Το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Alpha Bank

0
33

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της Alpha Bank που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2019, μαζί με το Project Galaxy που βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

Οι τρεις πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού (πελατοκεντρική ανάπτυξη, αναδιάρθρωση λειτουργικού μοντέλου και οργανωτική αποτελεσματικότητα), όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε επιμέρους πεδία δράσεων, που εδώ και μήνες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Ο τρίτος πυλώνας – οργανωτική αποτελεσματικότητα – επικεντρώνεται στην υιοθέτηση μιας εντελώς νέας προσέγγισης ως προς την αναγνώριση και επιβράβευση της απόδοσης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση ενός μοναδικού περιβάλλοντος εργασίας, που προάγει την διαφορετικότητα, τη μάθηση και την ανέλιξη, βελτιώνει την ικανοποίηση των εργαζομένων και λειτουργεί ως κίνητρο για την προσέλκυση ταλέντου από την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται και η εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο εστιάζει στο συνεχή διάλογο και τη διαφανή επικοινωνία, μέσα από την τακτική και ουσιαστική ανατροφοδότηση με σκοπό την υποστήριξη του εργαζομένου, στην επίτευξη των ομαδικών στόχων της τράπεζας και στην ανάπτυξη και εξέλιξή του εντός του Οργανισμού. Επίσης, λειτουργεί με τρόπο αντικειμενικό και επιδιώκει μια αξιολόγηση βάσει συμφωνημένων κριτηρίων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την αξιοκρατική αποτύπωση της συνεισφοράς κάθε εργαζόμενου στη συνολική προσπάθεια, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, πως εκτός από την πλειονότητα των εργαζομένων που επιτυγχάνουν τους στόχους τους, αναδεικνύονται, τόσο οι εξαιρετικές περιπτώσεις εργαζομένων που διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους, όσο και οι περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν υποστήριξης και εκπαίδευσης, προκειμένου η απόδοσή τους να φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης που τίθεται σε εφαρμογή από το τρέχον έτος και συζητήθηκε αναλυτικά και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην τράπεζα, οι οποίοι και εμφανίζονται θετικοί στις αλλαγές. Η τράπεζα θα είναι σε ανοικτή γραμμή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς υλοποιείται το νέο πλαίσιο, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί σειρά ενημερωτικών δράσεων για την παρουσίασή του στο σύνολο του προσωπικού του ομίλου.

Σε ανακοίνωσή του, ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, σημειώνει πως: «Το νέο σύστημα αξιολόγησης πρέπει να πετύχει. Δεν πρέπει να καταλήξει σε μία ανώφελη γραφειοκρατική διαδικασία ή σύγκρουση αξιολογητών – αξιολογούμενων. Σκοπός είναι: Η καθιέρωση αισθήματος δίκαιης μεταχείρισης, η συμμετοχή μας στην επίτευξη κοινών στόχων, η ανάπτυξη συμμετοχής, ενθουσιασμού και ικανοποίησης, πράγματα που από μόνα τους οδηγούν στην ανάπτυξη των εργαζομένων.

Το σύστημα αξιολόγησης μίας επιχείρησης είναι ο καθρέπτης των αρχών και της φιλοσοφίας μίας σύγχρονης διοίκησης»

Πηγή: tilegrafimanews.gr