑ για να πάρει σύνταξη και το ποσό θα υπολογιστεί για όλα τα χρόνια ασφάλισης σε ΙΚΑ και Δημόσιο.

Γυναίκες με βαρέα ένσημα πριν το 1993 που συμπλήρωσαν το 2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης (15ετία), από τις οποίες οι 3.600 (12ετία) στα βαρέα και από αυτές 1.000 με βαρέα στα τελευταία 17 έτη. Το όριο ηλικίας για τις γυναίκες αυτής της κατηγορίας είναι το 56ο έτος και ισχύει και στη διαδοχική ασφάλιση, αρκεί να θεμελιώνεται δικαίωμα με βαρέα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ειδικότητα βαρέων μέχρι το 2015, που άλλαξε δουλειά και ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ, έχει σήμερα συνολικό χρόνο ασφάλισης 26 έτη και είναι 56 ετών. Μπορεί να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης με διατάξεις ΟΑΕΕ, που είναι ο τελευταίος φορέας, η οποία θα απορριφθεί επειδή ο ΟΑΕΕ δεν έχει καθεστώς βαρέων. Η αίτηση θα εξεταστεί με τις διατάξεις του αμέσως προηγούμενου φορέα (ΙΚΑ-βαρέα) και θα πάρει σύνταξη στα 56 με 27 χρόνια, εκ των οποίων 15 με βαρέα ως το 2011.

Γυναίκες με βαρέα ένσημα πριν το 1993 που συμπλήρωσαν το 2012 τις προϋποθέσεις βαρέων (4.500 ημέρες ασφάλισης σύνολο, με 3.600 στα βαρέα και από αυτές 1.000 στα τελευταία 17 έτη), βγαίνουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας το 57ο έτος. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτός βαρέων, δηλαδή οι 900 μέρες από τις 3.600 ως τις 4.500 ημέρες, μπορεί να συμπληρωθεί και με αναγνώριση πλασματικών ετών λόγω τέκνων ή επιδοτούμενης ανεργίας για να θεμελιωθούν δικαιώματα το 2010, 2011 και 2012.

Μητέρες με ένσημα πριν το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν 5.500 ένσημα με ανήλικο τέκνο ως το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας αποχωρούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τα 55 ή τα 50 τους για πλήρη και μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα. Το παράθυρο εξόδου για το 2022 είναι στη μειωμένη σύνταξη, αρκεί να έχουν κλείσει τα 55. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 5.500 ένσημα το 2010 στο ΙΚΑ με ανήλικο τέκνο που έκλεισε τα 55 το 2021 μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 56,9 έτη, που είναι το όρο ηλικίας για την πρόωρη σύνταξη. Αν κλείνει τα 55 το 2022 μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 58,5 μήνες αντί να πάει στα 67 για πλήρη.

Μητέρες με ένσημα πριν το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ήταν 57 ετών ως τον Αύγουστο του 2015 και για μειωμένη 52 ετών. Το 2022 το όριο πλήρους σύνταξης είναι 67 για όσες κλείνουν τα 57, πλην όμως έχουν ανοιχτό το παράθυρο για μειωμένη στα 58,5. Οσες είχαν κλείσει τα 57 το 2021 αποχωρούν άμεσα γιατί φέτος πιάνουν το νέο όριο ηλικίας για τη μειωμένη, που είναι 56,9 ετών.

Μητέρες με ένσημα πριν το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί και συμπλήρωσαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ήταν στα 60 ως τον Αύγουστο του 2015 και για μειωμένη στα 55. Το 2022 το όριο πλήρους σύνταξης είναι 67 για όσες κλείνουν τα 60 με τις διατάξεις ανηλίκων του 2012, ενώ με μειωμένη αποχωρούν άμεσα γιατί έχουν πιάσει το όριο ηλικίας της μειωμένης σύνταξης, που είναι 59,6 ετών.

Ασφαλισμένοι με ανάπηρο σύζυγο ή αδελφό με ποσοστό άνω του 80% και 67% αντίστοιχα και γονείς (μητέρα ή πατέρας) τέκνου με αναπηρία άνω του 67%. Οι ασφαλισμένοι με σύζυγο ή αδελφό με αναπηρία συνταξιοδοτούνται με 7.500 ημέρες ασφάλισης (25ετία) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015 και είχε πιστοποιηθεί και η αναπηρία. Από 19/8/2015 μπαίνει όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 55 και 11 μήνες και καταλήγει στα 62 (το 2022) εφόσον: α) η αναπηρία πιστοποιηθεί μετά τον Αύγουστο του 2015, β) τα 25 έτη συμπληρώνονται μετά τον Αύγουστο του 2015, ανεξάρτητα αν η αναπηρία υπάρχει νωρίτερα. Στην περίπτωση των γονέων με ανάπηρο άνω του 67% και ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο, το όριο ηλικίας είναι στα 50 και η συνταξιοδότηση γίνεται και με 5.500 ένσημα εφόσον υπήρχαν ως το 2012.

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ με ένσημα πριν το 1993

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Συμπληρωμένο το 55ο έτος Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη
Το 2016 58 50
το 2017 59,6 50
το 2018 61 50
το 2019 62,6 50
το 2020 64 50
το 2021 65,6 56,9
το 2022 67 58,5
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Συμπληρωμένο το 57ο έτος Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη
το 2016 59,6 52
το 2017 60,9 52
το 2018 62 52
το 2019 63,3 52
το 2020 64,6 52
το 2021 65,9 56,9
το 2022 67 58,5

Σύνταξη με 10.500 ένσημα ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

Τα όρια ηλικίας για γονείς, συζύγους, αδελφούς αναπήρων(*)

Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης 25 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 18/8/2015 Χωρίς όριο ηλικίας
από 19/8/ έως 31/12/2015 55,11
2016 56.9
2017 57,8
2018 58,6
2019 59,5
2020 60,3
2021 61,2
2022 62

Οι συντάξεις ΙΚΑ για το 2022 και οι αυξήσεις του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση) σε σύγκριση με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου)

Με 33,35,και 37 έτη ασφάλισης

 

Με 38,39,και 40 έτη ασφάλισης

 

Μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών ασφαλισμένου από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.

Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.

Το νέο τοπίο στις συντάξεις εν μέσω πολέμου – ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΑΜΕΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ – Πληρωμές αγροτών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε πληρωμές 14,7 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 17/01– 03/02 πληρώθηκαν 883 άτομα για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού ΕΔΩ

ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΕΑ: Πληρωμές σήμερα 20/8/2021 – ΟΑΕΔ νέο πρόγραμμα

Νέες περικοπές στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΕΑ πληρωμή

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr