Υπό πτώχευση η θυγατρική της ρωσικής τράπεζας Sberbank

0
93
υπό-πτώχευση-η-θυγατρική-της-ρωσικής-τ

Αναταράξεις στην οικονομία της Ρωσίας έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε την «πτώχευση ή πιθανή πτώχευση» της ευρωπαϊκής θυγατρικής της ρωσικής τράπεζας Sberbank, μιας από τις μεγαλύτερες της χώρας, εξαιτίας των «μεγάλων» αναλήψεων αποταμιεύσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που αποφασίστηκαν από τις δυτικές χώρες.

Η Sberbank Europe AG, που έχει έδρα την Αυστρία, καθώς και οι θυγατρικές της στην Κροατία και στη Σλοβενία βρέθηκαν αντιμέτωπες με «μεγάλες αναλήψεις λόγω του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στη φήμη τους», εξηγεί ο εποπτικός φορέας της ΕΚΤ σε ανακοίνωσή του, εκτιμώντας ότι «στο εγγύς μέλλον, η τράπεζα κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να αποπληρώνει τα χρέη της ή άλλες δεσμεύσεις της εντός των καθορισμένων προθεσμιών».

Η αυστριακή μητρική τράπεζα Sberbank Europe AG ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Sberbank της Ρωσίας, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Ρωσική Ομοσπονδία (50% συν μία μετοχή με δικαίωμα ψήφου).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε την απόφαση αφού διαπίστωσε ότι, στο εγγύς μέλλον, η τράπεζα είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της καθώς καθίστανται απαιτητές.

Η Sberbank Europe AG και οι θυγατρικές της παρουσίασαν σημαντικές εκροές καταθέσεων ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου της φήμης των γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης ρευστότητάς της. Και δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα με ρεαλιστική πιθανότητα αποκατάστασης αυτής της θέσης σε επίπεδο ομίλου και σε κάθε θυγατρική του εντός της τραπεζικής ένωσης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι ιδιώτες καταθέτες προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η προστασία παρέχεται από τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που ισχύουν στην Αυστρία, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού υποκαταστήματος της τράπεζας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με την εντολή του, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να επιβεβαιώσει την αποτυχία ή την πιθανότητα αποτυχίας της αξιολόγησης της ΕΚΤ και θα αποφασίσει και θα εφαρμόσει τα επόμενα βήματα.

Η Sberbank Europe AG έχει θυγατρικές στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Σέρπσκα, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στη Σερβία.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συντονιστεί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε αυτές τις δικαιοδοσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Γεγονότα για τη Sberbank

Η Sberbank Europe AG είναι μία από τις επτά αυστριακές τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Έχει την έδρα της στη Βιέννη.

Η ΕΚΤ ανέλαβε την άμεση εποπτεία της Sberbank Europe AG το 2014, όταν ιδρύθηκε η Τραπεζική Εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η τράπεζα κρίθηκε σημαντική λόγω της έκτασης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της.

Η Sberbank Europe AG έχει θυγατρικές στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Σέρπσκα, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στη Σλοβενία και στη Σερβία. Έχει υποκατάστημα και στη Γερμανία.

Στο τέλος του 2021, η τράπεζα είχε 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενεργητικό.

Ο αναλυτής της Credit Suisse Group AG Zoltan Pozsar, σε χθεσινό του σημείωμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Bloomberg, εκτιμά ότι ο αποκλεισμός των μεγαλύτερων Ρωσικών τραπεζών από το σύστημα Swift είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε καταστάσεις ανάλογες με εκείνες που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers.

Όπως αναφέρει είναι πιθανόν να προκληθούν τεράστιες αθετήσεις πληρωμών από τη Ρωσία, αλλά και γιγαντιαίες υπεραναλήψεις οι οποίες για να καλυφθούν θα πρέπει οι Κεντρικές Τράπεζες να παρέμβουν ρίχνοντας δολάρια στην αγορά.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr